Czuczor-filmek bemutatója

150 éve, 1866-ban halt meg Czuczor Gergely. A Czuczor-emlékév eseményeként Czuczor Gergely-filmeket mutattak be 2016. december 8-án a Művészetek Palotájában. Pozsgai Zsolt Szabadonczok című játékfilmjének, valamint Buglya Sándor Körülvesznek dalok, versek című dokumentumfilmjének bemutatóját Bencze Lóránt, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (Manysi) igazgatója vezette fel – a filmek vetítésén Tóth Konstantin, a győri bencés gimnázium igazgatója és bencés diákok is részt vettek.
A bemutatott filmek a Nyelvstratégiai Intézet megrendelésére készültek.

Szabadonczok
(televíziós játékfilm)
Rendező: Pozsgai Zsolt

A Sümegen forgatott film az 1849 utáni bujdosás időszakába visz vissza minket. Czuczor Gergelyt a püspök bújtatja egy föld alatti kápolnában, ahová hamarosan megérkezik Vörösmarty is. Itt zsörtölődnek és ábrándoznak a szabadságról, Czuczor a magyar nyelv nagyszótárán dolgozik, Vörösmarty az otthon rá váró hitvesére vágyakozik. A környéken szimatol egy császári tiszt, aki Török Ignác, az Aradon kivégzett vértanú lányát keresi. A nyomok a püspökségre vezetnek…
Czuczor Gergelyt Viczián Ottó színművész alakítja a tv-filmben. A játékfilm zenéjét Liszt Ferenctől kölcsönözte a rendező, Liszt Vörösmartyhoz és Czuczorhoz is írt zeneművet.

Körülvesznek dalok, versek

(dokumentumfilm Czuczor Gergelyről)
Rendező: Buglya Sándor
Forgatókönyvíró: Móser Zoltán

A film tematikus részekben járja körül Czuczor életét és munkásságát: megelevenedik a költő; a népdalgyűjtő és népdalíró; a tánckutató; a tanár; s a nyelvtudós polihisztor alakja. Szvorák Katalin Czuczor-dalokat énekel.
 

Czuczor Gergely (1800–1866) költő, tudós nyelvész (az első magyar értelmező nagyszótár készítője), bencés szerzetes, középiskolai és akadémiai paptanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Rendtársa, Jedlik Ányos természettudós másod-unokatestvére.
Czuczor első népdal- és néptáncgyűjtőink egyike volt, maga is írt népies verseket, és ahogy Móser Zoltán rámutatott: mintegy négyszer annyi verse vált „népdallá", mint Petőfinek.
A Riadó című verset 1848. december 21-én jelentette meg a Kossuth Hírlapja az ekkor már betegeskedő Czuczor sürgetésére, amikor az osztrák csapatok már közeledtek Pest-Buda felé. Külön röplapon is megjelent és Petőfi egyes verseihez hasonlóan a nép és a katonák közt terjesztett forradalmi indulóvá vált. „Jutalma" két év várbörtön, melynek nagyobb részét Kufsteinben tölti.
A magyar nyelv szótára, népszerű nevén „a Czuczor–Fogarasi" 1862 és 1874 közt megjelent hatkötetes magyar szótár. Czuczor szerkesztőtársa, Fogarasi János nyelv- és néprajztudós, zeneszerző szintén az MTA tagja volt, a szótárt már ő fejezte be. A munka az első tudományos igényű egynyelvű magyar értelmező (kis részben etimológiai és összehasonlító) szótár, a kezdetektől kísérő bírálatok ellenére nagy hatású és szemlélete miatt máig használt mű.
A bemutatókat követően a Czuczor Gergelyhez köthető esszépályázat eredményhirdetését tartották meg a vetítőteremben. A díjakat Tóth Konstantin OSB, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium – a pályázatot kiíró iskola – igazgatója adta át a kategóriák díjazottainak.

* * *

A Magyar Művészeti Akadémia 2012-ben Czuczor–Fogarasi-emlékkonferenciát rendezett, ennek előadásai az MMA kiadásában A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei sorozatban megjelentek. A kiadvány itt letölthető.

8 de Dezembro de 2016  |  móser zoltán buglya sándor czuczor gergely-emlékév