« Înapoi

Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítő, művésztanár és Vetró Mihály művésztanár, nemezkészítő – Erdélyi Zsuzsanna-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja

Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítő, művésztanár és Vetró Mihály művésztanár, nemezkészítő – Erdélyi Zsuzsanna-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja

Az MMA Népművészeti Tagozata Erdélyi Zsuzsanna-díját Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítő, művésztanár, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív szervezőjeként, míg Vetró Mihály művésztanár, nemezkészítő a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a nemezművészet kutatójaként és megújítójaként részesült a díjban.

Szerényi Béla
Népzenész, hangszerkészítő, művésztanár, a Népművészet Ifjú Mestere cím, a Népi Iparművész, az Ezüstkoszorús Hangszerkészítő Mester és a Bársony Mihály díj kitüntetettje.
1972 január 10-én született Budapesten. Zenetanári tevékenységét friss diplomásként 1996-ban kezdte meg Pomázon, a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában, ahol 2014-ig tanított tekerőt. Az általa fölépített tanszak létszámában a legnagyobb volt az egész országban. Növendékei közül kimagaslóan sokan országos versenyek győztesei. Pomázi tanári időszakja alatt részt vesz az alap- és középfokú tantervek kidolgozásában, megírja tankönyveit. A tantervek és tekerőiskola megírásával, a hétvégi kurzusok rendszerével sikerült országosan egységesíteni és hatékonyan működtetni a tekerőtanítás módszereit. 2010-ben felkérést kap Záborszky Kálmán igazgató úrtól, hogy kezdje meg a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában a népzeneelmélet tantárgy tanítását, dolgozza ki tanmenetét és érettségi rendszerét. 2012-ben Kobzos Kiss Tamás igazgató úr meghívására visszatér az Óbudai Népzenei Iskolába, immáron tanárként. A 2015-16 tanévben megbízott, 2016 szeptemberétől kinevezett igazgatóként végzi munkáját az intézményben.
2016-tól a népzene érettségi tételkészítő bizottság elnöki feladatait látja el. Emellett szakértőként a népzenére vonatkozó szakképzési kerettantervek és jogszabályok előkészítésén is dolgozik.
A Magyar Hangszerész Szövetség átszervezése után 2008-ban kollégáival megalapította a Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesületet, amelynek azóta is ellátja elnöki teendőit.
 
Vetró Mihály
1985 óta foglalkozik hagyományos népi kézműves mesterségekkel, különösen nemezkészítéssel. 2001-ben, majd 2005-ben Szibériában manysi és hanti mesterektől a kéreg-edény- és játékkészítés fogásait sajátította el. 2007 és 2017 között Anatóliában, 2009-ben Kirgizisztánban, 2015-ben Üzbegisztánban, 2016-ban Iránban, a türkmenek között, 2017-ben Kazaksztánban a nemezkészítést tanulmányozta.
2001-ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet. 2003-ban Népi játék és kismesterségek oktatója képesítést szerezett. 2008-ban a Nagy Lajos Király Magánegyetemen magyarságtudomány – régészet szakon végzett. A Nyugat-magyarországi Egyetemen Kézműves szakember diplomát szerzett 2014-ben. Az Egri Eszterházy Károly Egyetemen tehetségfejlesztő – vizuális és környezetkultúra mestertanári diplomát szerzett 2016-ban.
Nemezelt tárgyakat; szőnyegeket, takarókat, viseleti darabokat és játékokat készít.
A Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója és művészeti vezetője, a nemezkészítés mellett művészettörténetet, rajzot és vizuális kultúrát tanít.
Képzéseket tart, könyveket írt, kiadványokat szerkesztett a nemezkészítés, a szövés és a népi kézművesség témájában.