Fotógaléria Ittzés Mihály búcsúztatójáról:
Ittzés Mihály (1938-2018) Fotó: Czagány Balázs

Elhunyt Ittzés Mihály

Hetvenkilenc éves korában június 12-én hajnalban elhunyt dr. Ittzés Mihály zenepedagógus, karvezető, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Számára a fő cél és feladat a magyar zenekultúra szolgálata volt, s ebben az útmutató mestere Kodály Zoltán. Azt vallotta, hogy a közösség szolgálatának talán az egyik legtermészetesebb formája a tanítás, a megszerzett javak továbbadása; tanítás akár iskolai keretben, akár azon kívül, akár szóban, akár írásban. A Magyar Művészeti Akadémia Ittzés Mihályt saját halottjának tekinti. Ittzés Mihályt a kecskeméti evangélikus templomban búcsúztatják 2018. június 22-én, pénteken, 14.30-tól zenés emlékezés, 15 órától liturgikus búcsúztató istentisztelet keretében.
„Ő önmagát – legendás szerénységgel – zenepedagógusnak, művészeti írónak nevezi. Ez mind igaz, de Ő ennél lényegesen több. Kultúrpolitikus ő a szó legjobb értelmében. Egy cikluson keresztül a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kuratóriumának tagja, illetve elnöke volt, mely időszak alatt példát mutatott arra mindazoknak, akik figyeltek, hogyan kell a szó lelkiismereti értelmében nemzetpolitikában gondolkodni, és megpróbálni a majdnem lehetetlent: tárgyilagosan dönteni a reábízott eszközök elosztásában.
Tanfolyamokat vezetett, előadásokat tartott Kanadától Ausztráliáig négy kontinensen, mindenkor és mindenhol újabb híveket szerezve Kodály ügyének, a magyar zenepedagógiának, zeneművészetnek." – Részlet Erdei Péter címzetes egyetemi tanár Ittzés Mihály akadémiai székfoglaló előadása alkalmából elhangzott laudációjából (Budapest, 2014. március 7.).
„Fontos számomra az elvi gondolat-hűség és a nyitottság egyensúlya, a múlt-jelen-jövő hármasságának szerves egysége a szemléletmódban, a tisztesség, és az »itt élned s halnod kell« (vagy inkább így: élned, vagyis szolgálnod, s halnod itt kell) erkölcsi parancsa." (Ittzés Mihály)


Ittzés Mihály 1938. október 8-án született Sárkeresztúron.
Zenei tárgyú írásai, zenekritikái 1965-től jelentek meg helyi lapokban, majd 1970-től cikkei, illetve pedagógiai, zenetörténeti és elemző dolgozatai szakmai, illetve kulturális folyóiratokban.
Fontosabb publikációi: „A múlt csak példa legyen…" A magyar történelem Kodály Zoltán műveiben (Kecskemét, Kodály Intézet, 1996); 22 zenei írás – Kodály és… elődök, kortársak, utódok (Kecskemét, Kodály Intézet, 1999); Zoltán Kodály, In Retrospect. A Hungarian National Composer in the 20th Century on th Border of East and West (Kecskemét, Kodály Institute, 2002); Bárdos Lajos – kismonográfia (Budapest, Mágus, 2009).
Oktatott Győrben 1963–1970 között a Zeneművészeti Szakiskolában szolfézst, zeneelméletet, zeneirodalmat, népzenét; szimfonikus és kamarazenekar vezetését. Kecskeméten 1970–1973 között a Kodály Iskolában gimnáziumi énektanár és karvezető volt. 1973-ban a kecskeméti Kodály Intézetben szolfézst, zeneelméletet, zeneirodalmat, népzenét, karvezetést tanított. Tanára és előadója volt a kecskeméti Nemzetközi Kodály Szemináriumok, helyi és országos továbbképzéseknek 1970-ben.
2012-óta tagja a Magyar Művészeti Akadémiának.
A Magyar Kodály Társaságnak 2007–2012 között társelnöke, 2012-óta elnöke volt.
Tagja volt a Nemzetközi Kodály Társaságnak (IKS); a Zenetudományi és Zenekritikai Társaságnak; a Bárdos Lajos Társaságnak; a Liszt Ferenc Társaságnak és a Kórusok és Zenekarok Szövetségének (KÓTA).
 
Díjai:
Állami díjak és kitüntetések
1988 – Apáczai Csere János-díj
1998 – Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje
2011 – Szabolcsi Bence-díj
 
Nem állami díjak és elismerések:
1988 – Péterfi-plakett
2002 – Kodály Zoltán Közművelődési Díj (a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány díja) 

Ittzés Mihály életéről, munkásságáról további információk, interjúk, videók akadémikusi honlapján találhatók:
http://mmakademia.hu/alkoto/-/record/MMA30277

Az élet egy szolgálat – portréfilmrészlet Ittzés Mihály zenepedagógus, művészeti íróról:
12 червня 2018  |  ittzés mihály gyászhír