« Späť

Magyar írók, művészek, tudósok állásfoglalása

Magyar írók, művészek, tudósok állásfoglalása

Mi, a magyar mindennapokban élő, az egyes kormányzati döntések következményeit viselő, azokat bőrünkön érző állampolgárok, foglalkozásunkat tekintve írók, művészek, tudósok, egyre nagyobb megütközéssel olvassuk és hallgatjuk a világ sajtójában egyes politikai körök rágalmait a magyarországi „demokrácia-deficitről".

Tapasztaljuk, hogy ezeket az álhíreket néhány baloldali és neoliberális pártkötődésű, nyugaton nevet szerzett magyar értelmiségi, író, filozófus, zenész, sajtómunkás is hangoztatja, és nagy nyilvánosságot kap a hazája elleni uszításhoz.

Szükséges, hogy mi, a magyar társadalom jelentős többségéhez tartozó értelmiségiek is megszólaljunk, és kinyilvánítsuk azok megnyugtatására, akik a nyugati demokráciákban Magyarország jövőjéért aggódnak, hogy a jelenlegi magyar kormány nem csorbította a demokratikus alapjogokat, amelyekhez a magyar lakosság túlnyomó része maga is ragaszkodik, ugyanúgy, ahogy ezt 1956-ban bebizonyította.

Az a szavazótábor, amely 2010-ben kétharmados győzelmet aratva megbízta a konzervatív politikai erőket a korábbi baloldali kormányok által súlyosan lerontott gazdasági és társadalmi állapot feljavításával, különösen nagy felelősséget érez a hazájáért. Tehát azért is, hogy Magyarország ne szakadjon le Európa és az atlanti világ nemzeteinek demokratikus közösségéről.

A vártnál nehezebb külső körülmények és néhány botlása ellenére a jelenlegi kormány továbbra is élvezi e többség bizalmát, viszont a magyar embereknek azt kell tapasztalniuk, hogy álhírek és hazugságok bevetésével, a demokrácia jelszavai mögé bújva éppen a legalapvetőbb demokratikus jogtól akarják népünket megfosztani: attól, hogy magunk ítélhessünk kormányaink teljesítményéről, eredményességéről a szavazóurnáknál.

Reméljük, hogy a nyugati demokráciák tárgyilagos közvéleményén meg fognak törni a Magyarország szabadságát veszélyeztető szándékok.    

 

A Magyar Írószövetség Elnöksége, a Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége, a Professzorok Batthyány Köre Elnöksége

Budapest, 2012. február 9.


Statement by Hungarian Writers, Artists and Scientists

We, Hungarian citizens---writers, artists and scientists by profession--- who live in the everyday life of our country and sense and bear the consequences of government decisions, have read and heard with increasing indignation the libellous statements made in the world press and media by certain political circles on the ‘democracy deficit' in Hungary.

We are aware that such allegations are also made by some Hungarian intellectuals---writers, philosophers, musicians and journalists---with socialist or neo-liberal party affiliations, whose names are known in the West and who are accorded wide publicity for incitements against their country.

It is imperative that we, intellectuals, belonging to the significant majority of the Hungarian society speak up and reassure those in the Western democracies who are concerned with Hungary's future.  We declare that the Hungarian Government has made no encroachments on the basic democratic rights, which the overwhelming majority of Hungary's inhabitants themselves embrace, as they demonstrated in 1956.

Those Hungarian electors who, in 2010, voted the conservative political forces into government with a two-thirds majority, entrusting them with the improvement of social and economic conditions, which had severely deteriorated under the previous socialist administrations, feel especially great responsibility for their homeland. They therefore feel that Hungary should not break away from the democratic community of European nations and the Atlantic world.

The present Hungarian Government, despite external circumstances that have proved more difficult than expected, and despite a few errors they may have made, still enjoys the confidence of this majority. However, they have had to experience that by throwing in false news and lies and hiding behind democratic slogans, some forces aim to divest our people of the very essential democratic right they cherish − the right to judge the performance and the achievements of our Government at the ballot box.

We hope that the intentions that jeopardise Hungary's freedom will be overwhelmed by unbiased public opinion in the Western democracies.

 

Presidency of the Hungarian Writers' Association, Presidency of the Hungarian Academy of Arts, Presidency of the Batthyány Society of Professors

Budapest, 9th of February, 2012