2019. november 12. – Török–magyar művészeti és tudományos nap

Mi, magyarok nemcsak a Nyugat keleti határa vagyunk, hanem egy sajátos keleti múlttal bíró nép is. A Török–magyar művészeti és tudományos nap arra a területre koncentrál, ahol a legvilágosabb keleti hatások jelentkeztek kultúránkban; ez pedig a törökség és ezen belül is a népzenei hatások.

Letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat; lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet, s összeköti oly népekkel, kiknek nyelvét már rég nem érti, s kiktől egész lelki berendezése merőben különbözik. Csodálatos, hogy annyi idegen hatás, vérkeveredés után is legalább néhány száz dallamban szinte érintetlenül megmaradt a magyarság ősi zenei nyelve. Sőt, úgy látszik, megmarad továbbra is…"

Kodály Zoltán

09:40–16:30
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A konferencia részletes programja a linkre kattintva olvasható. Szervező: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata (Sipos János).
Pesti Vigadó, Makovecz terem

16:3018:00
GUESSOUS MESI TRIÓ ÉS TÖRÖK VENDÉGEINEK NÉPZENEI KONCERTJE

és Bartók Béla: Török Népzene Kis-Ázsiából című könyvének bemutatója.

19.3020.30
A TÖRÖKMAGYAR MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS NAP ZÁRÓKONCERTJE

Komolyzenei koncert, a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában és a Gül Baba Örökségvédő Alapítvánnyal együttműködve a Pesti Vigadó Dísztermében.
A koncerten Bartók Béla Román népi táncok alkotása, Ferit Tüzün Anatóliai ihletek című műve, Ulvi Cemal Erkin Köçekçe táncszvitje és a műsor zárásául Kodály Zoltán Galántai táncok darabjai csendülnek fel.
Pesti Vigadó, Díszterem
A program külön online regisztrációt igényel az esemény részletes oldalán keresztül.

// ]]>