2016. szeptember 23. – október 9. – Vollendete Zukunft/Futur II. kiállítás Münchenben

Kiállítás nyílik 2016. szeptember 22-én a müncheni Künstlerhausban. A tárlat egy nagyívű válogatása a magyarországi kortárs művészet középgenerációjának. A kiállításra kerülő majdnem 100 műtárgy között festmények, tusrajzok, kisplasztikák, szobrok, videó installációk, textilművek és egyéb vegyes technikájú művek is láthatóak lesznek. A kiállítás kurátorai: Jovián György festőművész, az MMA rendes tagja és Barabás Márton festőművész, az MMA levelező tagja.
„A kiállítás címe „Befejezett jövő" egy nyelvi paradoxonra mutat rá. A mai magyar nyelvben nincs befejezett jövő. A németben viszont van. Vollendete Zukunft vagy másként Futur II.. Mindaz, aminek a megértetésére a nyelv nem képes, a képek, szobrok, a láthatóvá tett világ  talán alkalmas. Ebben bízva visszük a munkáinkat a Künstlerhaus-ba. Hogy a kiállítás a befejezett vagy a nyitott jövő része lesz-e, döntsék el a látogatók.
A tárlat  a magyarországi művészet középnemzedékének a munkáit mutatja be a teljesség igénye nélkül, abban a reményben, hogy a müncheni közönség képet kaphat arról, hogy milyen tendenciák szerepelnek a Magyar Művészeti Akadémián belül. Reményeink szerint az Akadémia nem azonos az akadémizmussal. Tehát a kiállításon látható művek nem egy megmerevedett kánon szerint jöttek létre, a tagok nyitottak az új tendenciák felé, már csak azért is, mert egy részük részt vett, vagy ma is részt vesz a művészképzésben. Karakteres életművekből válogatott, egyéni világokat reprezentáló művekkel találkozhat a kiállításlátogató." - fogalmaznak a kiállítás kurátorai Jovián György és Barabás Márton.

A kiállítás német–magyar nyelvű katalógusa itt érhető el.

// ]]>