A nép megőrizte az imát, s az ima megőrizte a népet – Erdélyi Zsuzsanna köszöntése

Erdélyi Zsuzsannának, az archaikus imádság-irodalom hazai szaktekintélyének …Századokon át paptalanúl… címmel napvilágot látott könyvét mutatta be Keresztesné Várhelyi Ilona művészettörténész a Kecske utcában szerda esténként megrendezésre kerülő előadássorozat keretében 2012. október 31-én.

A népi imádságok fogadtatástörténetét bemutató, remek kiállítású könyv megjelentetésének eredeti gondolata jó tíz évvel ezelőtt született meg, mikor is Erdélyi Zsuzsanna pályatársai, kollégái, a Kossuth-díjas néprajztudós nyolcvanadik születésnapja alkalmából cikket jelentettek meg a Távlatokban. Várhelyi Ilonától, a könyv szerkesztőjétől megtudtuk: a Szent István Társulat kiadásában megjelent kötet végül is Erdélyi Zsuzsanna kilencvenedik születésnapja körül látott napvilágot. A könyv nem csak a kutatói életút állomásait, valamint azt a folyamatot mutatja be, hogy a népi imádságok hogyan járták át és hozták mozgásba a hazai tudományos életet, de – mintegy a krónikás hitelességével – azokat a cikkeket, írásokat is dokumentálja, amelyek Erdélyi Zsuzsanna munkássága kapcsán jelentek meg. Mint fogalmazott: „a könyv szándékunk szerint egyúttal azt a transzcendens erőt is ábrázolja, amely mindvégig nagyszerűen működött, még akkor is, ha időnként görbe utakon haladt". A néprajztudósnak ugyanis munkássága során le kellett döntenie a tudományos élet szaktudományos alakzatainak falát, de meg kellett küzdenie az államszocializmus ideológiai korlátaival, valamint a katolikus egyház előítéleteivel is. Erdélyi Zsuzsanna mindehhez hozzátette: a nép szellemi tisztaságáról árulkodó archaikus imádságok immanens energiái egymást gerjesztve működtek, így vált elválaszthatatlanná a kutató energiája, valamint a kutatás tárgya. A nép ajkán terjedő szóbeli kultúra megőrizte a késő középkor nemzeti emlékezetét, népi szent költészetét. Tisztában kell lennünk ugyanis azzal, hogy ha a nép megőrzi az imádságot, akkor az imádság megőrzi a népet.

A könyvbemutatót Ferencz Éva és Kobzos Kiss Tamás moldvai, apátfalvi, bukovinai, valamint palócföldi remekbe szabott népi énekmondásai színesítették.

Utorok, 2012, október 30  |  könyvbemutató erdélyi zsuzsanna