Film- és Fotóművészeti Tagozat

Tagozatvezető: Buglya Sándor

A jövő azé, aki a szellem szabadságának harcosaként, a tágan értelmezett kultúra törvényszerűségeit ismerve és szem előtt tartva élhető otthont, biztonságot nyújtó erődítményt és magasba ívelő templomot tud építeni a mindenkori alkotó embernek – a művészet teremtőinek.

A Magyar Művészeti Akadémia még a formálódás stádiumában van. Tagjainak életműve és a jövőre vonatkozó látomása adja erejét, s az a termékeny múlt, amely az elmúlt húsz év eltökélt és megalkuvásmentes kitartó munkájával szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy a tudományokéhoz hasonló feltételek között megalkothassa azt a nélkülözhetetlen szellemi bázist, stabil és nyitott szervezetet, amelyben a művészi szabadság karöltve a művészi felelősséggel, a haza iránti elkötelezettség a szellem mérhetetlen találékonyságával megtöltheti az évezredes hagyomány aranyfoglalatát a művészet újabb és újabb remekléseivel.

Számunkra a művészet nem önterápia és nem öncél, hanem a létezés rejtett és látható összefüggéseinek katartikus feltárása, a hívő vagy hitetlen ember küzdelme, esendősége, diadala vagy bukása – a lét adta lehetőségek közötti döntések dilemmáinak elemző természetrajza.

A Film- és Fotóművészeti Tagozat az alkotó munka műhelye kíván lenni, s tagjai művészi törekvéseinek segítése mellett részt kívánnak  venni a mozgóképgyártás és terjesztés, valamint a fotóművészeti alkotómunka minél hatékonyabb szervezeti és tartalmi feltételeinek alakításában. Különös gondot szeretnénk fordítani a jövő generációk múlt-ismeretének bővítésére, a történelem és a filmtörténet hamisításainak leleplezése révén; továbbá segíteni kívánjuk a kritikai élet szerves és hiteles jelenlétét a kortárs művészetben.

Műveink megvalósítása mellett természetesen a mozgó- és állókép eszközeivel  a Magyar Művészeti Akadémia minden Tagozatának együttműködő társai szeretnénk lenni rövid- és hosszú távú programjaik megvalósításában, és a más műfajokban születő értékek hírvivőiként. Reményünk egy mély, elemző vitákban és katartikus élményekben gazdag szellemi közélet.

Hisszük, hogy nem a művészetek rangos kisajátítói, hanem a mindenki számára értéket teremtő közösségi kultúra egyik meghatározó intézményének alakítói vagyunk, és hogy a művészeti életet felszabdaló mély árkokat, amelyek a jelenben több oldalra állítják a kultúra munkásait s a művészet mestereit, az alkotásaink, a megszülető művészi-szellemi értékek, s az emberi méltóságot képviselő magatartásunk előbb utóbb be fogják temetni.