Jelhagyások

Polgár Csaba tárlata a Vigadóban

A Vigadó Galéria gyakran teremt alkalmat arra, hogy szerényebb vagy nagyobb volumenű életműveket elsőként vagy ismét a figyelem középpontjába emeljen. Néha annak okán, hogy egy alkotó tevékenysége, vagy egyéb területeken kifejtett alkotómunkája mellett képzőművészeti alkotásai kevéssé ismertek, néha azért, mert az alkotót ez megilleti a tisztelet okán. Jelen helyzetben, Polgár Csaba esetében e két szempont sajnálatosan találkozott össze: ugyanis emléktárlat jelenik meg a Vigadó kiállítótereiben Jelhelyzetek címmel – mivel az alkotó két éve elhunyt –, az életmű talán kevéssé ismert képzőművészeti-festészeti anyagát összefoglaló válogatás, hogy ezen területen született alkotásaival is megismerkedhessünk, vagy újfent emlékezetünkbe idézhessük őket.
Polgár Csaba elsősorban mint a hazai kísérleti textilművészet kiemelkedő alkotója ismert, a Mintatriennálék egyik ösztönzője, kigondolója, művészeti ágazatának több évtizeden át oktatója volt. Így akár kuriózumként is tekinthetünk a képzőművészeti-festészeti alkotásaiból összegyűjtött válogatás kiállítására, noha ezen területen is több évtizedes alkotótevékenység áll mögötte.
Alkotója válogatja, hogy a sokféle, többirányú tevékenység mennyiben segíti elő az egyes területeken végzett munka magas minőségének létrejöttét, avagy éppen ellenkezőleg, gátja annak, hogy színvonalában közel hasonló születhessen meg a tevékenységi körök mindegyikében. Polgár Csaba esetében vélhetőleg úgy áll a helyzet, hogy egymásra hatásuk inspiráló módon befolyásolta művei megszületését ezen vagy azon a területen. A képzőművészet vonalán folytatott kísérleti munkái hátterében az iparművészeti eljárások alkalmazása terén szerzett tapasztalatai hatékonyan tudtak munkálni, és a festészet formanyelvi kereteinek újragondolása révén az iparművész is termékeny elgondolások birtokába jutott.
Emléktárlatán többnyire papírra készült akvarell és gouache munkák tűnnek fel, amelyek olykor feltűnően expresszívek, máskor inkább korlátozzák a színbeli sokféleséget a kompozíció nyilvánvalóbb érvényesítése érdekében. E kisebb méretű alkotásai lemondanak a formáról, az absztrakció irányába tett lépések, mivel a színeket, a gesztusokat és az érzékenyen felhordott foltokat avatják a kép mozgató, szervező elvévé.
Táblaképekben és keret nélküli, nagyméretű alkotásokban egyaránt otthonosan gondolkodott, noha a nagyobb lépték talán inkább kedvezett mentális alkatának, az intenzív és színes gesztusokban történő megnyilatkozás számára. Erős hajlamát a nagyobb felületekben való megnyilatkozásra e tárlaton három, hatalmas merített papírra készült alkotás jelzi, amelyeken talán formát is kereső gesztusok áramlása jelenik meg, vagy éppen a felület tételeződik a létezés, az itt és most esetlegességeként, mint potencialitás. (Időjelenlét III., IV.; Elmúlás IV.). A Róma I., II., III. címet viselő munkák modern alkotói gyakorlatot követő frottázsok. Alkotójuk a kép kivitelezésének technikai rétegeltségében és sokszínűségében ismer magára, ahogy az applikált újságpapírokon szöveges felületek és formatöredékek egyaránt feltűnnek.
A nevéhez köthető technikai eljárással készült ún. fénynyomatok jellegzetesen monokróm felületek, amelyeken a jelhagyó anyag konkrétsága helyett annak a fény által írt jele tűnik fel, minek következtében egyfajta sfumato, elmosódó, légies, füstszerű hatás jön létre.
E munkák legfontosabb mozzanata, hogy alkotójuk alapvetően nem konkrét formákban vagy figurákban, noha fénynyomatai enyhén geometrizáló jelleget mutatnak, hanem gesztusokban gondolkodik, amelyek néha szinte csendéletté válnak, máskor az elvonatkoztatás különböző fázisaiban állnak. E nagy szabadság persze nagyobb felelősséggel is jár. A gesztusok mint egyedi jelek, ösztönösen formált s kevéssé kontrollált jelhagyások tűnnek fel munkáin, az így értelmezett jelviszonyok pedig a kompozíció magját alkotják.
E tárlat csupán egy szelet a Ferenczy-díjas képző- és iparművész életművéből, amely most éppen a festőművész tevékenységét mutatja, ám a közeljövőben érdemes volna együtt látni az életmű egészét: nagyobb látószöget nyitni egy originálisan gondolkodó képző- és iparművész alkotásaira.


A kiállítás 2019. január 13-ig mindennap 10 és 19 óra között tekinthető meg, a Vigadó Galéria (Budapest, Vigadó tér 2.) alsó szintjén.
29 decembrie 2018  |  vigadó galéria emlékkiállítás polgár csaba jelhelyzetek