Event large image

Művészetelméleti–szellemi műhely és ösztöndíjprogram indult

A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központjának együttműködésében művészetelméleti–szellemi műhely kezdi meg működését. 
A művészeti, művészetelméleti és művészettörténeti célú kutatások támogatása keretében a Magyar Művészeti Akadémia felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatási tevékenységet folytató szakmai és civil szervezetek kutatómunkáját támogatja.
Az együttműködés eredményeként 2014. október 1-jével pályázati felhívást tettek közzé fiatal kutatók számára modern és kortárs eszmetörténeti kutatás támogatására.
A kiírás keretében kiemelt figyelemben részesültek a politika és esztétikum kapcsolatára, mint a művészetelméleti viták meghatározó aspektusára, illetve a művészetfilozófiai koncepciók társadalmi relevanciájának bemutatására koncentráló eszmetörténeti kutatások. A pályamunkák benyújtási határideje 2014. október 30. volt.
A beérkezett pályamunkák alapján 25 ösztöndíj került kiosztásra. A kutatói ösztöndíj összege bruttó 150.000 Ft/hó, időtartama 7 hónap, 2014. november 1-től 2015. május 31-ig.
Az együttműködés újabb állomásaként jött létre az a művészetelméleti-szellemi műhely, melynek nyitórendezvénye 2014. december 12-én volt a Pesti Vigadó Makovecz termében.
 
Nedelja, 14 december 2014