Képzőművészeti Tagozat

Tagozatvezető: Stefanovits Péter

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata elsőrendű feladatának tekinti, hogy széles kitekintéssel a kortárs képzőművészeti életre kialakítsa azt a bázist, amely a képzőművészeti kérdésekben iránymutató lehet a szakma egészének is. Célja, hogy olyan alkotókat hívjon meg soraiba, akik életművükkel immár vitathatatlanul beírták magukat a magyar művészettörténetbe, ugyanakkor az eddig méltatlanul háttérbe szorított alkotókat is bevonja tevékenységébe. Együtt akar működni a különböző – nem utolsósorban a határon túli – régiók kiemelkedő művészeivel.

Ezt a feladatot csak hiteles, etikus és mindenre nyitott szemlélettel, az esztétikai igényesség kikezdhetetlenségével lehet elvégezni.

Felhatalmazásunkkal élve képzőművészeti díjak, ösztöndíjak, illetve egyéb anyagi és erkölcsi támogatások formájában szolgálhatjuk az értékrendünkben kiemelkedő súllyal megjelenő művészi törekvéseket, segíthetjük színvonalas, új művek születését. A közép- és felsőfokú képzőművészeti oktatás módszertanának kidolgozásához is hozzá kívánunk járulni, hasznosítani a szakmai tudást, amely a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, a vonzáskörébe tartozó művészek és elméleti szakemberek köréből gyűjthető össze.

E fontos céljaink teljesítésében segít, és egyben újabb feladatot ad az a nagy lehetőség, amelyet a Pesti Vigadó kiállítási tereinek hasznosítása jelent számunkra. Egy országos jelentőségű, újabb szellemi-kulturális centrumot lehet és kell kialakítanunk, ahol az űr, amelyet az egész képzőművészeti szakma fájdalmasan érzékelt és érzékel a kiállítótermek környékén évtizedek óta, végre betölthető lesz. Hiánypótló, országos, határon túli, illetve nemzetközi kiállítások megrendezését tervezzük a vizuális kultúra minden területének bevonásával. A művészeti közélet élő fórumává kívánjuk tenni a Vigadót, ahol előadások, vitaestek, egyéb rendezvények építhetik a művészek kapcsolathálóját, mélyíthetik az ismereteket a képzőművészet új útjairól, növelik a magyar kultúra tekintélyét.

A Képzőművészeti Tagozatot bemutató füzet itt nyitható meg.