Láng Gusztáv: A töredék-líra elmélete és gyakorlata

Láng Gusztáv irodalomtörténész (Szombathely) „A töredék líra elmélete és gyakorlata" című előadás Páskándi költészetét tekinti át. „...amikor nemzedékem az erdélyi irodalom (az akkor hivatalosan egyedül használható megnevezés szerint a romániai magyar irodalom) megújhodásában reménykedett, Páskándi Géza elsősorban lírikusnak számított. Annak tartotta magát ő is, bár első novellakísérletei is ebből az életszakaszból származnak. Ezeknek azonban, ahogy akkori megnyilatkozásaira emlékszem, korántsem tulajdonított olyan fontosságot, mint verseinek. A próza -- elsősorban a kisepika -- megújí­tását kétségtelenül Bálint Tibortól várta, akinek tehetségét talán elsőként ismerte fel és becsülte. Ez a bizalom alighanem szerepet játszott abban, hogy Bálint Tibor képes volt elviselni azt az évekig tartó mellőztetést, melyet a nyomasztó politikai tekintéllyel rendelkező Nagy István, a hajdani munkásíró ellenszenve rótt rá."
cím
Láng Gusztáv: A töredék-líra elmélete és gyakorlata
közzététel
2012.08.17
copyright
Creative Commons
készítette
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012 – Utómunka: Nagy Rita, Hingyi Gábor
rövid leírás
Láng Gusztáv irodalomtörténész (Szombathely) „A töredék líra elmélete és gyakorlata" című előadás Páskándi költészetét tekinti át.
katalógusszám
-
kulcsszavak
-
URL
https://www.mma.hu/web/mma-tv/csatornak/-/video/1694445/lang-gusztav-a-toredek-lira-elmelete-es-gyakorlata;jsessionid=373D20DFDF19739F5048DA8D98584860