Almási István

Pontosan, szépen – Almási István 80. születésnapjára

Ünnepi kötet jelent meg Almási István népzenekutató nyolcvanadik születésnapja alkalmából. A Pontosan, szépen című könyvben Almási István csaknem fél évszázados munkássága előtt volt kollégái és tanítványai tisztelegnek. 
Almási István 2011 óta az MMA rendes tagja. A kötetben a tudós életművét Pozsony Ferenc professzor, a MTA külső tagja, a Kriza János Néprajzi Társaság volt elnöke, és Ion Cuceu professzor, a Folklór Intézet egykori igazgatója méltatja. A könyv első fejezete levelezéseket közreadó írásokat és tudománytörténeti tanulmányokat tartalmaz. A második egységben a jeles népszokásokról, és néphit kutatásról írt tanulmányokat olvashatunk, a harmadik fejezet témája a népballada. Az ünnepi kötet utolsó két egysége az etnomuzikológia területéhez tartozó monográfiákat, valamint a fonó- és táncélet szokásairól szóló értekezéseket tár az olvasó elé.

„Almási István a Folklór Intézet, mai nevén a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma oszlopos tagja volt. Csaknem ötven évet töltött az Intézetben, az egyetemi tanulmányai befejezésétől 1957 januárjától, 2004 decemberében bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Az archívumot közel hatezer dallam gyűjtésével és lejegyzésével gazdagította, hiánypótló szilágysági monográfiái mellett számos más kiadvány szerzője, társszerkesztője, szerkesztője vagy lektora volt. Almási István emelt fővel, becsülettel, a munka iránti alázattal és tántoríthatatlan munkakedvvel élte meg ezeket az éveket, jelentős életművet hagyva tanítványaira és az utókorra." (részlet Salat-Zakariás Erzsébet előszavából)
2015年1月22日  |  almási istván