Adatvédelem

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, mint a www.mma.hu weboldal működtetője számára kiemelt fontosságú cél a honlapját látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága elkötelezett abban, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járuljon hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez, így a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések és adatvédelmi ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelést érintő kérés esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NYILATKOZAT:
Hozzájáruló nyilatkozat álláspályázat kapcsán történő személyes adatok kezeléséhez

Közérdekű adat igénylése


Az adatvédelmi tisztviselő neve:     Jaczkovics Ügyvédi Iroda
elérhetőségei:       H-1241 Budapest, Postafiók 52; dpo@jaczkovics.hu