Művészeti nevelés, művészettel nevelés a közoktatásban

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata kétnapos konferenciát tartott a Pesti Vigadóban.
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata 2015. szeptember 25-én és 26-án kétnapos konferenciát rendezett a művészeti nevelésről. A szakmai program elsődleges célja annak bemutatása volt, hogy a kisgyermekkortól az érettségiig milyen módon járul hozzá a művészeti nevelés (művészet által történő nevelés) a teljes emberré váláshoz. Az összesen huszonöt – élő produkcióval, illetve kivetítéssel teljessé tett – előadás élményszerűen, a jó gyakorlatokat középpontba helyezve kívánt hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar közoktatásban a közeljövőben olyan struktúraváltás történjen, melynek köszönhetően az értékes művészetekkel való rendszeres találkozás és a művészi önkifejezés minden gyerek és fiatal (és így minden felnőtt) életének természetes részévé válhasson.
Megnyitó előadásában Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke amellett érvelt, hogy egységesíteni kell a tanítható tudást az érzelmi gazdaságot fokozó művészettel.
Majd hozzátette: irreális, hogy minden egyes művészeti ág teret nyerhet a közoktatásban, de kiváló példák is bizonyítják, hogy lehetséges a művészet beépítése. Csépe Valéria, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója arról beszélt, hogy a zenei nevelés bizonyíthatóan formálja gyermekkorban az agy még fejlődés alatt álló belső hálózatait. Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára pedig az intézmény gyakorlati, művészet-népszerűsítő szerepvállalásának ismertetése után kitért a művészeti oktatás nehézségeire is, fontosnak tartva a tanmenet harmonizálását, és a művészet közvetítésében joggal elvárt érthetőséget. A főtitkár szerint nem cél a minél nagyobb számú művész képzése, cél viszont a művészethez értő kultúremberek nevelése. Kocsis Miklós az MMKI igazgatója kifejtette, hogy a kutatóintézet célja a kortárs alkotói folyamatok vizsgálata, a művészet társadalmi szerepének feltérképezése, az egyes kortárs művészeti ágak egymásra hatásának elemzése, valamint a művészeti oktatás módszertani lehetőségeinek felderítése.
A konferencián elhangzott előadások elsősorban a zenében, a népzenében, néptáncban és a képzőművészetben rejlő nevelési lehetőségeket járták körül, de voltak előadások a drámajáték, az építő-, a film- és a fotóművészet területéről is. Szó esett a művészeti nevelés neurológiai és pszichológiai hátteréről, és több előadás témája volt a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok művészeti nevelése. A konferenciát diákok alkotásaiból összeállított képzőművészeti és fotókiállítás is kiegészítette.
Ponedeljek, 28 september 2015  |  konferencia