Életgazdagság – Az MMA Népművészeti Tagozatának kiállítása
2022. november 24. – 2023. január 29.
Pesti Vigadó, V. és VI. szinti kiállítóterek

A kiállítás december 19-étől nem látogatható!
.
fotó: MMA/Nyirő Simon

Életgazdagság

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának kiállítása

Életgazdagság címmel látható november 23-ától a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának kiállítása a Pesti Vigadóban. A címadó gondolat Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt. A kiállítás – a Pesti Vigadó kiállítótereinek sajátosságait is figyelembe véve – hármas tagozódású: az Isten – haza – család hármas egység köré szerveződik. Ennek megfelelően három jól elkülönülő, de egymásból következő és egymáshoz kapcsolódó térben rendezték el a magyar hagyományban gyökerező alkotásokat.
A kiállítók közt az MMA Népművészeti Tagozatának akadémikusai, köztestületi tagjai, ösztöndíjasai, illetve az akadémikusok által javasolt kiemelkedő alkotók, köztük a Népművészet Mesterei és Ifjú Mesterei, népi iparművészek szerepelnek.
A tárgyalkotó népművészet minden területéről érkeznek alkotások: babakészítők, bőrművesek, bútorfestők, csipkekészítők, csuhéfonók, ékszerkészítők, fafaragók, fazekasok, gyöngyfűzők, hangszerkészítők, harangöntő, hímzők, keramikus, kosárkötők, kovácsok, lószőrékszer-készítő, nemezkészítők, szövők, tojásírók és viseletkészítők tárgyait láthatjuk. Mintegy 120 kiállító vesz részt a tárlaton, az alkotók teljes névsora itt olvasható.
A kiállítás tematikus egységei:
„Istenem, Istenem, szerelmes Istenem"

Az első egységben az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kapnak helyet. Jellemzően szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.

• „Hazám, hazám, csendes hazám"

A magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások helye ez, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák, pásztortárgyak, viseletek.

• „Rózsám, rózsám, édes rózsám"
A legnagyobb teret a legkisebb közösség: a család, az egyéni élet kapja a kiállításban. Itt kaptak helyet az emberélet fordulóihoz: a születéshez, gyermekkorhoz, szerelemhez, párválasztáshoz, a családi élethez és a halotti szokásrendhez kötődő tárgyak.
További gondolatok itt olvashatók

A kiállítás vezető kurátora: Vetró Mihály, az MMA levelező tagja
Társkurátorok: Gosztonyi Zoltán és Kovács László, az MMA köztestületi tagjai
A tárlatot dr. Richly Gábor, az MMA főtitkára köszöntője és prof. em. dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, az MMA rendes tagja videóüzenete után Harangozó Imre néprajzkutató nyitja meg. A rendhagyó megnyitó házigazdája Szerényi Béla, az MMA levelező tagja, ceremóniamester Gyönyörű Zsigmond vőfély. A megnyitó után Vetró Mihály tart kurátori tárlatvezetést, majd művészeti program veszi kezdetét Galánfi András, Kóka Rozália és Sebestyén Márta, az MMA rendes tagjai, Petrás Mária, az MMA rendes tagja és együttese, az Egyszólam Együttes és Nyitrai Marianna, a Jánosi Együttes – Jánosi András akadémikus vezetésével, Andrejszki Judit, ifj. Szerényi Béla, a Gödi Búzaszem Iskola diákjai, valamint az Óbudai Népzenei Iskola tanulói és tanárai közreműködésével.
A kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére és támogatásával a Hagyományos Mesterségek Oktatásáért Alapítvány rendezi.
A nyitvatartás ideje alatt a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok, az adventi időszakban az ünnepre hangoló előadások várják a látogatókat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállításnak helyet adó Pesti Vigadó épülete 2022. december 19-étől ideiglenesen bezár!
2023. január végén a kiállító művészek által felajánlott alkotásokat jótékonysági árverésen értékesítjük, a bevételből a kárpátaljai fiatalok kézműves oktatását támogatjuk.

A tárlatot rendezvények is kísérik. December 8-án Nemzedékről nemzedékre címmel tartanak népművészeti szakmai tanácskozást, amelyen átadják az MMA Népművészeti Tagozata 2022. évi Elismerő Okleveleit. December 16-án Betlehem, Betlehem címmel adventi ünnepi koncert várja majd a látogatókat.
 

Az Életgazdagság kiállítás kísérő rendezvényei
 
Nemzedékről nemzedékre – népművészeti szakmai tanácskozás
2022. december 8., (csütörtök) 15.00 óra
 
A konferencia Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató akadémikustól idézett „Életgazdagság" kifejezés és az Isten–haza–család hármas egység gondolata mentén megvalósult népművészeti kiállítás kapcsán kezdeményez közös gondolkodást az anyanyelvű kultúra megtartó erejéről, identitásképző szerepéről.
Az eseményt köszönti: Kékedi László fafaragó, a Népművészet Mestere, az MMA Népművészeti Tagozat tagozatvezetője
Házigazda: Szerényi Béla Martin György-díjas előadóművész, az MMA akadémikusa
Bevezető előadás: Harangozó Imre Erdélyi Zsuzsanna-díjas néprajzkutató, az MMA köztestületi tagja
A beszélgetés szakmai irányítói: Vetró Mihály Erélyi Zsuzsanna-díjas népművész, az MMA akadémikusa, az „Életgazdagság" kiállítás kurátora és Horváth Szilárd Táncsics Mihály-díjas médiaszakember, a Gödi Búzaszem Iskola alapítója
Beszélgetőtársak:
Ament Éva – bútorfestő népi iparművész
B. Szendrő Csilla – tojásíró, néprajzkutató, a Népművészet Mestere
Kovács László – az „Életgazdagság" kiállítás társkurátora, fazekas, a Népművészet Mestere, az MMA köztestületi tagja, közgyűlési képviselő
A rendezvény keretén belül kerülnek átadásra az MMA Népművészeti Tagozata 2022. évi Elismerő Oklevelei
Zenei közreműködő: Bokros Trió
 
 
„Betlehem, Betlehem" adventi ünnepi koncert
2022. december 16., (péntek) 16.00
 
A karácsony és az azt megelőző várakozás – advent – időszaka az egyik legbensőségesebb és hagyományokban leggazdagabb ünnepi időszakunk. Ilyenkor mindannyiunk számára egyre fontosabbá válik a család, a közösség biztonsága, megtartó ereje. Ünnepi rítusaink is ezt belső vágyat segítik megélni, tartalommal megtölteni. A „Betlehem, Betlehem" című műsorunk így tehát nem is egyszerűen alkalmi koncert, hanem az ünnep közös megélésének színtere, amelyet gödi, nádudvari, szennai és budapesti művészeti iskolák növendékeivel, tanáraival élhetünk át mindannyian.
Fellépő művészek és művészeti csoportok:
Adventi szokások a Gödi Búzaszem Iskola gyermekcsoportjainak előadásában: Luca napi kotyolás és vesszőcskézés
Az Óbudai Népzenei Iskola adventi műsora, karácsonyi kántája és regölése
A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium betlehemese
Nyitrai Marianna Erélyi Zsuzsanna-díjas előadóművész és tanítványainak ünnepi műsora
Az adventi ünnepi koncert során Nyitrai Marianna vezetésével közös énektanulásra várjuk a program résztvevőit.
Házigazda: Szerényi Béla, az MMA akadémikusa, az Óbudai Népzenei Iskola intézményvezetője

A kiállítást kísérő programok helyszíne a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótere.