Szakmai konferencia a táncművészek átképzési lehetőségeiről

A nyár végére elkészülhet az a koncepció, amely a professzionális táncművészek számára nyújthat méltányos és biztonságos átképzési lehetőséget, elsőként a hazai rövid pályaívű művészeti ágak közül. A szakmai elképzelések kezdeményezője, a Magyar Táncművészek Szövetsége vitaindító és véleménycserélő konferenciát rendezett a XIII. Magyar Táncfesztivál keretében 2017. június 23-án Győrben a Magyar Művészeti Akadémia, a Független Előadó-művészeti Szövetség, valamint a Magyar Koreográfusok Társasága képviselőinek bevonásával.
A fesztivál a bemutatkozásokon kívül fontos szakmai fórumokat is teremt a táncművészet számára. Csakúgy, mint a legutóbbi években, az idén is a helyzetfelmérésre és jövőbe mutató programok kidolgozására, eszmecserére és nem egyszer vitákra került sor két rendezvényen, az NKA- és az MMA-konferencián. Ezeken a találkozókon indultak útjukra korábban olyan lényeges kezdeményezések, mint a Nemzeti Táncprogram, az Imre Zoltán Program, a Nemzeti Táncszínház új épülete létrehozásának teljes szakmai támogatása, vagy a táncművészeti életjáradék kiterjesztése. Az idén a táncművészeti átképzési program lett a kiemelt téma, amelynek kidolgozásáról májusban a Magyar Táncművészek Szövetségének kezdeményezésére kétnapos konferencia keretében megindult a szakmai diskurzus.
Június 23-án, a Magyar Művészeti Akadémia konferenciáján az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi táncátképzési program hazai megvalósíthatóságáról volt szó.

A megbeszélés célja az volt, hogy széleskörű szakmai vita eredményeképpen konszenzusos javaslat jöjjön létre a táncos életpálya részeként egy átképzési programról, és annak pénzügyi alapjának megteremtéséről, valamint meghatározzák az Emberi Erőforrások Minisztériumával kezdődő ezzel kapcsolatos tárgyalássorozat táncszakmai stratégiáját.
Lengyelországon kívül a régióban nincs átképzési modell, amely segítené a táncosok szakmaváltását, Európában viszont több országban is egymástól eltérő, de sikeres rendszer működik.
Ezekről tartottak május 18–19-én nemzetközi konferenciát Budapesten az Európai Unió támogatásával három országot érintő projekt részeként, ahol egyebek mellett a holland, az angol és a lengyel példákat ismertették. Ezekre a nemzetközi tapasztalatokra lehet alapozni a magyar törekvéseket is – hangzott el a mostani győri konferencián a Magyar Művészeti Akadémia részéről. Az MMA kész szakértői támogatást nyújtani az elképzelések kidolgozásához és kodifikációjához.
A győri tanácskozás mintegy 20 szakmai résztvevője egyetértett abban, hogy az átképzés finanszírozási ága három lábon álljon, amely az öngondoskodáson, a munkaadói felelősségen és az állami hozzájáruláson alapul. Ezek arányát, a jogosultak körét, valamint a rendszer alapelveit vitatták meg. A diskurzus a következő hónapokba folytatódik, és kiegészül egy kérdőíves kutatással, amely összegyűjti a társulatvezetők és a táncosok véleményét is.
A hazai táncszakma struktúrája rendkívül színes, a kevés számú nemzeti és kiemelt együttesben és az úgynevezett  függetlenek körében számtalan foglalkoztatási forma létezik a közalkalmazottól a számlásig és az egyesületi tagig. A mintegy 800 hazai profi táncos mintegy egyharmada van státuszban, többségük számlás vállalkozó. A készülő átképzési rendszer valamennyi táncművész számára szeretne alternatívát kínálni a pályaváltáskor. A cél az, hogy aki teheti, a későbbiekben se  passzív járadékosként, hanem aktív munkavállalóként, vagy vállalkozóként illeszkedjen vissza a társadalomba.
23 Июнь 2017 г.  |  táncművészet szakmai tanácskozás