Félelmen túli tartomány

Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő, az MMA posztumusz tiszteleti tagja tiszteletére tartott emlékműsort a Széchenyi Baráti Kör 2014. január 6-án a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban Budakeszin. 
Merkl Hilda, a Széchenyi Baráti Kör elnöke köszöntőjében hangsúlyozta vízkereszt napjának méltóságát és üzenetét, amelynek szakrális lényege az elhunyt költő életművét áthatotta.
Szakolczay Lajos irodalomtörténész elmondta, hogy Nagy Gáspár művészetében az emberi tartás, a hit, a tisztesség, a bátorság, és a tehetség egymást erősítette. Fiatalon született versei ugyanolyan mélységgel tükrözik vissza elkötelezettségét az örökkévaló értékek iránt, mint a beérkezett költőként írottak. Szülőföldje, paraszti indíttatása és a gyermekkorában beléívódott erkölcsi értékrend mindig segítségére volt és beragyogta költészetét. Elsősorban vallásos költő volt, nem forradalmár, ahogyan azt sokan tartják A Fiú naplójából (1981) és az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című versei miatt, melyeknek kétségtelenül szerepük volt az 1989-es politikai rendszerváltás szellemi előkészítésében. Tudta, hogy nem lehet hazudni és nyíltan mindent ki kell mondani az 1956-os forradalom kapcsán.
Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, író, költő, műfordító az általa szerkesztett Távlatok című folyóiratban megjelent önéletrajzi és ötvenhatos vonatkozásokkal teli Nagy Gáspár-tanulmányra hívta fel a figyelmet és elmondta Apokalipszis, az ötven éves Nagy Gáspárnak című versét.
Juhász Judit, aki a Magyar Katolikus Rádió vezetőjeként Nagy Gáspárral közösen hívta életre a médium kulturális szerkesztőségét, most hálaadásként olvasott fel néhány részletet a költő által adott interjúkból és vallomásokból, melyekben kulcsmondatok rejlenek a fiatal és az érett költő emberi tartásának mélységére és szépségére vonatkozóan. 
Az emlékesten Nagy Gáspár tiszteletére elhangzottak versek és dalok. Közreműködött Faragó Laura énekművész; Huzella Péter énekes, zenész; Kristófi Ágnes énekművész; Lázár Csaba színész, rendező; Orosz István grafikus, író; Rubold Ödön színművész; Schnell Ádám színművész; Sudár Annamária és Szabó András előadóművész. Búcsúzóul bemutattak néhány részletet a Nagy Gáspár életét, élettereit és műveit bemutató Félelmen túli tartomány című portréfilmből. Az est bevételét a költő szülőházában Bérbaltaváron 2013. szeptember 28-án felavatott Nagy Gáspár Emlékház működtetésére ajánlották fel a szervezők.

 

Nagy Gáspár
Ott fönn

Szabad vagyok már
m i n d e n e k t ő l
barátaimtól
ellenségeimtől
akik ha vesztem
is akarják
a beborult égre
nevem írják
s eljövök onnan
esőnek hónak
vígasztalanokat
vígasztalónak
az ég szürke lapján
ott fönn - tűnődöm
mennyei betűkön

2014. január 7.  |  emlékest nagy gáspár