2019. január 17–18. – Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek | NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Életreform, művészet, nevelés – ezzel a címmel rendez kétnapos nemzetközi konferenciát angol és német nyelven a Magyar Művészeti Akadémia intézménye, a Műcsarnok. A konferencia a Műcsarnok jelenlegi alapkiállításához, a hamarosan záruló Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek tárlathoz kapcsolódik.

Tudományos programbizottság / Scientific Committe / Wissenschaftliches Kommitte
Prof.em. Boreczky Ágnes ELTE PPK, Budapest
Prof. Dr. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg
Prof. Dr. Németh András ELTE PPK, Budapest
Prof. Dr. Pukánszky Béla, SZTE JGYPK, Szeged
Dr. Tészabó Júlia ELTE PPK, Budapest
Dr. Vincze Beatrix ELTE PPK, Budapest


PROGRAM / VERANSTALTUNGSPROGRAMM / EVENT PROGRAM

2019. 01. 17. CSÜTÖRTÖK / THURSDAY / DONNERSTAG

9:009:30 MEGNYITÓ / OPENING / ERÖFFNUNG:
VASHEGYI GYÖRGY, AZ MMA ELNÖKE/ CHAIRMAN OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF THE ARTS / VORSITZENDER DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER KÜNSTE,
DR. SZEGŐ GYÖRGY, A MŰCSARNOK MŰVÉSZETI VEZETŐJE/ ART DIRECTOR OF THE KUNSTHALLE / KUNSTDIREKTOR DER KUNSTHALLE
PROF. DR. DEMETROVICS ZSOLT, ELTE PPK DÉKÁNJA/DEAN ELTE FAKULTY OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY, DEKAN ELTE, FAKULTÄT FÜR PADAGOGIK UND PSYCHOLOGIE
LIFE REFORM IN CENTRAL EUROPE – INTERNATIONAL CONTEXTS/LEBENSREFORM IN MITTELEUROPA – INTERNATIONALE KONTEXTE (AZ ÉLETREFORM KÖZÉP-EURÓPÁBAN – NEMZETKÖZI KONTEXTUSOK)
9:3010:15 PROF. DR. EHRENHARD SKIERA, EUROPA-UNIVERITÄT, FLENSBURG: "Lebenssinn durch Lebensreform – Wärmende Gemeinschaft und Transzendenz als Fluchtpunkte des sehnsüchtigen Herzens in emotional kalter Zeit "/ Life sense through life reform - Warming community and transcendence as vanishing points of the longing heart in emotionally cold times " (Az életreform által megteremtett értelmes élet – a melengető közösség és a transzcendencia, mint az elvágyódó lélek kimenekülése egy rideg korszakból)
10:1510:45 PROF. DR. NÉMETH ANDRÁS, ELTE PPK: Internationale Rezeption und nationale Merkmale in der Lebensreform in Ungarn/ International reception and and national characteristics of life reform in Hungary (A magyar életreform nemzetközi recepciója és nemzeti sajátosságei)
10:4511:15 DR. GUDRUN DANZER, NEUE GALERIE GRAZ, UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM: Der Aufbruch in der Kunstszene in Graz um 1900/ A new beginning in the art scene in Graz around 1900 (Változások Graz művészeti színterén 1900 körül)
11:1512:15 NICOLETTA MONGINI, MONTE VERITÀ MUSEUM: Monte Verità: This is the place/ Monte Verità: Das ist der Ort / (Monte Verità: ez az a hely)
12:1512:45 PROF. DR. BORECZKY ÁGNES, ELTE PPK: THE MAKERS OF MODERN DANCE IN EUROPE AND HUNGARY/ DIE ERSCHAFFER DES MODERNEN TANZES IN EUROPA UND UNGARN (A MODERN TÁNC MEGALKOTÓI EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON)
12:4513:30 LUNCH BREAK / MITTAGSPAUSE / EBÉDSZÜNET
LIFE REFORM, ART, EDUCATION/LEBENSREFORM, KUNST, ERZIEHUNG (Életreform, művészet, nevelés)
13:3014:00 PROF. DR. JOHANNA HOPFNER, KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT, GRAZ: Erziehung und Utopien/ Education and Utopias (Nevelés és utópiák)
14:0014:30 PROF. DR. CHRISTINA MAYER, UNIVERSITÄT HAMBURG: Reformpädagogik, künstlerische Körperbildung und Lebensreform/ Reform pedagogy, artistic body education and life reform (Reformpedagógia, művészi testformálás és életreform)
14:3015:00 DR. AGNES TRATTNER, KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT, GRAZ: Die Hinwendung zur eigenen Natur - die Neuentdeckung des Körpers im Kontext der Jugendbewegung (Visszafordulás a saját természethez – a test felfedezése az ifjúsági mozgalom kontextusában)
15:0015:30 DR. TOMÁŠ KASPER, TECHNISCHE UNIVERITÄT, LIBEREC: Die Lebensreform in der Industriestadt Zlin / The Life Reform in the Industrial City of Zlin (Zlin ipari város életreform törekvései)
15:3016:00 COFFEE BREAK / KAFFEEPAUSE / KÁVÉSZÜNET
16:0016:30 PROF. DR. PUKÁNSZKY BÉLA, EKE, EGER: Lebensreform und Musikpädagogik – Das pädagogische System von Zoltán Kodály / Life Reform and Music Pedagogy The Pedagogical System of Zoltán Kodály (Életreform és zenepedagógia – Kodály Zoltán pedagógiai rendszere)
16:3017:00 DR. PETHŐ VILLŐ, SZTE, ZENEMŰVÉSZETI KAR: Music, community and life reform / Musik, Gemeinde und Lebensreform (Zene, közösség és életreform)
17:0018:15 Guided tour in the exhibition Rejtett történetek (German/English) / Führung in der Ausstellung Rejtett történetek (Deutsch/Englisch) A Rejtett történetek kiállítás megtekintése német/angol nyelvű vezetéssel
18:2018:40 Performance by ISTVÁN PÁLOSI and IRTL MELINDA / Performance von ISTVÁN PÁLOSI und IRTL MELINDA / Mozdulatművészeti performance – PÁLOSI ISTVÁN és IRTL MELINDA

2019. 01. 18. PÉNTEK / FRIDAY / FREITAG
LIFE REFORM, ART, EDUCATION / LEBENSREFORM, KUNST, ERZIEHUNG (Életreform, művészet, nevelés)
09:0009:30 DR. TÉSZABÓ JÚLIA, ELTE PPK: Life-reform elements in children's room design/ Elemente der Lebensreform in der Kinderzimmergestaltung (Életreform elemek a gyermekszoba tervezésben)
09:3010:00 ŐRINÉ NAGY CECÍLIA, STADTMUSEUM, GÖDÖLLŐ: HIDDEN STORIES AT THE ARTIST COLONY IN GÖDÖLLŐ / VERSTECKTE GESCHICHTEN AN DER KÜNSTLERKOLONIE IN GÖDÖLLŐ (Rejtett történetek a gödöllői művésztelepen)
ESOTHERIC, EASTERN RELIGIONS AND LIFE REFORM / ESOTHERIK, ÖSTLICHE RELIGIONEN UND LEBENSREFORM (Ezotéria, keleti vallások és életreform)
10.0010.30 DR. LÁZÁR IMRE, India-kutató, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ volt igazgatója: In Spell of Spirituality: Elizabeth Sass Brunner and Elizabeth Brunner / Im Zauber der Spiritualität: Elizabeth Sass Brunner und Elizabeth Brunner. (A spiritualitás igézetében – Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet)
10.3011.00 ERTSEY ATTILA, ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ: Natural science and spiritual science – in the view of a forthcoming collapse / Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft - im Hinblick auf einen bevorstehenden Zusammenbruch (Természettudomány és szellemtudomány egy közelgő összeomlás fényében)
11.0011.30 COFFEE BREAK / KAFFEEPAUSE / KÁVÉSZÜNET
11.3012.00 MELINDA FÖLDINE IRTL, LAJOS KOMAR Tan Kapuja Buddhista Főiskola, ELTE PPK DI: THE ENDEAVOUR OF HUNGARIAN LIFE REFORM AND THEOSOPHY / DIE ANKNÜPFUNG DER UNGARISCHEN LEBENSREFORM UND THEOSOPHIE ( A MAGYAR ÉLETREFORM TÖREKVÉSEK ÉS A TEOZÓFIA)
12:0012:30 DR. ARANY ZSUZSANNA, VESZPRÉMI EGYETEM: NEW GNOSTICISM AT KOSZTOLÁNYI AND HIS CONTEMPORARIES / NEUER GNOSTIZISMUS BEI KOSZTOLÁNYI UND SEINEN ZEITGENOSSEN (Újgnosztikus motívumok Kosztolányinál és néhány kortársánál)
12:3013:00 KOMÁR LAJOS – IRTL MELINDA, TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA, ELTE PPK DI: INDO-TIBETAN CULTURE AND HUNGARIAN LIFE REFORM / INDO-TIBETISCHE KULTUR UND LEBENSREFORM ( AZ INDO-TIBETI KULTÚRA ÉS A MAGYAR ÉLETREFORM)
13:0013:30 FÖLDESI RENÁTA, SEMMELWEIS EGYETEM, PETŐ ANDRÁS KAR: Dr. András Pető and the „Heilkunst" / Dr. András Pető und die „Heilkunst" (Dr. Pető András és a „Heilkunst")
13:30
14:15 LUNCH BREAK / MITTAGSPAUSE / EBÉDSZÜNET
ART OF MOVEMENT AND LIFE REFORM/BEWEGUNSKUNST UND LEBENSREFORM (Mozdulatművészet és életreform)
14:15–14:45 VÉGVÁRI ZSÓFIA, ELTE MŰVÉSZETTÖRTÉNETI DOKTORJELÖLT: THE MYSTERIOUS MUSE OF TIVADAR CSONTVÁRY KOSZTKA: ISADORA DUNCAN/ DIE MYSTERIÖSE MUSE VON TIVADAR CSONTVÁRY KOSZTKA: ISADORA DUNCAN (Csontváry Kosztka Tivadar titokzatos múzsája: Isadora Duncan)
14.4515.15 DR.BALOGH BRIGITTA, ELTE PPK, DI: LIFE REFORM – THROUGH MOVEMENT. THE PEDAGOGY OF MOVEMENT OF VALÉRIA DIENES AS A LIFE REFORM METHOD/ LEBENSREFORM - DURCH BEWEGUNG. DIE BEWEGUNGSPÄDAGOGIK VON VALÉRIA DIENES ALS METHODE DER LEBENSREFORM (Életreform – mozdulat által. Dienes Valéria mozdulatpedagógiája mint életreform-metódus)
15.15–15.45 SZITT MELINDA, MAGYAR TÁNCAKADÉMIA, BUDAPEST: Connection points to Rudolf Laban's Icosahedron/ Verbindungspunkte zu Rudolf Labans Ikosaeder (Kapcsolódási pontok Lábán Rudolf ikozaéderéhez)
15:45
16:15 COFFEE BREAK / KAFFEEPAUSE / KÁVÉSZÜNET
LIFE REFORM AND COMMUNA MOVEMENT/LEBENSREFORM UND KOMMUNABEWEGUNG (Életreform és a kommunamozgalom)
16:1516:45 DR.VINCZE BEATRIX, ELTE PPK: Lebensreformbestrebungen der Land-, Künstlerkommunen und der Gartenstädte mit der Hoffnung auf das ökonomische und gesundheitliche Leben (A kertvárosok és vidéki termelőkommunák életreform törekvései a hasznos és egészséges élet reményével)
16:45
17:15 ANTAL Z. LÁSZLÓ, MTA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓ KÖZPONT: Life reform movements in 21. century / Lebensreform Besterbungen in der 21. Jahrhundert (A 21. század életreform törekvései)
17:3017:45 CLOSING WORDS/SCHLUSSWORT / ZÁRSZÓ (NÉMETH ANDRÁS)

Az előadások a címben elsőként szereplő nyelven zajlanak.
A BELÉPÉS DÍJTALAN, DE REGISZTRÁCIÓKÖTELES! REGISZTRÁCIÓ: rejtett.tortenetek@gmail.com
// ]]>