A kiválasztott webtartalom nem létezik.

Meghívó a Magyar Művészeti Akadémia 2017. október 31-i közgyűléseire

A Magyar Művészeti Akadémia tárgyévi második rendes (tisztújító) közgyűlését – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint – 2017. október 10. napjára hívtam össze. E közgyűlés az utolsó napirendi pontja lezárását megelőzően határozatképtelenné vált. Ezért a közgyűlést – az Alapszabály 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – a 2017. október 10-én megtárgyalásra nem került napirenddel, a le nem zárt napirendi pontokkal ismételten összehívom.
A megismételt közgyűlés – a közgyűlés 26/2017. (10. 10.) számú határozata alapján és az elnökség 65/2017. (10. 11.) számú határozatára figyelemmel – az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1.   A napirend elfogadása
2.   A Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagjainak megválasztása
3.   Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Professzori Felterjesztések Bizottságának megújításáról
4.   Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Etikai Bizottságának megújításáról
5.   Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályának módosításáról
6.   Egyebek
A megismételt közgyűlés helyszíne:      Pesti Vigadó, Díszterem
A megismételt közgyűlés időpontja:      09:30 óra
A megismételt közgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazati jogú tag több mint negyede jelen van.

Abban az esetben, ha a megismételt közgyűlésen a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagjainak megválasztásáról szóló napirendi pont keretében – immár az ismételt jelölési kör eredményeként – nem kerül a köztestület valamennyi elnökségi tagja megválasztásra, a be nem töltött tisztség(ek)re – az Alapszabály 52. § (7) bekezdése szerint – hat hónapon belül új választást kell kiírni.
A lehetséges 2017. évi harmadik, tisztújító közgyűlést a megismételt közgyűlés bezárását közvetlenül követően tűzöm ki, legfeljebb a megismételt közgyűlés bezárását követő fél órán belüli időpontra.


Budapest, 2017. október 17.

Prof. emeritus Fekete György s.k.
2017. október 26.
Naptár