2020. november 12–13. – Kánonváltás | konferencia

Figyelem! A program a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése következtében hozott rendelkezések miatt elmarad, egy későbbi időpontra halasztjuk!
Az MMA Művészetelméleti Tagozatában folyó szakmai diskurzusban megalakulásunk óta folyamatosan és hangsúlyosan van jelen a kortárs művészeti, kulturális kánon kérdése. A legkülönbözőbb művészeti ágakban dolgozó szakemberekként egybevágó tapasztalatunk a Magyarországon uralkodó kánon mesterségessége, erőszakoltsága, egyetlen értékrendhez, pontosabban éppen az értékek megkérdőjelezésén alapuló poszt-avantgárd szemlélethez igazodása, elavultsága, megmerevedettsége. Kulturális életünket áthatják a művészeten kívüli, politikai szempontok és csoportérdekek, a posztmodern, posztkommunista kánont politikai, hatalmi alapú kirekesztés, belterjesség, a különböző értékrendek artikulációjának, az eltérő művészet-fogalmak és kánonok „békés egymás mellett élésének" lehetetlensége, az ignorancia, az elhallgatás jellemzi, a „negatív emlékezet", a történelemhamisítás veszélyezteti. A jelenkori magyar művészeti kánon nem szakmai konszenzus, hanem egy hatalmi konstrukció végeredménye, a késő-kádárizmusból megörökölt szemléletmód és esztétika terméke, amely egy szűk, a kádári rendszerben megszerzett privilégiumait átörökítő elitnek az egész hazai művészeti szcénára ráerőszakolt diktátuma.
Mivel őszintén tartunk a hazai kultúra jelentős értékeinek és sokszínűségének elvesztésétől, első lépésként egy konferencia keretén belül a nemzetközileg is erősen megkérdőjeleződött posztmodern kánon elméleti premisszáinak megvitatására, az azon kívül eső művészeti jelenségek bemutatására és a hazai posztkommunista kánon problémáinak tényszerű feltárására teszünk kísérletet.
A novemberben megrendezésre kerülő konferencia központi kérdése, hogy történt-e kánonváltás a '89-es politikai változást követően a magyar kultúrában, a különböző művészeti ágakban, vagy lényegében a késői Kádár-rendszer értékrendje és az azt biztosító hatalmi-intézményi rendszer öröklődött tovább? Ha nem történt változás, miért nem? Egyáltalán kell-e, indokolt-e új vagy más kánon, van-e empirikus alapja, magyarán létrejött-e egy olyan, az uralkodó kánonba nem illeszkedő, vagy azon kívül rekesztett művészet, amely új kánon vagy kánonok létrejöttét igényli? Mennyiben eltérően játszódtak le ezek az események a különböző művészeti ágakban?

IDŐPONT:
2020. november 12–13. (csütörtök–péntek) 9.30–17.00

HELYSZÍN:
a Magyar Művészeti Akadémia irodaháza,
Budapest VI., Andrássy út 101., Rendezvényterem (2/A emelet)
A programon résztvenni korlátozott létszámban lehet, ehhez ide kattintva szükséges regisztrálni: https://forms.gle/2o9uhciaSS4j3LuDA
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi válsághelyzetre figyelemmel csak a konferencia előtti napokban tudjuk Önt tájékoztatni arról, hogy személyesen vagy online tud részt venni az eseményen!
// ]]>