2020. március 2–3. – A művészet közege II. | konferencia Kihívások a XXI. század elején

A művészet alakítja saját korát és viszont, az adott kor gazdasági, politikai, technikai, klimatikus, demográfiai, kommunikációs összefüggései és változásai alakítják a művészetet. A művészet saját korának kifejeződése, és bátran állítható, hogy egy kor saját művészetének kifejeződése. Egy korszak eredeztethető saját művészetéből, mint ahogy a művészet is eredeztethető saját korából. Egy korszak, egy társadalom önértelmezését adja a művészet, még ha az önértelmezésből következő cselekedetek hatásai nem ritkán csak későbbi nemzedékek számára lesznek nyilvánvalók. Minden kultúra, minden korszak kifejleszti saját, megkülönböztethető művészi kifejezésmódjait, stiláris jegyeit, eszközeit. Ha ilyet nem tesz, nem is beszélünk az előzőhöz képest más korszakról. Azt az erős és vitatandó tézist is megfogalmazhatjuk, hogy amíg nincs új művészi kifejezési mód, addig nincs új korszak. Korszakváltások, stílusváltások gyakran utólag válnak nyilvánvalóvá, a váltások kortársai csak találgatnak, hogy tényleg történik, történt-e valami. A Római Birodalom végét 476-ra teszik, Romulus Augustulus császári méltósága elvesztésének évéhez, de ezt az eseményt az akkori Európában senki nem vette észre. Mi sem remélhetjük annak biztos megállapítását, hogy melyek azok a folyamatok a mai művészetben, amelyek döntő módon meghatározzák korunkat, vagy amelyeket korunk meghatároz. A konferencián azt szeretnénk megvizsgálni, hogy napjainkban mely kortárs politikai, gazdasági, kulturális történések vagy változások látszanak jelentősnek, akár korszakváltónak. Látszanak-e stílusváltások, eszközváltások, témaváltások a művészetben, melyek egy új lehetséges korszak jegyeit hordozhatják magukban. Lehetséges, hogy száz év múlva más lesz az értékelés, de az, hogy mi történik velünk, művészetünkkel és mai időnkkel, az is befolyásolja, hogy milyen kísérletet teszünk mindennek elgondolására.

Időpont: 2020. március 2−3., 10.00
Helyszín: Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza (1052 Budapest, Vigadó tér 2.)

Kérjük, részvételi szándékát a kutatóintézet honlapján, az „Online jelentkezés" aloldalon keresztül jelezze: www.mma-mmki!
// ]]>