Időpont: 2013. május 13. (hétfő) 10 óra
Helyszín: KOGART Ház (1062 Budapest, Andrássy út 112.)


Nagyobb térképre váltás

Budapest Konferencia

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata a Budapest Konferencia – A múlt jövője című programját 2013. május 13-án, hétfőn tartja a KOGART Házban.

Budapest jövőbeli fejlődésének problémája egyben az egész ország ilyetén problémája is. A város gazdasági potenciálja nem csupán hazai, de nemzetközi, Kárpát-medencei szinten is meghatározó, ám ennél még jelentősebb tényezője létezésének, létezése minőségének és európai súlyának az, amit a nemzet és Európa, de mondhatjuk, a világ kultúrájában jelent. Meggyőződésünk szerint Magyarország jövője attól függ, hogy Budapest fontos európai hellyé tud-e az elkövetkezendő évtizedekben fejlődni, s nem csupán Kárpát-medencei, dunai centrumként, de úgy is, mint Közép-Európa kulturálisoktatásiszellemiközlekedési és turisztikai centruma. A jövő a régiók, a városok versenye lesz, s ez a verseny ádáz és kegyetlen a meghatározó pozíciókért; a fővárosnak minden adottsága (táji-környezetiépítészetkulturáliskereskedelmioktatási) megvan arra, hogy ebből a versenyből győztesen kerüljön ki. Ám – s ez evidencia – nem azzal a fejlődési (néha visszafejlődési) ütemmel, amellyel most él, nem gyönyörű, de pusztuló belvárosával, ezen összeomló (egyébként európai hírű) eklektikájával és szecessziójával, nem azzal, ahogyan az elmúlt pár évtizedben mintegy négyszázezer lakosa menekült ki az agglomerációba, s ahogyan tönkrement kiskereskedelme is. Igen, a város gyönyörű, a Duna olyan méltósággal fogja össze s emeli magas esztétikai szintre a városképet, ahogyan más városok esetében ez a látványérték nem alakult ki, s ahogyan épített „világa" is összefogózik-összefonódik táji szépségeivel.

A konferencia e jövővel kíván foglalkozni, deklarálva a Magyar Művészeti Akadémia szándékát, hogy az elkövetkezendő időkben nagy súllyal szeretne törődni ezzel a kérdéssel, Építőművészeti Tagozata számára fontos, és a jövőben is fontos lesz a téma. Az előadásokat úgy próbáltuk összeállítani, hogy egymásra épülve szerepeljen bennük a múlt, jelen és a jövő, szerepeljenek benne a várost érintő társadalmi-szociális kérdések, s persze az az örökség (épített örökség), amelyre a Főváros jövendő építészete is ráépülhet. És legyen helye a témák között a Budapest életét minőségében meghatározó közlekedésnek, a Duna-kapcsolatok, a különös értékű, de ma még pusztuló Belváros fejlődésének és fejlesztése elképzeléseinek, de a város tárgykultúrájának is.

Tudjuk, hogy a Város – szerencsére – újabban nagy figyelmet fordít egy 2030-ig terjedő stratégia elkészítésére, s az MMA e munkához kíván csatlakozni konferenciája mondanivalójával, üzenetével, s ebbéli figyelemfelhívásával is.

A konferencia programja

Köszöntőt mond: Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Levezető elnök: Ferencz István DLA építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának elnöke

 

10.00–11.40 1. Szekcióülés
11.40–13.00 Ebédszünet
13.00–14.20 2. Szekcióülés
14.20–14.50 Kávészünet
14.50–16.10 3. Szekcióülés
16.10–17.30 Kerekasztal-beszélgetés
Kérjük, részvételi szándékát 2013. május 7-ig jelezze a szervezes@mma.hu e-mail címen, vagy a +36 (30) 445-0243-as telefonszámon.

 

RÉSZLETES PROGRAM 

Levezető elnök: Ferencz István DLA építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának elnöke

10.00–11.40 1. Szekcióülés
Meghívott előadók:
Finta Sándor DLA, Budapest főépítésze: Budapest 2030
L. Rédei Mária DSc demográfus: Budapest társadalmi folyamatai – a közelmúlt és az átalakuló jövő
Ritoók Pál művészettörténész, gyűjteményvezető (Forster Központ, Magyar Építészeti Múzeum): Budapest: ilyennek akartuk?
Dr. Finta József építész, az MTA és az MMA tagja: Budapest „fontos hely"

11.40–13.00 Ebédszünet

13.00–14.20 2. Szekcióülés
Meghívott előadók:
Schulek János műszaki igazgató (FŐMTERV Zrt.): Mérnök szemmel az élhetőségért
Szabó Gábor tájépítész (TÉR-TEAM Kft.): Az élő Duna
Zoboki Gábor DLA habil. építész, a Duna Fővárosa Egyesület elnöke, az MMA tagja: Kiáltvány Budapestért (A Budapest-koncepció módszertani kérdései)
Dr. Baán László miniszteri biztos, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója: Egy újragondolt városi tér: a Liget Budapest projekt

14.20–14.50 Kávészünet

14.50–16.10 3. Szekcióülés
Meghívott előadók:
Liszkay Krisztina vezető településtervező: A belváros jövője
Szabó Tamás János DLA építész, az MMA tagja: „Szürke mezők" – átok vagy lehetőség
Sáros László György DLA építész, a MÉSZ elnöke, az MMA tagja: Az abbahagyott Budapest
Simon Károly formatervező iparművész, az MMA tagja: Utcakép egy dizájner szemével

16.10–17.30 Kerekasztal-beszélgetés
2013年4月16日