2019. október 11–12. – Transzmisszió | kiállítás és konferencia a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata és az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) által szervezett TRANSZMISSZIÓ című kiállítás október 11-én 18 órakor nyílik Sepsiszentgyörgyön. Másnap, 12-én szombat délelőtt 10 órai kezdettel szakmai konferenciát tartanak az erdélyi magyar képzőművészetről. A kiállítás kurátorai Jovián György és Vécsi Nagy Zoltán.

Helyszín: Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy (Strada 1 Decembrie 1918 27, Sfântu Gheorghe 520001, Románia)
A kiállítás 2019. november 8-ig várja a látogatókat.

A konferencia a Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében lesz (Strada Kós Károly 10).

Transzmisszió, avagy a képzőművészet, mint a közösségi eszmény közvetítője
Az erdélyi magyar képzőművészetben, a trianoni kezdetektől mindenképpen, de a korábbi történelmi időszakokban is élt és máig él a „sajátosan erdélyi lelkületű" művek alkotásának eszménye. Az európai felzárkózás ideáljának követésével párhuzamosan, az erdélyi és a magyar sajátosság megjelenítésének igénye olyan körülmények között is eszmény maradt, amikor az önmagát magyarnak valló művésznek napi szinten kellett és kell megküzdenie a nemzeti identitásáért. Legtöbbjük esetében, ha kényszerűen is, de éppen a mostoha körülmények azok, amelyek ösztönzést és értelmet adnak képzőművészeti énjük erdélyi magyar művészként való önmeghatározásához, arról a számukra mindenképpen hátrányos, sokszor a kirekesztésig fokozódó helyzetről most nem is beszélve, hogy a különböző reprezentatív kiállítások, művészettörténeti feldolgozások és múzeumi gyűjtemények az anyaországban általában az ország művészetét, mint olyant és nem a kulturális értelemben sokkal tágabb nemzetet, az utódállamok esetében pedig a többségi nemzet művészetét  képviselik.
Ezért is dicséretes, hogy az elkötelezetten, éppen a nemzeti művészetet egyetemes szintre emelő Makovecz Imre építész által alapított Magyar Művészeti Akadémia felvállalta, sőt kiemelt feladataként kezeli a határokon kívülre rekedt művészek felvételét a soraiba. Ezzel persze egyáltalán nem azt sugallva, hogy a külön erdélyi identitásnak ne lenne magában létjogosultsága, hanem sokkal inkább éppen azt, hogy a nemzeti művészet lelkületének sajátosságait, nyelvi párhuzammal élve, nyelvjárásainak ízeit, zamatát, egyedi körülményeiből születő kivételes értékeit, mint a nemzeti kultúra egyik sajátos értékét nagyra becsüli. Ennek a megbecsülésnek megtisztelő jele, hogy a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozata most itt Erdélyben, Székelyföld egyik legélénkebb kulturális központjában, Sepsiszentgyörgyön bemutatkozik és a képzőművészet önazonosságának kérdéseiről tanácskozást szervez. Az MMA jelenlétével megtiszteli az immár öt éve, a helyi önkormányzat által fenntartott és a magyar kormány hathatós támogatásával működő Erdélyi Művészeti Központot. Külön öröm és megtiszteltetés formálódó intézményünk és az általunk válogatott művek alkotói számára, hogy a jelen Transzmisszió című kiállítással az MMA egy olyan művészeti párbeszédet hív létre, amely túl a földrajzi, nemzedéki és presztízs határokon, értékközpontúan mutatja fel képzőművészetünknek a szellemi energiákat a maguk változatosságában is közösségi erővé koncentrálni képes jellegét. Ez a gondolat vezérelt, amikor a kiállításba ajánlott művészek kiválasztásánál próbáltam néhány általam olyan fontosnak tartott szempontot szem előtt tartani, mint az egyes alkotók formanyelvének, gondolat és érzelmi világának eredetisége, kiforrottsága, valamint azon fokozott elkötelezettségük, amellyel az erdélyi magyar közösség szolgálatába állítják tehetségüket.

Vécsi Nagy Zoltán

meghívó a kiállításra és a Régió – regionalitás – provincia, avagy művészeti sajátosság című szakmai konferenciára

A megnyitón beszédet mond:
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke
Stefanovits Péter, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának vezetője
// ]]>