Giccs és művészet

Az MMA Kiadó és a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Pars pro toto kötetsorozatának legújabb darabja érzékeny témát feszeget. A giccs esztétikai kategóriaként való tárgyalása ugyanis kívül esik a művészet univerzumán, Tomáš Kulka, a cseh-zsidó származású filozófus, esztéta mégis megpróbálkozik a művészet általában vett definícióival összeegyeztethetetlen kvázi-alkotások szép-meghatározásainak lehetséges módjaival. A közönségesnek vonatkoztatási közeget, az ízléstelen kreativitás lehetséges feltételeit a képzőművészet, az irodalom, a zene és az építészet területén keresi.
Sokan, akik egyes diszciplínák kutatására szakosodnak, elhagyják tudományuk határait értekezésük során, Kulka Giccs és művészet című írása ellenben eleve a szakma korlátain kívül eső jelenséget vizsgál tudományos módszerekkel és frazeológiával – ebben áll kötetének vonzereje és egyedisége.
„Vajon Velázquez Az udvarhölgyek című festménye vagy Picasso valamelyik erre a témára készített variációja is azonnal átváltozna giccsé, ha egy bevásárlóközpontban állítanák ki? És vajon megszűnik a giccs giccsnek lenni, ha becsempészik egy múzeumba?" Einstein relativitáselmélete – úgy tűnik – nemcsak a fizikai és az asztrofizikai síkokat érinti, hanem a múzsák eszköztára, sőt a róluk való elmélkedések komplett szellemtudományi „rendszere" is könnyen a viszonylagosság jelentésköreiben találhatják magukat. Hiszen Kulka azt mondja, a kérdések megválaszolásához nem elég pusztán a művészetet alapul venni: Diszciplínák egész hada: intézményelmélet, történelem, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia, filozófia stb. mind-mind ítéletalkotó közeg, amelyek képlékennyé tehetik az esztétika határait, és így a giccs megítélését is. Ennek értelmében beszélhetünk-e abszolút művészetről, abszolút értékekről, az értékek végső igazolásáról? Kikezdhetetlen fogalmak-e ezek, vagy relativizálhatóak (kulturális relativizmus)? Ha igen, akkor van-e olyan tudományág, szakterület, amely befogadja a giccset, és hozzárendeli egyik vagy másik esztétikai felfogáshoz, ezzel pedig sikeresen kanonizálja a bóvlit, a csilivilit, a hamisítványt? Tomáš Kulka a kortárs esztétika szemiotikus művészetelméletek angolszász-amerikai tradíciójának képviselője érzékletes példákon, szemléltető gondolatkísérleteken keresztül keresi a giccs helyét az esztétika világában, és próbál egy olyan elfogadható „ökumenikus" tudományos érvet találni, amely a téma esetlegességén túl megteremtheti alkalmazásának feltételeit a művészeti szcénában.
A munkát az angol nyelvű kiadásból (Tomas Kulka: Kitsch and Art. The Pennsylvania State University Press, 2002) Pálfalusi Zsolt fordította.

(Tomáš Kulka: Giccs és művészet. Bp., 2020, MMA Kiadó, 184 oldal [ár: 3500 Ft])

A könyv – ahogy a sorozat korábbi kötetei – megrendelhető az MMA Kiadó honlapján itt, vagy megvásárolható az ismertetett könyvesboltokban.
4 de Janeiro de 2021  |  könyvajánló mma kiadó pars pro toto