2020. december 19–20. – NEM, NEM, SOHA I–IV. | Jelenczki István dokumentumfilmje Trianonról – online vetítés

Jelenczki István filmrendező, az MMA rendes tagja Trianonról készített dokumentumfilmjének online vetítése az Uránia Nemzeti Filmszínházban. További információk és jegyvásárlási lehetőség az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján érhető el.

NEM, NEM, SOHA! I–II. – ONLINE VETÍTÉS
Időpont: 2020 december 19-én 16.00 óra
I. rész: Magyarország Archiregnum, 91 perc
10 perc szünet
II. rész: Nemzetgyilkossági gyakorlat, 87 perc
 
NEM, NEM, SOHA! III–IV. – ONLINE VETÍTÉS
Időpont: 2020 december 20-án 16.00 óra
III. rész: Folyamatos Trianon, 98 perc
5 perc szünet
IV. rész: Magyar Feltámadás, 133 perc
 
Jelenczki István: „Isten az igaz ügyet nem hagyja el"
Száz éve minden magyar lelkében ott van a be nem gyógyított seb, az Egység elvesztése. Nem lett feltárva, nem lett kibeszélve, nem lett gyógyítva Trianon gyalázata.
Nem történt meg az igazságtétel és a jóvátétel, amit joggal vár 100 éve minden magyar, mert azóta, minden generáció el- és megszenvedte a nemzetgyilkossági kísérletet és gyakorlatot, attól függetlenül, hogy az tudatosult benne, vagy sem.
A trauma – a történelmi Magyarország tudatos szétdarabolása – eddig a hazugságokon alapuló érvrendszerének cáfolata, a tényleges történelmi összefüggések megjelenítése hozzájárulhatna ahhoz a folyamathoz, amelyben a Nemzet visszatalál Önazonosságához.
A Nemzetlélek gyógyításához a tényszerű feltáró és szembenéző folyamatokon keresztül vezet az út. Ezt a célt szolgálja a négyrészes filmem, ami közel ötévi munkám eredménye.
A négy részesre alkotott dokumentumfilmem ennek a történelmi folyamatnak az ok-okozati összefüggéseire keresi és adja meg a választ. Neves történészek, szakértők, gazdag dokumentum és képi anyag tárja fel a történteket. A film mindenkit szembesít a jelenleg is folytatólagosan fenntartott, TRIANONI, a Magyar Nemzet elleni gyilkossági gyakorlattal.
TRIANONT ELŐSZÖR MINDENKINEK SAJÁT MAGÁBAN KELL LEDÖNTENIE!
Tőlem nem vették el az elcsatolt területeket, mert nincs olyan égi és földi hatalom, ami elvehetné tőlem azt, ami az enyém! Ez ad, adhat esélyt a mindenkori magyar kormánynak és a nagyhatalmaknak, hogy azt a bűnt, amit elkövettek ellenünk, azt jóvá tegyék. Történelmi időben csak így vehetjük vissza azt, ami öröktől fogva a miénk volt, és az lesz!
A SZENT KORONA, BOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA ORSZÁGÁBAN.
(Jelenczki István, 2020. június 4.)
// ]]>