Szentföldi ásatások

A „Szerda esték a Kecske utcában" sorozat keretében, a június 13-i előadáson Vörös Győző egyiptológust hallgathatták meg az akadémikusok, aki a Szentföldi Magyar Ásatások a Holt-tenger keleti partján, Jordániában címmel tartott előadást: az ásatás 2009-es szerencsés kezdeteiről és a régészeti misszió legújabb sikereiről számolt be. Az est háznagyi teendőit Fekete György elnök látta el, szívélyesen üdvözölve a Művészeti Akadémia székházának visszatérő vendégét. 

Vörös Győző jordániai ásatása az ókori Machaerus erődjét/várát tárta fel, ahol Keresztelő Szent János vértanúhalált halt. A Holt-tenger keleti partjánál, a mai Jordániában található egy szikár, kimagasló hegyen Nagy Heródes király és fia, Heródes Antipas tetrarcha egykori, erődített palotájának romos, mégis impozáns műemléke, a Machaerus. A zsidók történetét feldolgozó Josephus Flavius arról tudósít az első század végén, hogy Keresztelő János bebörtönzésének és kivégzésének színhelye a Machaerus várkastély volt. Vörös Győző kiemelte, e forrás valóságtartalma vitán felül áll, és büszke arra, hogy magyarként ilyen jelentős bibliai helyszínen vezethet feltárásokat. Mind a négy evangélium tudósít János bebörtönzéséről, Márk és Máté pedig még a gyilkosság részleteit is bemutatja, amely Heródes Antipas születésnapján történt, miután Salome hercegnő (nevét szintén Josephus Flaviustól tudjuk) táncolt neki. Az ősi erődöt, az első várat még Alexandros Janneos hasmoneus uralkodó építtette a nabateusok támadásai ellen. Soha nem foglalták el az erődöt, de Kr. e. 63-ban ez sikerült a rómaiaknak. Nagy Heródes később helyreállíttatta az erődöt, és hatalmas, szépséges palotává alakíttatta. Jeruzsálem eleste után 70-ben nagyon sok zsidó menekült ide, de két évre rá a várat teljesen lerombolták. A Qasr al-Mishneqeh [magyarul: „a bitófa fellegvára"] romjai között találjuk Heródes Antipas palotájának maradványait.

A helyszínen három éve folyó ásatások és műemlék-feltárások a Magyar Művészeti Akadémia „színeiben" – régészek biztosításával – folytak, s Makovecz Imre egykori erkölcsi támogatása is kellett, hogy mindez megvalósulhat. A csak rövid ideig Magyarországon tartózkodó Vörös Győző látványos képekkel illusztrált beszámolóját úgy összegezte, célja továbbra is ennek az evangéliumi helynek a megismerése és alapos feltárása.

 

2012年6月13日  |  vörös győző