Szívzörej – Stefanovits Péter kiállítása

Ste­fa­no­vits Péter, az MMA akadémikusa a kor­társ ma­gyar gra­fi­ka egyik leg­is­mer­tebb mes­te­re, aki gra­fi­kai mun­kás­sá­gán túl fes­tő­ként, ins­tal­lá­ci­ós, il­let­ve az épí­té­szet­tel szo­ros kap­cso­lat­ban lét­re­jött mun­kák al­ko­tó­ja­ként is je­len­tős mű­ve­ket ho­zott létre.
Szívzörej című életmű-kiállítása 2017. január 18. – február 19. között volt látható a Műcsarnokban. A filmben a művész a kiállítás koncepciójáról és műveinek képi világáról beszél.
MMA, 2016
cím
Szívzörej – Stefanovits Péter kiállítása
közzététel
2017.02.24
copyright
Creative Commons
készítette
-
rövid leírás
Szívzörej – Stefanovits Péter kiállítása
katalógusszám
-
kulcsszavak
-
URL
https://www.mma.hu/web/mma-tv/mma-tv/-/video/1694445/szivzorej-stefanovits-peter-kiallitasa;jsessionid=6A4BFF9D93AB27B1F61C492DEDAE53A1