2020. január 22. | 19.00 – Jövel, légy vélünk Úr Isten – ünnepi koncert a magyar kultúra napja alkalmából

Nemzeti imádságunk, Himnuszunk születésnapján, a magyar kultúra napján a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának szervezésében ünnepi koncert lesz a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. A koncerten olyan himnuszok, egyházi énekek és népénekek szólalnak meg, amelyek kifejezik egy-egy közösség összetartó erejét, magyar nemzetünk önazonosságát. A jövendőbe vetett bizodalmunkat erősítik ezek az énekek. Kérések és párbeszédek Istennel, fohászok és dicséretek szent királyainkhoz.

„A népnél a vallásnak a puszta léthez tapadó funkciója alapvetőbb volt bármely más társadalmi rétegnél. A paraszti életben a vallás személyes erőinek befolyásoló tevékenysége nélkül elképzelhetetlen volt a természet rendjének, benne az emberi életnek fönntartása, a gazdálkodás, a földmívelés, az állattartás, a halászat eredményessége. Őseink tudták, miért bástyázzák körül magukat szentjeik seregével. … akik nemcsak a határban »vigyázkodtak«, hanem fönt az égi központban is. E látásmód szerint – úgy tetszik – Krisztusra nagyobb szükség van itt a földön, mint az égi világban, ahol akkor lesz sok dolga, ha majd az utolsó ítéletkor rendezni kell a lelkeket."

Erdélyi Zsuzsanna
 

Magyar himnuszok és népénekek

Előadják a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának akadémikusai, valamint az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei.

m e g h í v ó

A koncert ingyenes. Kötelező regisztráció itt.
// ]]>