MMA-portréfilmek 2021-ben

A Magyar Művé­sze­ti Akadémia évek óta futó portrésorozatában a nézők hetente olyan akadémikus és más művészek, művészetelméleti szakemberek életútjába, gondolkodásába nyerhetnek bepillan­tást, akik jelentősen befolyásolták, alakították a magyar művészeti életet. Az MMA megbízásából készülő 52 perces portréfilmek a köztelevízió M5, valamint Duna World csatornáin rendszeresen láthatók, több portréfilmet pedig a kisebb, helyi televíziók is műsorukra tűznek. Ebben a cikkben a jövő évi bemutatókról, ütemezésükről adunk tájékoztatást, de az itt ismertetett filmeken túl időről időre számos portréfilm újbóli ismétlései is adásba kerülnek. 2021-ben a száz éve született Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015) néprajztudósra emlékezünk. Az év elején a három esztendeje távozott Vathy Zsuzsa (1940–2017) író MMA-portréjával folytatódik a vetítéssorozat. Újra láthatják a nézők Ablonczy László és Czakó Gábor portréit, mások mellett még az első félévben bemutatja a köztévé Lukács Sándor színművész, Tokody Ilona operaénekes vagy húsvétkor Petrás Mária portréját, és a magyar irodalomtörténet olyan nagyjaival is megismerkedhetünk (in memoriam), mint Illyés Gyula vagy Cs. Szabó László.
2021. január 17. és 18. (!) – Erdélyi Zsuzsanna (in memoriam)
[A korábban meghirdetett időpont helyett a film bemutatója január 17-én 13.45-kor lesz (M5), ismétlés január 18-án 7.00 órakor (M5)]
 
Portréfilm Erdélyi Zsuzsannáról
rendező, operatőr: Tóth Péter Pál
A vallásos néphagyomány, a szakrális szövegfolklór, a népi Mária-kultusz, a szóbeliség-írásbeliség kapcsolatának nemzetközileg elismert tudósa. Ő tárta fel és határozta meg az archaikus népi imádság műfaját, funkcióját, lehetséges történelmi aspektusait, eredetét, európai összefüggéseit.
MMA, 2014, 52'


2021. január 3. – Vathy Zsuzsa
 
Paradicsommadár
In memoriam Vathy Zsuzsa
rendező-operatőr Tóth Tamás
Vathy Zsuzsa nehéz, olykor tragikus sorsok írója volt. Munkamódszerét és érdeklődését meghatározta vegyészi, majd újságírói pályája és a jogász családi háttér. Önéletrajzi ihletésű írásai is gazdag tápanyagként szolgáltak művei világához.
MMA 2020, 52'00"
 
2021. január 10. – Elekes Károly
 
A művészet felszabadít
Portréfilm Elekes Károly festőművészről
rendező: Rohonyi Gábor, operatőr: Szatmári Péter
Elekes Károly munkáit kronológiába rendezve egy könyörtelen őszinteséggel megjelenített lelki folyamat rajzolódik ki, amely végigvezet bennünket az egyre fojtogatóbbá váló romániai helyzet ellen fellázadó, fordulatos belső úton.
MMA 2020, 53'32"
 
2021. január 17. – Ablonczy László (ismétlés!) [későbbi időpontra halasztva!]
 
A Nemzeti varázskörében
Ablonczy László
rendező: Komár István, operatőr: Mánfai Miklós, O. Nagy Attila, Néder András, Komár István
Ablonczy László a magyar kultur-, azon belül elsősorban a színháztörténet fontos szereplője. Szakmai elkötelezettsége a rendszerváltás után, a Nemzeti Színház igazgatásának nyolc évében teljesedett ki.
MMA, 2016, 52'18"
 
2021. január 24. – Lukács Sándor
 
Benned és körötted
Portréfilm Lukács Sándor színművészről
rendező: Keserű Judit, operatőr: Sibalin György, Fuchs Máté, Karácsony Sándor
„Ne akarjunk többet elérni, mint ami a képességünk határa!" – vallja a színészmesterségről Lukács Sándor színész, költő. Hogy épül föl egy szerep, mi a lényeges és mi a lényegtelen? Mások mellett ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a róla készült portréfilm.
MMA 2020, 56'41"
 
2021. január 31. – Balázs Mihály
 
Dinamikus egyensúly
Portréfilm Balázs Mihály építészről
rendező: Kovács László, operatőr: Tóth Zsolt, Tóth Eszter Anna, Tóth Máté Tamás, Kovács László, Kojnok Dávid
Balázs Mihály építész, egyetemi tanár, a kortárs magyar építészet meghatározó alkotója, közéleti és egyetemi szerepvállalásának köszönhetően a magyar építészetről szóló diskurzus fontos alakítója.
MMA 2020, 52'52"
 
2021. február 7. – Nógrádi Péter
 
Katarzis csendre és disszonanciára hangszerelve
Portréfilm Nógrádi Péter zeneszerzőről
rendező-operatőr: Szekeres Csaba
Nógrádi Péter a magyar zenei élet egyik jelentős alkotója a kamara- és az egyházi zene területén. A film mottója Babits Mihály: Intelem vezeklésre című versének egy sora, amely a zeneszerző törekvését, alázatát és érzékenységét példázva kerül középpontba.
MMA 2020, 52'19"
 
2021. február 14. Czakó Gábor (ismétlés!)
 
Az illat csodája
Portréfilm Czakó Gábor íróról
rendező: Nagy Anikó Mária, operatőr: Sibalin György
A több műfajban alkotó íróval folytatott beszélgetések során az örök értékek és a keresztényi üzenet közvetítéséhez a mai felszínes, rohanó világban is elszántan ragaszkodó gondolkodó embert ismerhetünk meg.
MMA, 2017, 50'

2021. február 21. – Tokody Ilona
 
„Úgy hívnak, hogy Mimi…"
Portréfilm Tokody Ilona operaénekesről
rendező: Petrovics Eszter, operatőr: Sibalin György
„Egy aranybölcsőben nőttem fel, ahol az arany maga a szeretet" – így vall gyermekkoráról a művésznő, aki élete fontos állomásaira kalauzolja el a nézőket. MMA, 2019, 53'19"

2021. február 28. Tamás Menyhért

„A múltamat kihordtam"
Portréfilm Tamás Menyhért íróról
rendező-operatőr: Gulyás János
Első kötete 1974-ben jelent meg. Művei zömében a székelység és a menekülések, a mások által épített és otthagyott házban lakás feldolgozhatatlan élményeit örökíti meg.
MMA 2019, 55'20"


2021. március 7. – Barabás Márton

Ahol a tér és a vonal összeér Portréfilm Barabás Márton festőművészről
rendező: Kroó András, operatőr: Nádorfi Lajos
A modern magyar képzőművészet egyik legérdekesebb alakjának munkásságát így jellemzi Wehner Tibor művészettörténész: „Életművének sarokpontja, legfontosabb problematikája a sík és a tér viszonya." A filmet a művész fia, Barabás Lőrinc dzsesszzenész muzsikája színesíti.
MMA 2020, 52'00"

2021. március 14. – Cserhalmi György

Színész csak a színházban légy…Cserhalmi György színművész
rendező: Ordódy György, operatőr: Szögi László
A magyar színház- és filmművészet kiemelkedő alakja. Klasszikus és mai hősöket egyaránt kivételes hitelességgel és erőteljesen személyesít meg. A portréfilmben megragadó őszinteséggel vall életéről és művészi pályájáról.
MMA, 2020, 54'05

2021. március 21. – Vári Fábián László

Vannak ringó bölcsők
Portréfilm Vári Fábián László költőről
rendező: Zsigmond Dezső, operatőr: Becse Tamás
A Kárpátalján élő költő arról tesz tanúbizonyságot, hogy a szovjet világban folytatott küzdelmes élet dacára hogyan tud valaki egyszerre költő, író, politikus, presbiter, főiskolai oktató és példamutató családfő lenni.
MMA 2020, 52"31'

Műsorváltozás! 2021. március 28-án 13.50-kor az M5 csatornán Gyulai Líviusz portréja lesz látható!

2021. március 29. – Sulyok Miklós

Folytonosság és időtörés
Portréfilm Sulyok Miklós művészettörténészről
rendező: Dér András, operatőr: Dér Asia
„Az építészet tér és idő kereszteződése – a teljesség" – állítja Sulyok Miklós a róla szóló portréfilmben. Élete és esztétikai érdeklődése szakrális gyökerű – tudományos tevékenysége során pedig művészet és szakralitás viszonyát elemzi.
MMA 2019, 51'53"

2021. április 4. – Petrás Mária
 
Mi vagyunk a balladából
Portréfilm Petrás Mária népdalénekes, keramikusművészről
rendező, operatőr: Tóth Péter Pál 
A moldvai születésű művész azt adja át a zenében és a plasztikában egyaránt, amit gyermekként magába szívott, amiből identitása épült, személyisége, hite, életfelfogása áll: a világ teljességéről és a létről való tudást.
MMA, 2020, 52'55"

2021. április 11. – Illyés Gyula (1902–1983) író
 
Koszorú
A költő Illyés Gyula
rendező: Vizi Mária, operatőr: Szepesi Gábor
 
A nagyrészt az Illyés Gyulával készült egykori beszélgetésekre és a naplóiból vett részletekre épülő film a monumentális életműből elsősorban a kötészetre fókuszál, de vallomásaiból árnyalt képet kapunk a nemzeti sorskérdések iránti elkötelezettségéről is.
MMA, 2020. 51'

2021. április 18. – Kiss János
 
Nem herceg, partizán akartam lenni…
Portréfilm Kiss János balettművészről
rendező: Mohácsi Szilvia, operatőr: Szögi László, Poór Attila
Kiss János balettművész élete és munkássága szorosan összekapcsolódik a Győri Balettel, amelynek egyik megálmodója, alapítója és negyven éven át tagja, illetve vezetője volt.
MMA 2020, 52'09"

2021. április 25. Szentkirályi Miklós Béla (ismétlés!)

Mesterművek orvosa
Portréfilm Szentkirályi Miklós Béla restaurátorról
rendező, operatőr: Borbás Tamás
A tudós-restaurátor a mesterművek doktoraként majd ötven éve menti meg elmúlt századok műremekeit – reneszánsz faliképeket, barokk szárnyas oltárokat, a magyar történeti festészet reprezentáns alkotásait – a következő nemzedékek számára.
MMA 2018, 51'37"

2021. május 2. – Vesmás Péter

„Kajakozásban nőttem fel…"
Portréfilm Vesmás Péter építészről
rendező: Babiczky László, operatőr: Surányi Ádám
A portréfilm az alkotások bemutatásán túl az életrajzi elemek, a helyszínek sokrétűségének megrajzolásával az építész kötődését is érzékelteti Szeged városához és a Tiszához.
MMA 2019, 51'45"

2021. május 9. – Szakcsi Lakatos Béla jazz-zenész

Az improvizáció mestere
Portréfilm Szakcsi Lakatos Béláról
rendező: Medgyesi Gabriella, operatőr: Sibalin György, Fuchs Máté, Vajda Gergely Balázs
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett zongoraművész, zeneszerző muzsikus családból származik. Szólóimprovizációs koncertjei mellett saját zenekarával és alkalmi társulásokkal – népzenészektől a free jazz-muzsikusokon át a klasszikus zenészekig – lép fel.
MMA 2020, 54'48"

2021. május 16. Oravecz Imre író (ismétlés!)

A rög gyermeke
Oravecz Imre költő, író portréja
rendező: Vizi Mária, operatőr: Szepesi Gábor HSC
A film a narrációként elhangzó versek és prózarészletek segítségével rajzolja meg a Szajláról indult, a nagyvilágot bejárt, majd szülőfalujában újra otthonra talált költő, író lírai szépségű portréját, egyúttal szociografikus pontosságú képet fest a faluról is.
MMA 2018, 51'39"

2021. május 23. – Supka Manna (1914–2005) művészettörténész

In memoriam Supka Magdolna
rendező-operatőr: Gulyás János
Kiemelkedő szakmai munkásságát számos művészettörténeti jelentőségű kiállítás, monográfia, tanulmány, valamint több elfeledett mester (mint Aba Novák Vilmos, Kohán György, Szalay Lajos, Szabó Vladimir) életművének újrafelfedezése fémjelzi.
MMA 2020, 55'58"
 
2021. május 30. Vajda László kovácsmester

A kalapácsének karnagya
Portréfilm Vajda László népi iparművészről
rendező-operatőr: Kinyó Ferenczy Tamás
A tiszaeszlári népi iparművész, kovácsmester portréján keresztül múlt és jelen egymásba folyik, hiszen bár a mesterségbeli fogások sok száz éve változatlanok, mégis minden kovács a maga egyéniségét viszi bele akár a legegyszerűbb tárgyakba is.
MMA, 2019, 52'05"
 

2021. június 6. – Tordy Géza színművész

Iszonyatosan megy az idő
Portréfilm Tordy Géza színművészről
rendező: Balogh Zsolt, operatőr: Csukás Sándor
Tordy Géza neve a filmekben vált ismertté, karaktere romantikus és modern hősök megformálásban vált népszerűvé. Örök szimbólum ő emberségről, életről, szenvedélyességről, tehetségről, művészetről, és tisztességről.
MMA, 2020, 51'04"

2021. június 13. – Cs. Szabó László (1905–1984) esszéíró, kritikus

In memoriam Cs. Szabó László
rendező: Papp Gábor Zsigmond, operatőr: Lovasi Zoltán
Cs. Szabó László nemcsak az egyik legműveltebb, hanem az egyik legszuverénebb magyar író is volt a 20. században. Soha nem esküdött fel kurzuslovagnak, tisztánlátását mindig megőrizte: emigrációjában hazája erényeit éppúgy látta, mint hibáit. Ahogy ő fogalmazott: „Politikai zebra vagyok. Radikális csíkjaim konzervatív csíkjaimmal váltakoznak."
MMA, 2020, 51'52"

2021. június 20. Lugossy Mária (1950–2012) szobrászművész

In memoriam Lugossy Mária
rendező: Mohi Sándor, operatőr: Nagy Ernő
A kiváló képzőművésznek emléket állító film lehetőséget ad annak az időszaknak a megismerésére is, amikor az absztrakt idehaza még tiltott volt. Amikor a világ összetett jelenségeit az alkotó csak a saját „belső világának" feltárásával volt képes megragadni.
MMA, 2020, 51'04"

 

További portréfilmek:
  • június 27. – Plesz Antal (1930–2014) építész ism.
  • július 4. – Halmos Béla (1946–2013) népzenész ism.
  • július 11. – Csete György (1937–2016) építész (in memoriam)
  • július 18. – Tordai Hajnal jelmeztervező ism.
  • július 25. – Keserű Ilona festőművész

A portréfilmek először vasárnaponként koradélután láthatók az M5 csatornán, az ismétlések változó idősávban lesznek műsoron, a pontos vetítési időpontokról az aktuális műsorújság ad tájékoztatást!

A legutóbb vetített portréfilmek visszanézhetők a Médiaklikk oldalán: https://mediaklikk.hu/musor/mma-portrek/