2020. szeptember 25. | 19.30 – Farkas Ferenc-emlékhangverseny

A hangverseny elhalasztásra került! Egy későbbi időpontban lesz pótolva.

„Farkas Ferenc (1905–2000) magyar zeneszerzőnek kivételesen hosszú és sikeres életút adatott osztályrészül, sokoldalú pályája szinte a teljes 20. századot átíveli. Páratlan mesterségbeli tudása, intuíciója és bölcsessége révén a század második felének legnagyobb hatású zeneszerzéstanáraként értékelték. Széles látókörű, európai műveltségű személyiség volt, a szó legnemesebb értelmében vett »életművész«. Zeneszerzői életművét ritka műfaji és stiláris sokféleség jellemzi, ami a zeneművek egyedülálló bőségével párosult. Több száz dal és kórusmű, számos kantáta, zenekari- és versenymű, száznál is több szólóhangszeres és kamarazenei kompozíció jelzi invenciójának gazdagságát. Művein egyformán elmélyült szakmai igénnyel dolgozott, legyen az népdalfeldolgozás, opera, operett, mise vagy filmzene. Önmagát gyakran hasonlította a régi céhbeli mesterekhez, kortársai joggal nevezték a »művesség megszállottjának«. Ugyanakkor legfőbb alkotói törekvése mindvégig az volt, hogy egyéniségének keze nyomát a legkülönfélébb alkotásain is érezze a hallgató, bármilyen »álarcot« ölt is éppen magára…"

Gombos László


Műsor:
Farkas Ferenc művei
Közreműködnek:
Komlósi Ildikó Kossuth-díjas operaénekes
Onczay Csaba Kossuth-díjas gordonkaművész, az MMA levelező tagja
Dobozy Borbála Liszt-díjas csembalóművész, az MMA rendes tagja
Illényi Katica hegedűművész, kiváló művész, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
Andrejszki Judit énekművész
Nagy Márta zongoraművész
Lencsés Lajos oboaművész
Pro Musica Fúvósötös
Vonóstrió – Novák Zita (hegedű), Botos Veronika (brácsa), Nagy Domokos (gordonka), az Operaház művészei
Magnificat Leánykar
Vezényel: Szebellédi Valéria Liszt-díjas karnagy, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
A hangverseny belépődíjmentes, kötelező online regisztrációhoz kötött!
// ]]>