2019. november 25. | 9.30 – Nemzedékről nemzedékre – konferencia és népzenei koncert

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata Kobzos Kiss Tamás (1950–2015) előadóművész, zenetanár, az MMA néhai tagja által kezdeményezett „Nemzedékről nemzedékre" című konferenciasorozatának 2019. évi rendezvénye a Pesti Vigadóban. A konferenciát követően népzenei koncert várja az érdeklődőket.
Konferenciasorozatunkban az elmúlt években a népművészet, mint alapérték átadásának közösségi és intézményi rendjéről értekeztünk. 2019-ben a művészettel nevelés közösségi formáinak és intézményi rendszerének fontosságát, nélkülözhetetlenségét elemezzük. Meggyőződésünk, hogy az anyanyelvű kultúra – nyelv, zene, tánc, kézművesség és tárgyi kultúra, szellemi kultúra és szimbólumrendszer – megfelelő átadása nélkül sérül a nemzeti identitás, a haza iránti elköteleződés. Ennek erősítése kiemelt pedagógiai feladat, amelyre kitűnő példákat és még több lehetőséget tudnak felmutatni előadóink.

„Az anyanyelv együtt fejlődik a gondolkodással, az érzelmi anyanyelv pedig együtt fejlődik az érzelmi kultúrával. Az ész a beszéddel fejlődik, a beszéd és a gondolkodás szétbonthatatlan, a művészi gyakorlat pedig az érzelmi kifejezéssel neveli, alakítja az érzelmi kultúrát, a szépérzéket.
A mai társadalom nagyobbik része nem alkotja, nem élvezi, hanem fosztogatja a művészetet. Mivel nem beszéli a művészi nyelvet, nincs érzelmi kultúrája. Az olyan ember, aki nem tudja kezelni az érzéseit: a gyász, a harag, a csalódás – amiről nem tehet –, ha megrohanja, tehetetlen és fegyvertelen lesz. Lelke kiegyensúlyozatlan marad, türelmetlen, törékeny, magának való.
Az iskolának fel kell vállalnia ezt a nevelést, azt az ismeretátadást is, ami kicsúszott, vagy bele sem került az oktatásba." (Andrásfalvy Bertalan: Jövőnk gyökerei)

 
Nemzeti azonosságtudat művészettel nevelés konferencia
A konferenciához kiállítás kapcsolódik a Nádudvari Kézműves Iskola növendékeinek és tanárainak alkotásaiból, Vetró Mihály rendezésében.
Jelentkezés: a Pesti Vigadó honlapján
Helyszín: Pesti Vigadó Makovecz terem
 
Program
09:30 – Regisztráció
10:00 Köszöntő – Professor emeritus Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke
Bevezető gondolatok: Professor emeritus Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja
 
I. „KÉT SZEMNEK VILÁGA"
Alappilléreink - család, közösség, hit és erkölcs
Levezető elnök: Szerényi Béla
10:30–11:00 Harangozó Imre – „Én vágtam rá azt a jeles numerát…" – hagyományos képi anyanyelvünk sajátosságairól
11:00–11:30 Szabó Gyula atya – Keresztény-e a magyar néphagyomány?
11:30–12:00 Pécsi Rita – Korszerű nevelés és hagyomány
12:00–12:30 Juhász Zoltán népzenész, az MMA rendes tagja – A magyar népzene Eurázsia térképén
12:30–13:00 összegzés, kérdések
13:00–14:00 szendvicsebéd szünet
 
II. "ÉN ISTENEM? RENDELJ SZÁLLÁST"
Kitekintés – nemzetközi példák, magyar közösségek
Levezető elnök: Horváth Szilárd
14:00–14:30 Jánosi András népzenész, az MMA levelező tagja – A népművészeti felsőoktatás jó gyakorlatai – a norvég modell
14:30–15:00 Konthur Mária – A regös cserkészet megtartó ereje a diaszpórában
15:00–15:30 Savanya István (Calgary) – A művészettel nevelés sikerei és nehézségei Kanadában
15:30–16:00 összegzés, kérdések
16:00–16:30 kávészünet
 
III. „KIBIMBÓZÓ ZÖLD ÁG"
Hazai jó gyakorlatok – tervek, célok, lehetőségek
Levezető elnök: Juhász Zoltán
16:30–17:00 Szerényi Béla – Pedagógusképzés a nemzeti identitás szolgálatában
17:00–17:30 Várszegi Tibor – A szerves magyar műveltség megjelenése az óvó- és tanítóképzésben
17:30–18:00 Horváth Szilárd – A „magyar örökség iskolák" kerettanterve
18:00–18:30 összegzés, kérdések

* * *


Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
19:00 Koncert a konferenciát követően, megtekintéséhez külön regisztráció szükséges a koncert részletes oldalán keresztül!
Program:
Pál István emlékére – dudások és furulyások műsora Juhász Zoltán vezetésével, a Gödi Búzaszem Iskola és az Óbudai Népzenei Iskola tanáraival és növendékeivel
Tatros partján – gyimesbükki gyermekek előadása Tankó Előd kántor úr vezetésével
Adventi gondolatok – Salamon József atya, Gyimesbükk
Hazavisznek csillagok – Savanya István (Kanada) és a Bokros Trió koncertje
 
Helyszín: Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpad terme
// ]]>