Marosi Miklós, az MMA alelnöke köszönti Szilágyi Istvánt (MTI Fotó: Soós Lajos)

Szilágyi István 80

Szilágyi István erdélyi magyar írót, a Kő hull apadó kútba és más nagyszabású regények (Agancsbozót, Hollóidő) szerzőjét, a nemzet művészét és az MMA rendes tagját köszöntötték nyolcvanadik születésnapja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2018. október 15-én barátai, tisztelői, pályatársai. Az ünnepség a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Írószövetség, a PIM és a Magvető Kiadó közös rendezvénye volt. Visszatekintve Szilágyi írói motivációi között talán az első helyen szerepelt, hogy Kölcsey, Ady, Arany magyar nyelvén, a Szilágyságból, a Partiumból „hozott, örökölt, uralt" nyelven szólaljon meg – mint sejtetve lett: új regényen dolgozik.
Az írót az MMA nevében Marosi Miklós, az MMA alelnöke köszöntötte, és azt mondta, hogy Szilágyi István a magyar irodalom élő klasszikusa, akinek az életművében, akárcsak a teremtett világban, minden mondatnak oka van és következménye lesz. Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy Szilágyi István világteremtő író, akinek ugyan mennyiségileg szerény az életműve – mindössze négy regény és négy novelláskötet –, de ez az életmű olyan súlyos és tömör, mint egy neutroncsillag. Szilágyi István azon kevés magyar írók egyike, akiknek sikerült másokkal össze nem téveszthető nyelvet alkotniuk. Az író állítólag új regényén dolgozik, és Szentmártoni János méltatását azzal zárta, hogy nagyon várja az elkészültét.
Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója Arany János Nagyszalontán őrzött babérkoszorúinak egyikéből származó levéllel köszöntötte Szilágyi Istvánt. Hangsúlyozta, hogy az irodalom nagyságainak születésnapi köszöntésével emlékeztetni tudjuk önmagunkat a régmúlt és a jelen magyar irodalmának egységére, függetlenül mindenfajta stiláris és politikai különbségtől.
„S miként működéséhez a teremtett világnak nem lehet egyetlen tökéletlen pontja, azért ebben az életműben is minden mondat úgy fontos, ahogy része az egésznek. Ahogy megvan mindegyik műnek a tengelye, úgy függ annak működésétől az egész egyszerre együtt, miközben hatalmas anyagot tart mozgásban. … úgy él minden történet, mint valaki a környezetében, s a környezete is együtt él vele abban a hatalmas, lüktető organizmusban, mely a való élet csodálatosan összefüggő halmaza. Ahogy az égbolt szférái egymás burkát képezik, úgy fedik egymást regényeid rétegei, s egyre nagyobb bőséget tapasztalunk, mikor alászállunk azokban." (Ágh István)
Az est során Szilágyi István – aki 1938. október 10-én született Kolozsváron, ma is ott él és alkot, ám gyermekkora nagy részét Zilahon töltötte – Ady Endre Zilahi ember nótája, majd Krisztus-kereszt az erdőn című versét olvasta fel a közönségnek.

 
Az író egyik barátja, Oplatka András újságíró, műfordító, aki Svájcban él, de több mint negyven éve ismerik egymást, felidézte Szilágyi István életének jellegzetes mozzanatait, és kemény, dacos, intellektuálisan vagány embernek, valamint örök kétkedőnek, kívülálló megfigyelőnek nevezte az alkotót. Szilágyi István műveiből és egy Fekete Vince által 2008-ban készített interjújából Kubik Anna színművész olvasott fel részleteket, amelyekről Márkus Béla irodalomtörténész osztott meg érdekességeket. Az egybegyűltek ezenkívül ízelítőt láthattak abból a portréfilmből is, amely az MMA megbízásából készült Pacskovszky József rendezésében.