Az MMA Kiadó őszi újdonságai

Az év végéhez és a karácsonyhoz közeledve az MMA Kiadó számos új kiadvánnyal örvendezteti meg az olvasókat. Ezek közül is kiemelkedik Kincses Károly: Normantas Pauliust bemutató könyve: az életműalbum a tavaly elhunyt híres litván-magyar fotóművész személyiségéről és művészetéről ad átfogó képet. A világjáró fotós leghíresebb képei utazásai során készültek. A szerző, Kincses Károly fotómuzeológus e fotók segítségével állította össze a művész albumát.
2018 legnagyszerűbb művészeti eseménye volt, hogy Csíksomlyón monumentális szabadtéri előadásként mutatták be Vidnyánszky Attila rendezésében a Csíksomlyói passiót. A bemutató a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója volt, de sokkal több, mint egy színházi előadás szabadtéri feldolgozása. Az MMA Kiadó gondozásában november 30-án megjelenő szép kiállítású album többféle aspektusból idézi meg ezt a vállalkozást, exkluzív kivitele és méltó tartalma miatt nagyszerű ajándék lehet karácsonyra.
A könyvek kaphatók az Írók Boltjában, a Fókusz Könyváruházban vagy most már megrendelhetők a www.mmakiado.hu weboldalon keresztül is!

MÁRKUS BÉLA: SZILÁGYI ISTVÁN
Közelképek írókról sorozat
 
Szilágyi István (1938. október 10. –) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar író, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja.
Márkus Béla egy teljes, mégis nyitott életmű feldolgozására vállalkozott Szilágyi István monográfiájának megírásával. Írása egy életmű kronologikus és tematikus története, de egyben történelmi-politikai korrajz, és a határon túli magyar irodalom általános érvényű szükség- és törvényszerűségeinek lenyomata is.
Az életutat és munkásságot párhuzamosan követő, szépirodalmi és szakirodalmi szempontból is gazdag idézetanyaggal színesített könyv méltó módon tiszteleg az idén októberben 80 esztendős művész előtt.

416 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
3400 Ft
 
Megjelenés: 2018. október 15.
 

MENSÁROS LÁSZLÓ: ARANY
Mensáros László a magyar színművészet kimagasló alakja. Színpadi alakításai, filmes szerepei mellett versek előadójaként is maradandót alkotott. Arany-estje az 1983-as bemutatóval indult útjára, melynek az Egyetemi Színpad adott otthont. Kettejük „egymásra találása" azonban ennél jóval korábban történt, Mensáros saját bevallása szerint már iskolás korában örömmel olvasta Arany János költeményeit. Később – 1959-ben – a politikai meghurcoltatás időszaka alatt és a börtönélet megpróbáltatásai során is vigaszt nyújtottak számára a költő sorai. Idősebb korában pedig a létösszegzés feladatában jelentettek számára kapaszkodót az általa választott és műsorra tűzött versek.
Kötetünkben személyes hangú visszaemlékezések, valamint a témát alaposan körbejáró esszék segítségével kerülhet közelebb az olvasó Mensáros László Arany-élményéhez, továbbá a kivételes színészegyéniség életrajzi adatai mögött rejtőző magánembert is alaposabban megismerhetjük. A tavalyi Arany-emlékévhez időben közel egyúttal tisztelgés is kíván lenni a költő előtt.
Könyvünk CD-melléklete tartalmazza a Hungaroton kiadásában 1989-ben megjelentetett, ma már ritkaságnak számító Mensáros László Arany János verseit mondja című lemez hanganyagát.
Kötetünk a Mensáros László Alapítvány hathatós közreműködésével jött létre.

136 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
3400 Ft
 
Várható megjelenés: 2018. október 18.
Könyvbemutató: 2018. november 21. 16 óra, Örkény Színház
 

Előkészületben lévő karácsonyi könyveink:
SZEKFÜ ANDRÁS: ÍGY FILMEZTÜNK
 
Szekfü András Így filmeztünk című interjúkötete kettőzötten idézi meg a filmtörténeti múltidőt. Egyfelől a 2018-as megjelenés már egy közel ötvenéves restanciát orvosol, másfelől a '60–70-es évek fordulóján rögzített beszélgetéseken keresztül egy még korábbi éra sajátos világa elevenedik meg.
A kettős múltidő kettős retorikát is eredményez: a szocializmus évtizedei alatt a megnyilatkozók őszinteségük ellenére óhatatlanul igazodnak a kor politikai elvárásaihoz. A kötet egyediségét mégis ez adja: az olvasó úgy kaphat képet egy – Ranódy László szavaival – páratlanul izgalmas időszakról, hogy azt nem filmtörténészek utólagos interpretációja, hanem az azt megélők élményszerű, sokszor anekdotikus és nagyon is emberi visszaemlékezései teszik színessé.
Szekfü András interjúválogatása számtalan eddig ismeretlen történetet, információt, filmtörténeti adalékot – azaz valódi kincseket menekít ki a magnószalagról e könyv lapjaira.

320 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
4800 Ft
 
Várható megjelenés: 2018. november 22.
Könyvbemutató: 2018. november 28. 15 óra, Filmesház
 

KINCSES KÁROLY: NORMANTAS PAULIUS
 
Normantas Paulius (Kalniskiu, 1948. június 8. – Nyíregyháza, 2017. január 7.) litván származású, de évtizedek óta haláláig Magyarországhoz is hazájaként kötődő utazó, költő és fotóművész szinte minden szempontból szabálytalan életutat futott be, és igazán öntörvényű, nehezen beskatulyázható egyéniség volt.
Kincses Károly, a kötet szerzője Normantas életpályájának bemutatásában e nehezen megfogható karakter megragadására, a különös személyiség felvázolására és érzékeltetésére teszi a hangsúlyt.
Kincses rendhagyó életrajza így – Barabás Klára szavaival – kevésbé az alkotó vizuális életművének, képi és tárgyi hagyatékának, irodalmi teljesítményének tudományosabb, összehasonlító jellegű értékelése, sokkal inkább e különös karakter bemutatása.
Normantas Paulius mint a vágyott (belső) szabadság megtestesítője értékelődik igazán.
 
416 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
5800 Ft
 
Várható megjelenés: 2018. november 22.
Könyvbemutató: 2018. november 30. 15 óra, FUGA
 

KÁVÁSI KLÁRA: NÉMETH ANTAL
 
Németh Antal (1903–1968) a magyar színháztörténet egyik legmostohább időszakában, 1935 és 1944 között igazgatta a „nemzet színházát".
Külföldi tanulmányai a magyar színjátszás legjobb hagyományainak megőrzése mellett rendezői és szcenikai újítások meghonosítására sarkallták. Hihetetlen elméleti tudása és a munka iránti alázata a kor színészóriásaiban (Gobbi Hilda, Bajor Gizi, Somlay Artúr) is tiszteletet ébresztett. Mindenkor az egyetemes emberi értékek mellett kiálló – saját magát önéletírásaiban következesen így nevesítő – Németh dr. egyetlen politikai rendszernek sem volt kiszolgálója, így mindegyik ellenséget látott benne. Bár szakmai és művészi függetlenségre vágyott, vidéki színházakba száműzték, ahol kvalitásaihoz méltatlan rendezésekkel kellett beérnie. Egyéni látásmódot tükröző film-, televízió- és rádiórendezései ellenére e téren is elutasítással, elhallgatással találkozott.
A korában némaságra kárhoztatott Németh Antalt Kávási Klára könyve szólaltatja meg levelezésének, rendezői hitvallásának, elméleti munkáinak legizgalmasabb szövegeiből válogatva.

288 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
3500 Ft
 
Várható megjelenés: 2018. november 30.
Könyvbemutató: 2018. december 12. 16 óra, Pesti Vigadó, Fogadótér
 

CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ
Egy színházi előadás zarándokútja
 
2018. augusztus 18-án Csíksomlyón monumentális szabadtéri előadásként mutatták be Vidnyánszky Attila rendezésében a Csíksomlyói passiót. A bemutató a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója volt, de sokkal több, mint egy színházi előadás szabadtéri feldolgozása.
 
Az MMA Kiadó gondozásában megjelenő szép kiállítású album többféle aspektusból idézi meg a monumentális vállalkozást. Az erdélyi ünnepi előadásból vett szemelvények, a Berecz András által összeállított archaikus mesék és énekek mellett olvashatunk majd tanulmányt a ferences iskoladrámákról, és természetesen megszólalnak az előadás főbb alkotói is. Vidnyánszky Attila rendező és Zsuráfszky Zoltán művészeti vezető, koreográfus vall arról, miért jelent mérföldkövet a pályájukon ez a grandiózus előadás. Olvashatunk interjúkat a szereplő színészekkel, élményszerű beszámolókat a székelyföldi táncosokkal.
Aki kézbe veszi a könyvet, gyönyörű fényképeken megcsodálhatja azt is, hogyan állt össze ez a nagyszabású produkció. A Prima Primissima Benkő Imre és a Nemzeti Színház fotósa, Eöri Szabó Zsolt exkluzív képei segítenek felidézni mindazt, amit 25 ezer ember a helyszínen átélt.
 
224 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
4800 Ft
 
Várható megjelenés: 2018. november 30.
Könyvbemutató: 2018. december 13. 17 óra, Nemzeti Színház


Előkészületben lévő, jövő évi kiadványunk:
ABLONCZY LÁSZLÓ: A NEMZETI VARÁZSKÖRÉBEN
 
Ablonczy László személyes hangú könyvéből a Nemzeti Színház története körvonalazódik. Meghatározó színészekről és színészbarátokról ír, szerzők és darabjaik sorsáról, kiemelkedő rendezésekről, melyeket az akkori politika árnyékolt be.
A Hol zsarnokság fejezetben Németh Antal, Soós Imre Komlós János, Molnár Tibor és Jávor Pál pályáját ismerhetjük meg. Az 1956-os év meghatározó fordulópont a színház életében, így Sinkovits Imre, Mensáros László életében is. A Major Tamás vezette Nemzeti sokáig éreztette hatását. A szerző nem csupán a színházépület lerombolásának körülményeit tárja föl részletesen, hanem az esszék, glosszák, cikkek során át a 20. század második felének színi világát is.
Az önéletrajzi ihletettségű írásokból megismerjük a színháztörténész indulását, hogyan csodálkozott rá gyermeki szemmel a színház világára, hogyan vonta az bűvkörébe, és elhivatottsága mint vezette a Nemzeti élére, amelynek 1991 és 1999 között igazgatója lett.
A Magyar Idők Lugasában Pártos Géza, Ruttkai Éva, Blattner Géza, Latinovits Zoltán, Sík Ferenc, Bubik István, Sinkovits pályájáról olvashatunk, a Dicsérő szavak csillárok fényében pedig Béres Ilonát, Kubik Annát, Blaskó Pétert méltatják.
 
292 oldal
kemény borító
cérnafűzött kötés
3500 Ft
 
Várható megjelenés: 2019
 
Elindult az MMA Kiadó webshopja!
Az MMA Kiadó 2017. november 1-én jött létre azzal a céllal, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával és intézményeivel szoros együttműködésben gondozzon és jelentessen meg kiadványokat, széles kínálatot nyújtva a képző-, fotó-, és iparművészeti albumoktól a tudományos monográfiákon át a hiánypótló filmes szakkönyvekig, forrásmunkákig.
Kiadónk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy valódi kultúrtörténeti ritkaságok is napvilágot lássanak, legyen szó eddig kiadatlan filmforgatókönyvekről vagy ismert életművek reprezentatív bemutatásáról, például Talán mindenütt voltam, Huszárik Zoltán. Ez utóbbiak közé sorolható például a fotós legenda, Normantas Paulius munkásságát középpontjába állító, hamarosan megjelenő, szép kiállítású albumunk, de megemlíthetjük az idei karácsonyi kínálatunk egyik sikerkönyvének ígérkező, gazdag képanyaggal illusztrált kiadványunkat is, melyben a Vidnyánszky Attila rendezte Csíksomlyói passiót mutatjuk be a próbafolyamat első lépésétől egészen megvalósulásáig.
Nem sokkal az MMA Kiadó elindulását követően, még a tavalyi év végén készült el a Kiadó honlapjának első változata. Az azóta eltelt idő örvendetes bővülést hozott mind a kiadott könyvek, mind a szerzők számát illetően a könyvkiadó életében. Mindez a növekvő olvasói érdeklődéssel együtt szükségessé tette a kiadói oldal korszerűsítését.
Az elmúlt időszak fejlesztési munkáinak köszönhetően egyre gyarapodó és egyre többféle témakört felölelő kínálatunkról immár megújult honlapon kaphatnak átfogó képet az érdeklődők, a webshop segítségével pedig gyorsan és kényelmesen meg is rendelhetők a kiválasztott kiadványok. Az mmakiado.hu címen elérhető oldal letisztult arculata és jól áttekinthető szerkezete egyaránt azt a célt szolgálja, hogy köteteinkről minden szükséges információ könnyen hozzáférhető legyen. Olvasóink nemcsak a könyvek tartalmáról értesülhetnek, hanem szerzőink eddigi munkásságát is megismerhetik rövid összefoglaló formájában.
Tekintse meg megújult honlapunkat, tegyen virtuális sétát kiadónk egyre több tartalmas kiadvánnyal megtelő polcai között, és rendelje meg kényelmesen, néhány kattintással a kiválasztott könyveket!
www.mmakiado.hu