2019. május 3. – július 19. – CREDO | Kárpáti Tamás festőművész kiállítása

Credo címmel a Pesti Vigadó ad helyet 2019 májusában–júniusában a hetvenesztendős Kárpáti Tamás festőművész kiállításának. A tárlaton a művész mintegy hatvan, a közelmúlt három évében készített táblaképe, tíz bronzba öntött kisplasztikája, valamint az életművet kísérő dokumentumok együttese kerül közönség elé. A Kárpáti-œuvre legutolsó alkotóperiódusának művészi termését bemutató kiállítás révén a jelenkori magyar képzőművészet egyik legkarakteresebb, önálló arculatú piktúrát teremtő festőművészének alkotói portréja rajzolódhat meg, a kortárs magyar festészet egyik kimagasló jelentőségű teljesítménye körvonalazódhat.
Minden Kárpáti Tamás által festett kép egy újabb különös, megmagyarázhatatlan, sejtelmes csoda. Ez a sejtelmességekben, tünékenységekben játszó, csoda-reflexekben villódzó festői világ arra inspirál, hogy felülvizsgáljuk előítéleteinket, s e festészet, e képek ismeretében kimondhatjuk, hogy megfesthető az áldozat fájdalmas döbbenete, a csend áhítata, a hit átszellemültsége, az elhivatottság pátosza, a lélek háborgása. És ebben a köznapiságoktól való fenséges elemelkedettségben ezek a fájdalmasan szép szubsztancia-képek úgy vonzanak, úgy láncolnak magukhoz, hogy egyszersmind szabaddá is tesznek: valaminő szétáradó belső szabadsággal ajándékozzák meg a művek szemlélőit.

A kiállítás szervezője a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata.
Kurátor: Wehner Tibor

Pesti Vigadó (Vigadó Galéria), V. emeleti kiállítóterem

Megnyitó: 2019. május 2. 17.00 | meghívó
// ]]>