Igaliné Büttner Hedvig, Fábián Éva, Kertész Lajos, Eplényi Anna, Farkas Ádám, Vashegyi György, Benő-Nagy Réka

Elismerések a művészetoktatásban

A Magyar Művészeti Akadémia 2018 óta Elismerő Oklevelet adományoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók, továbbá közösségek, intézmények részére; az elismerésből évente legfeljebb öt adományozható, ahhoz bruttó 250 ezer forint pénzjutalom is jár. A 2019-es elismeréseket november 6-án az MMA irodaházában adta át Vashegyi György, az MMA elnöke és Farkas Ádám elnökségi tag, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke. Pedagógus kategóriában Igaliné Büttner Hedvig, a művésztanárok közül Fábián Éva és Kertész Lajos, a közösségek részéről a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány, az intézmények közül pedig a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium képviselője vette át az elismerést.
A művészetoktatás területén nyújtott kimagasló teljesítményéért három pedagógus, valamint két intézmény, alkotóműhely kapott elismerő oklevelet. 2019. évben művészetpedagógiai kutató kategóriában a Magyar Művészeti Akadémia nem adott elismerést. A díjazottak:
  • Igaliné Büttner Hedvig ének-zene tanár, karnagy (pedagógus kategóriában);
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma (intézmény kategóriában);
  • Fábián Éva népdaléneklés oktató (művésztanár kategóriában);
  • Kertész Lajos zongoraművész-tanár (művésztanár kategóriában);
  • Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány (GYIK Műhely Alapítvány) (közösség kategóriában).
A Magyar Művészeti Akadémia folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar és egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a hagyományok tiszteletét fejlesztő, és annak szeretetét, megbecsülését a felnövekvő generáció számára továbbadó, értékteremtő nevelési, oktatási tevékenységet" hangsúlyozta köszöntő beszédében Vashegyi György. Mint mondta, az MMA a magyar kulturális élet kimagasló alkotói, szellemi teljesítményt felmutató művészeinek a közössége, megalakulása óta a hazai és nemzetközi területen egyaránt kiemelt figyelmet szentel a művészetek népszerűsítésére, közkinccsé tételére és bemutatására, a művészetoktatás szerepe és társadalmi fontossága, jelentősége elismerésére.
Igaliné Büttner Hedvig a hazai zeneművészet területén végzett közel négy évtizedes pedagógiai tevékenységéért kapott elismerő oklevelet. Mint elhangzott, 23 éve a Hunyadi János Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola felső tagozatának ének tanára és Magyarország egyik legeredményesebb gyermekkórusának, a Hunyadi Nagykórusnak a karnagya.
Laudációja itt olvasható.
Fábián Éva, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára a hazai népzeneoktatás területén végzett több évtizedes elhivatott művésztanári tevékenységének elismeréseként vette át az oklevelet. Laudációja itt olvasható.
Kertész Lajos zongoraművész-tanárt, református teológust, a Magyar Kodály Társaság alapító és tiszteletbeli tagját a zeneművészet területén végzett több mint hat évtizedes elhivatott művésztanári tevékenységének elismeréseként jutalmazta a Művészeti Akadémia. Laudációja itt olvasható.
A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítványt a hazai művészettel nevelésben végzett közösségépítő tevékenységéért ismerte el az MMA. A GYIK Műhely közel fél évszázad óta kiemelkedő szellemi és gyakorlati műhelye a gyermekek játékos vizuális nevelésének. Mindez elolvasható a laudációban.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma a magyar népi kézműves oktatásban végzett közel három évtizedes példaértékű tevékenységének megbecsüléseként kapott elismerő oklevelet. Mint a laudációban elhangzott, az intézmény küldetése, hogy a hagyományos tudást, mesterségeket, a természet- és környezettudatos életvitelt, a szellemi örökséget visszatanítsa az attól eltávolodott nemzedékeknek. A teljes laudáció itt olvasható.
6 листопада 2019  |  farkas ádám vashegyi györgy művészetoktatás elismerő oklevél