MMA-portréfilmek a köztelevízió műsorán

A Magyar Művé­sze­ti Akadémia évek óta futó portrésorozatában a nézők hetente olyan akadémikus és más művészek, művészetelméleti szakemberek életútjába, gondolkodásába nyerhetnek bepillan­tást, akik jelentősen befolyásolták, alakították a magyar művészeti életet. Így lesz ez 2022-ben is: az MMA megbízásából készülő 52 perces portréfilmek a köztelevízió M5, valamint Duna World csatornáin rendszeresen láthatók, több, már bemutatott portréfilmet pedig a kisebb, helyi televíziók is műsorukra tűznek. Alább a 2022 első felében adásba kerülő portrékról, ütemezésükről adunk tájékoztatást, de az itt ismertetett filmeken túl időről időre korábbi portréfilmjeink ismétlései is újból felbukkannak a képernyőkön. Az "in memoriam" filmek közül először találkozhatnak a nézők Marsall László és Utassy József költők, Vasadi Péter író, Morell Mihály filmművész, valamint Harag György színházi rendező portréjával, és feltárul többek közt a 70 éves Jovián György festőművész, a 75 éves Kósa Klára keramikusművész, továbbá a 80 esztendős Molnár Imre bőrműves iparművész munkássága is.

2022. január 2. – Jovián György 70 éves

Minden nap húzz egy vonalat
Portréfilm Jovián György festőművészről
rendező: Kroó András, operatőr: Nádorfi Lajos
A magyar képzőművészeti élet fontos és jelentős alakja. Munkáit a művészettörténészek az új eklektika címszava alá szokták besorolni, és mindenképpen jellemző rá a részletek gazdag és precíz kidolgozása, a mitológiai és filozófiai elemek fontossága.
MMA 2021, 52'00"
 

2022. január 9. – Eredics Gábor

Közös hangon
Portréfilm Eredics Gábor népzenészről
rendező: Szomjas György, operatőr: Dénes Zoltán
A portréfilm az elsősorban a közel fél évszázada és máig szinte azonos felállásban működő Vujicsics együttes vezetőjeként ismert népzenész jelentős pedagógiai és szerkesztői munkásságát is bemutatja.
MMA 2020, 51'38"
 

2022. január 16. – Golda János

A rend embere
Portréfilm Golda János építészről
rendező: Szomjas György, operatőr: Dénes Zoltán
Golda János meghatározó személyisége az építészek közösségének. Életművében az általa tervezett házak és pályázatok mellett a különböző szakmai közösségekben való jelenléte is kiemelkedő hatású.
MMA, 2020, 52'15"
 

2022. január 23. – Kodolányi Gyula 80 éves ism.

A létezés szakmában dolgozom
Portréfilm Kodolányi Gyula költőről
rendező: Keserü Judit, operatőr: Sibalin György
A portréfilmmel 80. születésnapján köszöntjük a magyar kultúra és közélet kiemelkedő alakját, különös tekintettel a természethez fűződő kapcsolatára és a pályáját meghatározó függetlenségi és megismerési vágyára.
MMA 2018, 53'52"
 

2022. január 30. – Dvorszky Hedvig 80 éves ism.

Korszakokon át
Dvorszky Hedvig művészettörténész portréja
rendező: Bonta Zoltán, operatőr: Mátraházi Márk
A Ferenczi Noémi-díjas művészettörténész pályaképe egyúttal a hazai iparművészet – ezen belül elsősorban a kerámia-, üveg- és textilművészet – elmúlt öt évtizedének ívét és fontosabb állomásait is felrajzolja.
MMA 2016, 49'48"
 

2022. február 6. – Marsall László (1933–2013) in memoriam

Teremtő rontó szél
In memoriam Marsall László
rendező: Nagy Anikó Mária, operatőr: Halász Gábor
„Engem minden érdekel, és inkább etikai szempontból tartom fontosnak az ars poeticát" – vallja a rá emlékező és munkásságát felidéző filmben Marsall László költő.
MMA 2020, 51'33"
 

2022. február 13. – Kósa Klára 75 éves

Az agyag lelke
Portréfilm Kósa Klára keramikusművészről
rendező: Szekeres Csaba, operatőr: Várkonyi Sándor
A portréfilm a Kósa Klára művészetét meghatározó szimbólumok mentén mutatja be az életmű meghatározó elemeit, helyszíneit, személyeit és alkotói-művészi irányultságát, a vallási, mitologikus és profán ábrázolásmód művészi erejét.
MMA, 2021, 52'
 

2022. február 20. – Mészáros Éva 90 éves ism.

A magam módján
Mészáros Éva ruhatervező iparművész
rendező, operatőr: Sólyom András
A három évtized divattörténetét felelevenítő portréfilmmel a 90 éves Mészáros Évát köszöntjük, aki 1957-től 1989-ig a Magyar Divatintézet tervezője volt.
MMA, 2015, 50'05"
 

2022. február 27. – Kalász Márton (1934–2021) ism.

Változatok a reményre
Kalász Márton költő, író, műfordító
rendező: Medgyesi Gabriella, operatőr: Sibalin György
A portréfilmmel a 87 éves korában elhunyt Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas költőre, íróra, műfordítóra, egyetemi tanárra, a Magyar Művészeti Akadémia tagjára, néhai nemzet művészére emlékezünk. Kalász Márton a magyar irodalmi élet jelentős, sokoldalú és tevékeny alakja volt, akinek német származása egész költészetére, a nyelv, az identitás, a haza, a hűség fogalmainak megközelítésére is hatást gyakorolt.
MMA, 2016, 52'

2022. március 6. – Utassy József (1941–2010) in memoriam

Pokolból az öröklétbe
Utassy József költő emlékére
rendező: Balogh Zsolt, operatőr: Csukás Sándor
A film olyan költőt idéz meg, aki állandóan a saját forradalmát vívta nem egyszerűen a cenzúra, a politikai rendszer, hanem a világ ellen, amelyet kétségbeesett erőfeszítések árán írt verseivel remélt jobbá tenni.
MMA 2020, 52'22"
 

2022. március 13. – Harag György színházi rendező (1925–1985) in memoriam

In memoriam Harag György
rendező-operatőr: Dala István
A filmben a korabeli archív anyagok mellett pályatársak, barátok és a rendező özvegye vallanak a kor színházának mindennapjairól, Harag munkamódszeréről, magánéletéről és az egész életét és színházát mélyen átjáró határtalan embertársi szeretetről.
MMA 2021, 52' 02"
 

2022. március 20. – Kunkovács László 80 éves ism.

Rövid utazás Kunkovács Lászlóval
rendező: Bicskei Zoltán, operatőr: Csubriló Zoltán, Iván Attila
80. születésnapján köszöntjük az elhivatott néprajzost és fotóművészt, aki munkáiban egy immár eltűnt világ és kultúra helyszíneit, alakjait, tárgyi dokumentumait örökítette meg.
MMA, 2013, 51'04"
 

2022. március 27. – Molnár Imre 80 éves

„Míves" akadémikus
Filmportré Molnár Imre iparművészről
rendező-operatőr: Tomcsányi Vilmos
Alkotásaiban az ősi tudás, a hagyományok izgalmas újjáélesztése, az anyag alázatos tisztelete nyilvánul meg. Művészetének meghatározó elemei a következetes alkotói alázat és a különféle organikus anyagok fantáziadús alkalmazása.
MMA, 2020, 52'04"

2022. április 3. – Jánoskuti Márta jelmeztervező 80 éves ism.

A részletek poétája
Jánoskúti Márta portréfilm
rendező: Sára Júlia, operatőr: Seregi László

80. születésnapja alkalmából köszöntjük a magyar jelmeztervező iskola kiemelkedő képviselőjét, aki több száz különböző korban játszódó, eltérő műfajú és stílusú színdarab, játék- és tévéfilm jelmeztervezője volt.
MMA, 2016, 52'05"
 

2022. április 10. – Morell Mihály (1911–2013) filmművész (in memoriam)

Én, Morell Mihály
In memoriam Morell Mihály
rendező-operatőr: Szalay Péter
Mások mellett Szőts István és Huszárik Zoltán munkatársaként a magyar mozgóképművészet egyik nagy úttörője volt. Szobraival is maradandót alkotott, élete utolsó évtizedeiben pedig absztrakt, kozmikus festészetével a „mindenség filozófiáját" kémlelte.
MMA 2021, 52'

2022. április 17. – Hefter László üvegművész

Belső fény
Portréfilm Hefter László üvegművészről
rendező-operatőr: Tóth Péter Pál
Hefter László egyszerre folytatója és megújítója a Róth Miksa munkásságával világszínvonalat elért magyar üvegművességnek. A régi mesterek példájának követése nemcsak technika és mesterség, hanem ethosz is: mértéktartás, szolgálat, szellemiség.
MMA 2021, 53'

2022. április 24. – Vasadi Péter (1926–2017) író (in memoriam)

A látszat lebontása
In memoriam Vasadi Péter
rendező: Vizi Mária, operatőr: Szepesi Gábor
1967-től az Új Ember és a Vigilia rendszeres szerzője volt. Verses-, szépprózai és esszékötetei 1974-től jelentek meg. A költőtárs és barát Pilinszky Jánoshoz hasonlóan Vasadi Péter is a keresztény hagyomány és az irodalmi modernség összehangolására tett kísérletet.
MMA, 2021, 51'25"

2022. május 1. – Rudolf Mihály építőművész

Kőhalom állott, most büszke vár
Portréfilm Rudolf Mihály építészről
rendező: Kovács László, operatőr: Kovács László, Rácz Balázs, Tudja Zsolt
Rudolf Mihály következetes szakmai életúttal a hazai regionalizmus kiemelkedő alakja, karakteres képviselője. Áldozatos munkával folytatja a régiségben fogant és virágzott, mára megkopott világ szellemi hagyatékának továbbadását.
MMA, 2020, 52'

2022. május 8. – Aknay János festőművész ism.

Az élő múzsa festője – Aknay János
rendező: Konecsny Emőke, operatőr: Kocsis Tibor
Aknay János festőművész 1971-ben telepedett le Szentendrén. A Duna-parti település, „az élő múzsa" azóta egész életét meghatározta. Munkássága eggyé fonódott a szentendrei avantgárd, a Vajda Lajos Stúdióba tömörült fiatal művésznemzedék törekvéseivel.   
MMA, 2019, 50' 
 
2022. május 15. – Lengyel György színházi rendező

A színházi ember
Portréfilm Lengyel György színházi rendezőről
rendező: Domokos János, operatőr: Dömötör Péter, Halász László, Pápay Gergely
Rendezőként, színházigazgatóként, főiskolai tanárként és szakíróként egyaránt a kortárs magyar színművészet kiemelkedő alakja. Száznál több magyar és külföldi, klasszikus és modern darab rendezése fűződik a nevéhez, elsősorban a budapesti Madách, a debreceni Csokonai és a Pécsi Nemzeti Színházban.
MMA, 2021, 52

2022. május 22. – Tóth Tibor Pál formatervező, belsőépítész 80 éves ism.

Egy millió lakásban van bútorom
Tóth Tibor Pál formatervező, belsőépítész
rendező: Tóth Péter Pál, operatőr: Hídvégi Aszter, Tóth Péter Pál
80. születésnapján köszöntjük a neves belsőépítészt, formatervezőt, tanárt, aki emberközpontú szemléletével lélekbúvárként közelített megrendelőihez akár egyedi megrendelésre tervezett enteriőröket, akár a Kanizsa Bútorgyárban 40 éve sorozatgyártásra tervezett fülesfotelt.
MMA, 2017, 52'
 
2022. május 29. – Reményi Attila zeneszerző

Te vagy a zeneszerző!
Portréfilm Reményi Attila zeneszerzőről
rendező: Mohácsi Szilvia, operatőr: Poór Attila, Szögi László
Sok és sokféle mű mutatja, hogy milyen színes és gazdag Reményi Attila zeneszerző pályája. A portréfilmben az előadók és a zeneszerző beszélgetéséből az alkotói kapcsolat működésébe is betekinthetünk.
MMA, 2021, 52'

2022. június 5. – Béres Ilona színművész 80 éves ism.

Béres Ilona történetei
rendező: Fekete Ibolya, operatőr: Gózon Francisco
Az emlékezetes színpadi és filmszerepeit is felvillantó archív felvételekkel gazdagított portréban Béres Ilona nagy ívű művészeti pályája és színes egyénisége egyaránt kirajzolódik.
MMA 2017, 51'11"

2022. június 12. – Tandori Dezső (1938–2019) író (in memoriam)
 
A vízre írt név
In memoriam Tandori Dezső
rendező: Papp Gábor Zsigmond, operatőr: Kékesi Attila, Dénes Zoltán, Lovasi Zoltán
Papp Gábor Zsigmondnak 1996-os főiskolai diplomafilmjéhez sikerült megnyernie a híresen emberkerülő Tandori Dezsőt, aki életéről, mikrovilágáról mesélt, és néhány versét is a kamerába mondta. A költőre emlékező film alapját ezek a régi, ma már nagybecsű felvételek adják.
MMA 2021, 51'42"

2022. június 19. – Haumann Péter színművész ism.

Haumann Péter színművész
rendező: Medgyesi Gabriella, operatőr: Sibalin György
A magyar színház- és filmművészet május 28-án, 81 éves korában elhunyt kiváló alakjára Medgyesi Gabriella 2017-ben készült portréfilmjével emlékezünk, amely a pályakép és a színészi ars poetica megrajzolása mellett fölidézi a nagy szerepeket, a legfontosabb alkotótársakat, de Haumann színész gyermekei révén hangsúlyt kap benne a színfalak mögötti világ bemutatása is.
MMA, 2017, 52'30"

2022. június 26. – Deim Pál képzőművész 90 éves lenne ism.

Sok mindenfélébe belekaptam
Portréfilm Deim Pál képzőművészről
rendező, operatőr: Gulyás János

(teljes film)

Deim Pál (1932–2016) Szentendrén élt és dolgozott. A szentendrei festészet klasszikus hagyományainak (Vajda Lajos, Barcsay Jenő) szerves folytatásaként az 1960-as években induló magyar neoavantgárd művészet egyik kiemelkedő alakja volt.
MMA, 2012, 53'

2022. július 3. – Péreli Zsuzsa textilművész

A fényszövő
Portréfilm Péreli Zsuzsa textilművészről
rendező: Keserü Judit, operatőr: Sibalin György

Péreli Zsuzsa festőnek készült, ezért egész életművére a festői látásmód és anyaghasználat jellemző. A főiskolai felvételi után döntött úgy, hogy falikárpitokat készít, ráérezve arra, hogy a gobelin lehetőséget ad komplex gondolatok és érzelmek közvetítésére is.
MMA, 2021, 57'26"

2022. július 10. – Bereczky Csaba fafaragó

Nomád forgácsok
Portréfilm Bereczky Csaba fafaragó népi iparművészről
rendező-operatőr: Kinyó-Ferenczy Tamás

A dokumentumfilm célja nem csupán Bereczky Csaba portréjának megrajzolása, hanem a Nomád nemzedék szellemi műhely, valamint a zalai, nyugat-dunántúli fafaragási technikák bemutatása is.
MMA, 2021, 52'

2022. július 17. – Lukács Sándor színművész ism.

Benned és körötted
Portréfilm Lukács Sándor színművészről
rendező: Keserű Judit, operatőr: Sibalin György, Fuchs Máté, Karácsony Sándor

„Ne akarjunk többet elérni, mint ami a képességünk határa!" – vallja a színészmesterségről Lukács Sándor színész, költő. Hogy épül föl egy szerep, mi a lényeges és mi a lényegtelen? Mások mellett ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a róla készült portréfilm.
MMA, 2020, 56'41"

2022. július 24. – Somogyi Győző festőművész-grafikus ism.

Rajtam keresztül
Somogyi Győző
rendező: Bicskei Zoltán, operatőr: Csubrilo Zoltán, Iván Attila

Somogyi Győző festőművész-grafikus életével, művészetével és a Balatonfelvidék egyik enyészettől megmentett kis falujának, Salföldnek szinte népmesei „tündéri térré" alakításával egyaránt a nemzeti hagyományok, a múlt morális értékeinek ápolására törekszik.
MMA, 2012, 50'22"

2022. július 31. – Onczay Csaba gordonkaművész

Szegedtől Ushuaiaig
Portréfilm Onczay Csaba gordonkaművészről
rendező-operatőr: Pintér András

Onczay Csaba gordonkaművész már fiatalon meghódította a világot, számos országban koncertezett, mégis Japán foglalja el az egyik legfontosabb helyet az életében.
MMA, 2021, 50'50"
 

2022. augusztus 7. – Veress Sándor László festőművész ism.

Hiteles életet kell élni
Portréfilm Veress Sándor László festőművészről
rendező-operatőr: Gulyás János

A film gerincét a festőművész-tanár és tanítványa izgalmas párbeszéde alkotja festészetről, zenéről, hitelességről, a Mester különböző festői korszakainak változásairól, sajátosságairól.
MMA, 2015, 52'50"
 

2022. augusztus 14. – Sarkadi Imre író (1921–1961) (in memoriam)

Sarkadi 101
Sarkadi Imre író 19211961
rendező: Domokos János, operatőr: Dömötör Péter, Egeres Katalin, Pápai Áron Gergely

A „fényes szelek" nemzedékének kiemelkedő tehetségű és tragikus sorsú alakja. 40 évesen halt meg, s utána (negatív és pozitív értelemben) elkezdődött mítosszá teremtése. Aztán jött a mai napig tartó felejtés. Munkássága, élete és halála az 1945-től máig ívelő korszakok gondolkozását, konfliktusait, árkait megmutató lakmuszpapír.
MMA, 2022, 60'

2022. augusztus 21. – Varga Péter ötvös-restaurátor művész

Művészet az alázat útján
Portréfilm Varga Péter ötvös-restaurátor művészről
Rendező, operatőr: Shah Timor

A Magyar Szent Korona bizottság technikai albizottságának tagja egyebek mellett az Esterházy-gyűjtemény darabjait vagy a Szent László hermát restaurálta. A filmből megismerhetjük tevékenysége műhelytitkait is.
MMA, 2021, 52'00"
 

2022. augusztus 28. – Solymosi-Tari Emőke zenetörténész

Orfea
Portréfilm Solymosi-Tari Emőke zenetörténészről
rendező: Petrovics Eszter, operatőr: Sibalon György

Solymosi-Tari Emőke nem csupán zenetörténész, hanem publicista, kutató, rádiós szakember, műsorvezető és szerkesztő, zenei szervezetek tagja, tanár, és ezernyi fiatal – az óvodáskorútól a fiatal felnőttig – szívébe és gondolatába a zene szeretetét beoltó fáradhatatlan pedagógus.
MMA, 2020, 51'45"
 

További portréfilmek:

A portréfilmek először vasárnaponként koradélután láthatók az M5 csatornán, az ismétlések változó idősávban lesznek műsoron, a pontos vetítési időpontokról az aktuális műsorújság ad tájékoztatást!

A legutóbb vetített portréfilmek visszanézhetők a Médiaklikk oldalán: https://mediaklikk.hu/musor/mma-portrek/