Magyarország Alaptörvénye – részlet

Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25. – részlet

X. cikk

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá — a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében — a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát . A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza.

Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25. – részlet

Törvény a Magyar Művészeti Akadémiáról

Kormányrendelet a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet (CompLex Jogtár)

A Magyar Művészeti Akadémia Alapszabálya

MMA Titkársága Szervezeti és Működési Szabályzata