Terényi Ede

Ünnepi hangverseny Terényi Ede tiszteletére

Terényi Ede 80. születésnapja alkalmából rendezett a Magyar Művészeti Akadémia ünnepi hangversenyt a Pesti Vigadó Sinkovits Imréről elnevezett kamaratermében 2015. október 30-án, pénteken.
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntötte az ünnepeltet és a jelenlévőket, hangsúlyozva Terényi Ede művészetének sokszínűségét és jelentőségét, mely nem elsősorban az évek során összegyűjtött kitüntetésekben nyilvánul meg, hanem a számtalan bemutatóban és a szakma egyértelmű elismerésében. Röviden beszélt zenei irányultságáról, kutatásairól, számtalan publikációjáról, és oktatói tevékenységéről is. | Fekete György köszöntője
Terényi Ede: MAGAMRÓL
Rendhagyó művészként hiszem, hogy a Mű (művem) tőlem függetlenül követi, ÉLI SORSÁT. Egyedül kell kiharcolnia a maga életét. Én csak a megszületését segítettem elő. A Művekhez (műveimhez) hasonlóan magam is belső parancsnak engedelmeskedve éltem meg az eddig eltelt nyolcvan évem sorstörténéseit. Hiszek az alkotói munkában jelenlévő ELEVE ELRENDELTSÉGBEN, ennek meghatározó, áldásos erejében és a kozmikus rend minden véletlent, esetlegességet kizáró tökéletességében. Műveimet úgy kellett meghagynom, ahogyan azok megszülettek. Szín-grafikáimat meg kellett rajzolnom zeném illusztrálására. Szavakkal (esszéimmel) zenét kellett "komponálnom". Fél évszázadon át tanítva egyetemi hallgatóknak kellett továbbadnom mindazt, amit hatalmas tudásvággyal magamba szívtam a zenéből, a Világból.

ZENEI CSALÁDOM Vivaldi, Muszorgszkij, Debussy, Bartók. Általuk vagyok. Emberi közelségből két rendkívüli személyiség szellemi hatása befolyásolta döntően életem és zenei pályafutásom kibontakozását: KODÁLY ZOLTÁN és LENDVAI ERNŐ. Nekik köszönöm mindazt, amit zenémben elértem. Mélységesen hiszem, hogy felsőbbrendű erő, a SZERETET segített munkámban. Alázatos követője vagyok az isteni erőnek.                                        Ars poetica
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának művei közül az Erdélyi kódex és a Cantus hungaricus című kamaraszimfónia hangzott el. Közreműködött – Botvay Károly vezetésével – a Budapesti Vonósok Kamarazenekara.

A koncert után zenepedagógia díjak átadására került sor. Vermes Mária laudációját Szecsődi Ferenc tartotta, aki, miután köszöntötte a 93. életévében lévő pedagógust, röviden összefoglalta több mint fél évszázados tevékenységét, mely kiterjedt Magyarországra és Németországra egyaránt. Hangsúlyozta: „Vermes Mária született pedagógus egyéniség, aki generációk sokaságát tanította nem csupán a hegedülés fortélyaira, hanem emberségre, tisztességre is…" A következő díjazottat, Keszler Györgyöt Záborszky Kálmán laudálta, aki nagy örömmel jegyezte meg, hogy a négy díjazott között három a Szent István Zeneiskola tanára. Méltatta Keszler György profizmusát, visszafogottságát, sokrétű, alapos tudását, mely mind az egyetemi oktatói tevékenységében, mind a középiskolaiban a legmagasabb szinten mutatkozik meg a mai napig. Antók Zsuzsát Devich János méltatta, kiemelve szerénységét, és a fiatalok felé való hihetetlen elhivatottságát. Az elmúlt évtizedekben számos tehetséges, kiemelkedő zenész került ki a kezei alól, így a díj számára igazi, jogos elismerés, mondta Devich János. Becht Erikát Lantos István laudálta. Kiemelte: Becht Erika emblematikus alakja a magyar zeneoktatásnak, és annak a „nagy magyar zongoratanár generációnak" örököse és képviselője, amelyet Varró Margit (akit Bartók is tisztelt), Szmrecsányi Magda és Máthé Miklósné neve fémjelzett.
A díjakat Tóth Péter zeneszerző, a Zeneművészeti Tagozat vezetője adta át.
2 листопада 2015  |  hangverseny terényi ede pesti vigadó szecsődi ferenc