A külföldi magyar irodalmi élet egyszemélyes kulturális centruma

Kabdebó Tamás-emlékest a bajai Ady Endre Könyvtárban

2018. október 24-én Kabdebó Tamás-emlékestet tartottak a bajai Ady Endre Könyvtárban. A város szülötte, a József Attila-díjas és Arany János-díjas, Magyarország Babérkoszorújával kitüntetett író, költő, műfordító és irodalomtörténész Halászni bókokat című angolul írott, tizenkilenc rövid, halfélékről szóló, rokonoknak és barátoknak szánt utolsó kötetét már csak idén tavasszal bekövetkezett halála után vehette kézbe a nagyközönség.
Eredetileg a kötet bemutatóját – amelynek szintén a bajai könyvtár adott volna otthont – május 23-ra tervezték, de az alkotó éppen aznap hunyt el Dublinban 84 éves korában. Az október 24-i eseményt és kiállítást leánya, Kabdebó Lily szervezte Zalavári László, a könyvtár igazgatójának segítségével. Az ünnepi alkalmon az író tágabb rokonsága mellett kortársai és tisztelői töltötték meg a termet. Anna Kane, az alkotó ír felesége magyar nyelven tolmácsolta megemlékezését a megjelenteknek, leányai Lily és Andrea pedig megrendülten idézték fel édesapjuk alakját. Az emlékesten Kabdebó Tamás néhány megzenésített verse is elhangzott.
 
Mezey Katalin költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője kifejtette, hogy Kabdebó Tamás nagy tudású irodalmár, könyvtáros, történész és haláláig rendkívül tevékeny és termékeny költő és író volt. Ahogy május 24-én Baján, az idei Ünnepi Könyvhéten, 2018. június 8-án is hiányzott a dedikáló írók sorából a Vörösmarty téren, pedig Ír szerelem című új novelláskötete épp erre az alkalomra jelent meg a Magyar Napló Kiadó gondozásában. Az eseményre helyette a család képviseletében Lily lánya érkezett Londonból. Mezey Katalin hangsúlyozta: Kabdebó Tamás jelentős írói életművét, mint mozgalmas élete foglalatát hagyta hátra. Egyesült Királyság-beli, írországi életidején túl erősen kötődött Olaszországhoz is, ahol fiatalsága fontos éveit töltötte. Művei sora őrzi ragaszkodását a klasszikus és modern mediterráneumhoz (Az istenek, Róma szolgáló leánya, Róma ír szemmel stb.), de irodalmi és történészi munkáinak sokasága hazájához való elemi kötődését is tanúsítja. Három vaskos kötetből álló regényben újraálmodta családjának századokat átívelő történetét, amelyet történelmi folyónk, a Duna fűz egy láncolatba (Danubius Danubia – Folyamregény). Hogy mi mindenre futja egy tehetséges és tevékeny ember életéből, azt jól példázza Kabdebó Tamás pályája. Nem csak jeles író, költő, műfordító, nagy tudású irodalmár, hozzáértő könyvtáros, egyetemi oktató volt élete során, de sokoldalú sportember is, aki még idős korára is megőrizte kitűnő fizikumát, tartását. Gyakran emlegetik őt a magyar irodalom, a magyar kultúra nagyköveteként is, otthona a Dublinba látogató magyar pályatársak előtt mindenkor nyitva állt. Mindenben és mindenkor arra törekedett, hogy az elismert európai nemzetek körében felmutassa, méltó módon képviselje a magyarságot, mint történelmi sorsában és teljesítményében, irodalmában, művészetében, tudományos eredményeiben velük egyenrangú nemzetet.
 
Mécs Károly, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja elmondta: Kabdebó Tamás élete példája annak, hogy valaki magyar maradhat úgy is, ha nem a hazájában él. Az akadémikus szerint kivételes tehetségével és hatalmas szervezőmunkájával egyszemélyes kulturális centrumként összefogta az emigrációban élő magyar írókat és költőket és nem csupán a magyar alkotók műveit fordította angol nyelvre, de műfordításai által a nemzetközi kortárs irodalmi élet kiemelkedő alkotásait is megismertette a hazai közönséggel. Mécs Károly felelevenítette Jens Bjørneboe norvég drámaíró Semmelweis című drámájának 2017. október 9-i, a Magyar Nemzeti Színház Gobbi Hilda termében felolvasó színházi előadásként megvalósult nagy sikerű bemutatóját. A darabot – amely hatvan éve íródott és amelyet Kabdebó Tamás fordított magyar nyelvre – dr. Monos Emil, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem professzora szerezte meg. Kabdebó Tamás édesanyja gyermekágyi lázban hunyt el, így a műfordítás folyamata különösen személyes kapcsolódási pontokat ajánlott az alkotó számára. A dráma szorosan illeszkedik a Semmelweis-emlékévhez, amelynek főszervezője prof. dr. Rosivall László. Az előadás az ő, a Magyar Művészeti Akadémia és Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendező, a Nemzeti Színház igazgatójának támogatásával jött létre. A színművész Klein professzor szerepalakját formálta meg a darabban, amelyre különleges emlékként gondol.
 
Réthelyi Miklós Szent-Györgyi Albert-díjas nyugalmazott egyetemi tanár, rector emeritus hangsúlyozta, hogy feleségével együtt rendkívül nagyra értékeli Kabdebó Tamás életművét. Visszaemlékezésében utalt az íróval történt dublini megismerkedésük idejére, majd ezt követő rendszeres találkozásaikra. A professzor kiemelte Jens Bjørneboe norvég drámaíró Semmelweis című darabjának magyarországi bemutatóját, amely meghatározó erővel bírt számukra, különösen annak fényében, hogy a professzor tevékeny szerepet vállalt a mű hazai, felolvasó-színházi premierjében.
 
Kabdebó Tamás 1934. február 5-én született Budapesten. 1952 és 1956 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója volt, rész vett az 1956-os forradalom és szabadságharcban. A forradalom bukása után Nyugat-Európába emigrált. Először Angliában telepedett le, a walesi egyetemen 1960-ban történelemből, a londoni egyetemen 1965-ben könyvtártudományból szerzett oklevelet. 1970-ben és 1971-ben a Just for all thet (Georgetown) és a Poet (Madras) különszámait szerkesztette. 1961 és 1962 között a Cardiff Universitynél, majd 1963 és 1969-között Anglia fővarosában, a Londoni University Collegeben vállalt könyvtárosi állást. 1969 és 1972 között a University of Guyana (Georgetown) alapító könyvtárosa volt, 1974-től 1983-ig a Victoria University of Manchester John Rylands könyvtáranál társadalomtudomány szakkönyvtárosként dolgozott, 1983-tól 2001-ig pedig a Maynooth College egyetemi könyvtárát vezette. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a kortárs magyar írókkal, a magyar szépirodalmi művek angol nyelvű műfordításaival igyekezett az alkotókat bemutatni a nyugat-európai irodalomszerető közönségnek, lefordította és kiadta József Attila és Illyés Gyula költeményeit is. A magyar irodalmi közélet Magyarország írországi irodalmi nagyköveteként tartotta számon. A rendszerváltáshoz közeledve számos magyar történelmi, kulturális és irodalmi folyóirat közölte tanulmányait, esszéit, kritikáit, szépirodalmi írásait és műfordításait, többek között a Századok, a Nagyvilág, a Hungarian Studies, a Mozgó Világ és a Liget, az Európai Utas, az Irodalomismeret, a Modern Filológiai Közlemények, az Erdélyi Múzeum, a Magyar Napló, a Hitel, a Látó és a Tiszatáj is.
2018年11月14日  |  mezey katalin mécs károly kabdebó-emlékest