MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Elhunyt Granasztói György történész

Hetvennyolc éves korában elhunyt Granasztói György történész, egyetemi tanár, professor emeritus, miniszterelnöki főtanácsadó, aki a Magyar Művészeti Akadémia Társadalmi Tanácsadó Testületének is a tagja volt.
Granasztói György az Eötvös Loránd Tudományegye- tem történelem–francia szakán végzett, pályáját 1962-ben Győrben középiskolai tanárként kezdte. 1968 és 1983 között a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa volt. 1985-től az ELTE-n tanított. 1988-ban megalapította és több mint húsz éven át vezette az ELTE magyarfrancia posztgraduális műhelyét és doktori iskoláját (Atelier). 1990-től 1994-ig brüsszeli és luxembourgi nagykövet volt, akkreditálva a NATO-hoz is. 2002-ben lett az MTA doktora. A professzor 2015 óta tagja volt a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságnak. Kutatási területei közé tartozott a várostörténet, a középkori és kora újkori magyar történet, a számítógépes módszerek alkalmazása a történettudományok kutatásában, továbbá szépirodalmi munkái is megjelentek.
Granasztói György 2015-ben tagja lett az MMA Társadalmi Tanácsadó Testületének. Az MMA közgyűlése 29/2015. (11.05.) sz. határozatával módosította a köztestület Alapszabályát, létrehozva a Társadalmi Tanácsadó Testületet: „az MMA társadalmi szerepvállalása, illetve gazdasági partnerkapcsolatai hatékonyságának elősegítése érdekében. A Társadalmi Tanácsadó Testület legalább öt és legfeljebb kilenc főből álló testület, amelynek tagjai tudományos, társadalmi, gazdasági, vagy közigazgatási területen kiemelkedő szakértelemmel rendelkező személyek. A Társadalmi Tanácsadó Testület stratégiai, véleményformáló testület, amely önálló döntési joggal nem ruházható fel."
Torek, 9 avgust 2016  |  gyászhír