A 80 éves Jókai Anna írót köszöntötte a Magyar Művészeti Akadémia

Jókai Anna Kossuth-díjas, a Magyar Érdemrend nagykeresztjével idén kitüntetett írónőt ünnepelték barátai, pályatársai, tisztelői 80. születésnapja alkalmából 2012. november 23-án (pénteken) a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Jókai Annát elsőként Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntötte. „Azt hiszem, hogy az a nagy az írókban, költőkben, hogy saját gazdagságukat, színeiket, felismeréseiket tovább tudják adni" – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar kultúra is hálás lehet, hogy olyan írót kapott, mint Jókai Anna.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a közösségteremtő írót köszöntötte. „Irodalommal közösséget teremteni, ez az, amire a legnagyobb szükségünk van" – fogalmazott. Kiemelte: Jókai Anna példakép lehet a mai fiatalság számára. A politikus úgy vélte, hogy Jókai Anna egész életében tanulta a bölcsességet és írásaival tanítja azt. „Kíméletlen és egyben kegyelmes emberismerete, indulati analízisei, a lélek mély világának feltárására tett eredményes kísérletei jobbá tették világunkat" – fogalmazott a miniszter.

Csomós Miklós főpolgármester-helyettes méltatta az írónő kiállását a közösségért, ugyanakkor felidézte, hogy Jókai Annát sok nehézség is próbára tette. Kiemelte az alkotó mély elkötelezettségét a haza iránt, ugyanakkor rámutatott, hogy az életműve egyetemes értékű, erkölcsi mintaként szolgál.

Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke felidézte, hogy a szervezet olyan alkotókat fogad soraiba, akiknek teljes az életművük, átlagon felüli közéleti érdeklődéssel és megvallott nemzettudattal rendelkeznek.

Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke a bátor, érzékeny, könyörületes írót köszöntötte. Mint fogalmazott, Jókai Anna elég bátor ahhoz, hogy olvasóit kihívja „létünk kórházi folyosójára és közölje velünk a terápiát". „Nem passzióból ír, hanem passióból" – vélekedett, kiemelve, hogy a szenvedés és a szenvedély egy gyökérből fakad.

L. Simon László kultúráért felelős államtitkár felidézte, hogy mennyi bátorítást, segítséget kapott az írónőtől a Magyar Írószövetségben töltött évek alatt. Az államtitkár saját versével köszöntette az írónőt.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy Jókai Anna születésnapja nemcsak a magyar irodalom, hanem a magyar közélet ünnepe is.

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke úgy vélte, hogy a 80. születésnap a „szó ünnepe". Mint mondta, a szó, ha a végtelen csöndre irányul a vallást, ha a világra, akkor az irodalmat teremti meg. „Köszönöm, Anna, a csöndet, ahol a szavak születtek" – fogalmazott.

Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester a kerület és a példaképeket kereső generáció nevében köszöntötte Jókai Annát. Mint fogalmazott, az írónő műveiben a pedagógus, a tanárember is megszólal, aki a közjóra nevel.

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Jókai Annában a fiatalok biztos támaszt találhatnak, mint fogalmazott „szeretet, alázatot, tiszteletet és kitartást" tanult tőle. Rámutatott: az írónő művei által megtanulható az, hogy miként kell nem félni. „Megtanuljuk, hogy a félelem legyőzhető" – vélekedett, valamint méltatta az alkotó nyelvi gazdagságát, amelyben a magyar nyelv valamennyi tartománya fellelhető.

Az írónőt felköszöntötte E. Csorba Csilla, a PIM főigazgatója is, aki a Csaba a téren kéziratának másolatát ajándékozta a születésnaposnak. E. Törley Mária szobrászművész pedig egy szárnyas csigát ábrázoló szoborral köszöntötte a művészt.

Jókai Anna meghatottságának adott hangot, ugyanakkor „nehezményezte", hogy január óta mindennap emlékeztetik korára. Hangsúlyozta: a legfontosabb dolog megőrizni az egykori „ötéves kisgyermeket" magunkban. Elmondta, hogy szerinte az öregkort munkával, szorgalommal kell megtölteni, meg kell keresni mindazt, ami rossz volt, ami elromlott. „Nincs olyan ember, akinek nincs elszámolnivalója" – szögezte le. Kiemelte: az életnek ebben a szakaszában az önirónia és a bátorság adhat támaszt az embernek. Jókai Anna arról is beszélt, hogy a legnehezebb feladat az, hogy az életmű és a megélt élet egy szinten legyen. Kiemelte: a 21. század feladata az irodalmat visszavinni oda, ahol az keletkezett, amikor „a vallás, a tudomány és az irodalom még összetartozott". „Följebb kell emelni a földet, mielőtt ránk szakad az ég" – vallotta.

Az MMA erre a napra az írónő életművét elemző konferenciát szervezett, többek közt Mezey Katalin, Szalay Károly, Cs. Varga István, Vasy Géza előadásaival. Az eseményről a közeljövőben konferenciakötetet jelentet meg a Művészeti Akadémia.

Az esti születésnapi műsorban barátai, személyes ismerősei is felköszöntötték Jókai Annát. Vári Fábián László költő, az MMA tagja verset írt az alkalomra, az MMA tagságából még Mezey Katalin köszöntötte az ünnepeltet. Mások mellett köszöntőt mondott Bíró Ildikó és Pajor András, míg Csongrádi Kata, Ferencz Éva és Pitti Katalin énekkel színesítették a műsort.

2012. november 24.  |  születésnap jókai anna