Varga Tamás, Lászlóffy Csaba

Lászlóffy Csaba és Nagy Zoltán Mihály születésnapi estje

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata és a Magyar Írószövetség zenés ünnepi műsorral köszöntötte Lászlóffy Csabát 75. és Nagy Zoltán Mihályt 65. születésnapja alkalmából 2014. május 28-án. Az Írószövetség Bajza utcai székházában rendezett ünnepségen Nagy Zoltán Mihály betegsége miatt nem volt jelen.
Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke, az MMA levelező tagja köszöntőjében kiemelte, hogy Lászlóffy Csaba legutóbbi kétkötetes válogatott versgyűjteménye (Pózok a sebezhetőn, Átörökített magány) az egész életmű esszenciáját is magában hordozza. „A rendkívül összetett, irigylésre méltó műveltséganyagot és jelentésréteget mozgató Lászlóffy-vers működését talán azzal a képpel lehet érzékletesen láttatni, mint amikor a téma vércsöppje a pohár formájába ér, majd millió hajszálerecskén szertefut a nyelvben. De imponálóan sokféle megszólalási módjának, asszociációs technikájának (amely Tandori Dezsőével és Dobai Péterével is rokon) végig fegyelmezett ura marad, nem hagyja magán elburjánzani a verset, bármekkora közléskényszer feszíti is."Megnyugtatónak nevezte, hogy a nemzedéktársak (Ágh István, Bella István, Bertha Zoltán, Mózes Huba, Pomogáts Béla és mások) után a legfiatalabbak is fölfedezték maguknak a mestert, mint például Korpa Tamás vagy Kántás Balázs. A költőként bemutatkozó, majd Fehér eper című novelláskötetével és A sátán fattya című kisregényével sikert elérő, Kárpátalján élő Nagy Zoltán Mihályt méltatva kitért arra, hogy a szerző „döbbenetes hatást váltott ki a kárpátaljai magyar irodalomban, és az anyaországban is szokatlanul nagy és méltán kiérdemelt visszhangot keltett". Szerinte ez főként A sátán fattyának köszönhető, ebben a művében a kárpátaljai nemzet-töredék 1944-es sorstragédiáját dolgozza fel, amiről fél évszázadon át szólni sem lehetett. „A bevallottan hrabali egymondatos regénnyel rokon elementáris erejű mű középpontjában egy orosz katona által megerőszakolt fiatal lány áll, aki aztán kihordja bűnben és kínok közt fogant gyermekét, és végigéli, miként közösíti ki őket a falu álszent lakossága."
Mezey Katalin költő, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője örömét fejezte ki, hogy az irodalmi élet két ennyire egymástól különböző karakterű alkotója tagja lehet a köztestületnek. „Kettőjükben is megfigyelhetjük annak az önmagát kiteljesítő folyamatnak a stációit, ahogy jelentős, de kevésbé befogadott, kevésbé elismert életművekkel a magyar irodalom kiegészíti önmagát."
Bertha Zoltán irodalomtörténész Lászlóffy Csabát és Nagy Zoltán Mihályt is az egyetemes magyar sorsirodalom kitűnőségének nevezte, akik „saját szülőföldjük, régiójuk fájdalmas múltját és jelenét, a kisebbségbe, a többszörös Trianon-áldozatiságba, a kettős elnyomatásba taszítottság szenvedéssel és reménnyel teli egész historikumát is katartikusan megszólaltatják". (Bertha Zoltán írása innen letölthető.)
Korpa Tamás költő Lászlóffy Csaba rendkívül gazdag lírai, prózai, drámai, esszéírói életművéről adott áttekintést méltatásában.
Az irodalmi esten közreműködtek: Juhász Róza színművész, Szabó András előadóművész, Varga Tamás színművész, Kiss Ferenc népzenész és Szokolay Dongó Balázs népzenész.
2014. május 29.  |  lászlóffy csaba nagy zoltán mihály