A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt „BUDAKALÁSZ MAGJA 2018" építészeti pályázat értékelése


a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata

„BUDAKALÁSZ MAGJA 2018"
építészeti pályázat
 
 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata Budakalász magja 2018" megnevezéssel hirdetett nyílt, építészeti tematikájú pályázatot.
A pályázat keretében tartalmi, építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott szellemmel átitatott gondolatok felmutatását és javaslatokat vártunk a budakalászi Kálvária-domb hosszú távú kezelésére, élhető, közösségépítő hasznosítására.
 
A felhívásra 27 pályamű érkezett. A Bírálóbizottság többszöri áttekintés, majd vita és elemzés után egyhangú szavazással döntött: a díjazásra rendelkezésre álló teljes összeg (bruttó 5.000.000.- Ft) felhasználását javasolta az alábbiak szerint:
1 db I. díj bruttó 1.100.000.- Ft díjazással
1 db II. díj bruttó 1.000.000.-Ft díjazással
1 db III. díj bruttó 900.000.- Ft díjazással
5db elismerés egyenként bruttó 400.000.- Ft díjazással
A döntést követően a díjazásra és elismerésre javasolt pályaművekhez tartozó borítékok felbontása következett, amelynek alapján a pályázat díjazottjai a következők:
I. díj bruttó 1.100.000.- Ft díjazással a 9. sorszámú pályamű, szerzői: Bajusz Csaba Ádám, Salacz Ádám, Vadász Balázs
II. díj bruttó 1.000.000.- Ft díjazással a 4. sorszámú pályamű, szerzője: Bódi Gergely Gergő
III. díj bruttó 900.000.- Ft díjazással a 17. sorszámú pályamű, szerzői: Boholy Ildikó, Németh Máté
Elismerésben részesülnek bruttó 400.000.- Ft díjazással:
a 6. sorszámú pályamű, szerzője: Márkus Péter Kristóf
a 11. sorszámú pályamű, szerzői: Benedek Márton, Juhász Balázs, Kiss Márta Andrea, Turi Gergő, Váradi Balázs
a 20. sorszámú pályamű, szerzői: Csík Zsolt, Kutas Mátyás
a 22. sorszámú pályamű, szerzői: Rácz Anna, Sági Gergely
a 27. sorszámú pályamű, szerzői: Molnár Zsolt, Szigeti Vajk István
 
A Bírálóbizottság összegző véleménye, javaslatai
A Bírálóbizottság a benyújtott pályaműveket egytől egyig minőségi munkaként bírálta, külön említést érdemel a gondolatokat kifejező rajz és modell együttesének pályázati megjelenése. A Bírálóbizottság nagy megelégedettséggel nyugtázta, hogy ezen nehéz feladatot hány és hány oldalról lehet megközelíteni, s a választ eredményre vinni.
Ajánlás: a pályázati anyag kerüljön bemutatásra a település lakói számára, hogy érzékelhető legyen, egy döntés milyen szerteágazó szálakon keresztül születhet; segítse a települést a közös gondolkodásra; hívjon létre lakossági fórumot egy nyílt beszélgetésre.
 
A Bírálóbizottság azzal ajánlja jó szívvel a Városnak a pályaműveket, hogy a felvetett építészeti gondolatok kiinduló alapként szolgálhatnak a további lépésekhez.
Végül a Bírálóbizottság köszöni a település és polgármester úr támogatását abban, hogy az MMA Építőművészeti Tagozata kiírhatta ezt a szép és nehéz pályázatot a 40 év alatti, fiatal építészek számára.
 
 
A díjazott pályaművek részletes értékelése
sorszám szerző(k)
 
értékelés
4 Bódi Gergely Gergő A pályázati terv szűkszavú, ennek ellenére nagyon erős kép. A benyújtott modell „drámai" erejű. Megismerve, azaz megfejtve a tervet, annyit jelent, mint méltón tisztelegni a múlt iránt, építeni itt olyasmit, ami jelzi a jelen erőt, megemeli a kitüntetett értéket. A vízszintes erejű kolonád rendezi a magaslatot. A terv lendítő erőt ad a továbbgondolásra, úgy, hogy egyben létrehoz egy új ünnepi térsort. A kolonád dimenziói kifogástalanok.
A tervet a Bírálóbizottság a II. díjban részesítette.
II. díj
6 Márkus Péter Kristóf A pályázat grafikai előadása értelmes, jó. A dombtetőn álló egykori templom tömegének visszaállításával a település történetében játszott szerepének megidézéséből indul ki a tervező. A tömegforma rekonstrukcióját keresztmetszetek kontúrjának sorolásával, mint egy CT-vizsgálat, állítja elő. Ezzel a templom enteriőrjét is vázlatosa előállítja. A szerkezet lényege, hogy az elhaladó szemlélő egy feltűnik – eltűnik optikai élményben részesüljön. A nyilván rozsdamentes keretek megvilágításával ez az élmény fokozódik a terv szándéka szerint. A szerkezet alapja a falmaradványokon álló acéllemez, aminek lehorgonyzása a maradványok rongálását jelenti. A környezet használatát és kiszolgálását egy földbe bujtatott pihenő, kávézó, illemhely szolgálja, ahonnan a templomoz idéző forma békaperspektívában látszik, ami a szokványos „rátekintés" elvárások ellentéte. A terv nem foglalkozik a megközelítés dramatikai lehetőségével, vagy hitéleti keresztút létesítésével.
A tervet a Bírálóbizottság elismerésben részesítette.
elismerés
9 Bajusz Csaba Ádám
Salacz Ádám
Vadász Balázs
A pályázat a templom két kiemelt jelentőségű elemének, a szentélynek és a toronynak a tömeg rekonstrukciójára tesz javaslatot. Ez a rekonstrukció légies, könnyed, szimbolikus alkotás. A romot minimálisan érintő jel. A rom környezetére tett javaslata jó, iránymutató.
A Bírálóbizottság a pályaművet nem a reális megvalósíthatóság, hanem a pályázat elvont poézisa miatt értékelte az első helyre.
I. díj
11 Benedek Márton
Juhász Balázs
Kiss Márta Andrea
Turi Gergő
Váradi Balázs
A pályázat grafikai előadása megnyerő. Feladatelemzése – noha az jó és Budakalász városépítészeti gondjaiból indul ki – a domb előteréül nagy területtel foglalkozik. Túl nagy rendezési javaslattal él: forgalomcsökkentés, telek kisajátítás. Ebből következik a „vertikális főtér" koncepció. Az építészeti megjelenés monumentális klasszicizmusa megragadó, de ellentmondásos. Pl. a rámpák pihenőin elhelyezett kereskedő pavilonok, vendéglátó üzletek profán feladatai ütköznek a mű eleganciájával, s a szakrális funkciójú keresztút belekeverése, ide helyezése végkép nem szerencsés, sőt. A feladat „magja" a templommaradványok és környezetének kezelése. A templom egykori tömegformájának megjelenítése egy drótháló rajzolatával, mint ötlet jó. A szükséges acélszerkezet, különösen a torony-kilátó megépítése, az előadott grafika könnyedsége ellenére robusztusabb szerkezetet kíván.
A pályaművet a Bírálóbizottság elismerésben részesítette.
elismerés
17 Boholy Ildikó
Németh Máté
A pályamű alapos környezeti tanulmányozás után konzekvens gondolatmenettel építi fel koncepcióját, melynek szellemi alátámasztásaként Goethe Faust-jából emel be poétikus részleteket.
A romterületet konkrét és elvont, praktikus és szakrális elemek integrálása által kelti új életre. Sikeresen valósította meg azon vízióját, mely szerint „a terület, mely élettel tölti meg a teret, mégis méltóságát megőrizve álljon a közösség szolgálatában." Az ötletpályázat kiírásának szellemét megértve, egyesíti a szakrális és profán elemeket.
A terv nyolc stáció addíciójával épül összefüggő egységgé. A „kaputól" a „toronyig" tartó folyamat bemutatása meggyőző. Az útvonalak vezetése, a tájépítészeti komponensek, az alkalmazott anyagok finoman húzzák alá a terv alapgondolatát.
A változások valóban „indikátorai lehetnek annak, hogy még több ember megismerhesse épített környezetének múltját, és megszerethesse ezt a helyet."
A pavilon átgondolt elhelyezése és egyszerű formálása tartalmas. A fákkal való kapcsolata és a működési lehetőségek felvázolása szellemes.
A torony realitásáról megoszlottak a vélemények, ám a Bírálóbizottság végül karakteresnek és érzékenynek, tehát jónak ítélte a jelszerű építményt.
Komplex szemlélete, konzekvens gondolatmenete valamint verbális és vizuális egysége okán a pályaművet Bírálóbizottság III. díjban részesítette.
III. díj
20 Csík Zsolt
Kutas Mátyás
A pályázó a Kálvária domb oldalába ásott pincék adottságát kihasználó javaslatot tesz. Az újjáépített pincén, a lépcsősoron át vezetett új feljárat építészetileg szépen megoldott, eredeti alkotás. A stációk elhelyezésére tett javaslata értékes gondolat. Értékei miatt a Bírálóbizottság a pályaművet elismerésben részesíti.
elismerés
22 Rácz Anna
Sági Gergely
A pályázati terv a feltárt Árpád-kori templom jelen állapotát nem háborítja, marad minden a helyén. Ellenben rendezi környezetét, az „elszegetlen" határok helyett új tám és síkalakítással elegáns, a helyhez méltó rendet rak. Érzékenyen keresve és meglovagolva a terepgeometriákat. A lépcsősor és az új terasz, melyen elhelyezi, a kereszteket jól ülteti a templomteraszt. A terv határozott állásfoglalást képvisel. A két penge a jelen formájában modoros, talán formailag kisebb hangsúlyt kaphatna. Összességében a terv elegáns gondolkodást tükröz.
 A Bírálóbizottság a pályaművet elismerésben részesítette.
elismerés
27 Molnár Zsolt
Szigeti Vajk István
A pályamű sajátos vízióra, a „hiányzó templom" gondolatára építi fel koncepcióját. Egy neutrális, transzparens hatású kubusból „kihámozva" idézi meg a valaha volt templomot.
Az elképzelést érdekesnek, sőt izgalmasnak látta a Bírálóbizottság, azonban úgy ítélte, hogy a megvalósítás nem tudta követni az izgalmas gondolatot. A pályamű inkább izgalmas szellemi kalandnak tekinthető, mintsem egy ötletpályázat kérdésére adott válasznak.
A konstrukció magas színvonalon fejezi ki a könnyedség és az áttetszőség szándékát. Az állvány-szerkezet alkalmazása és provizórikus karaktere szellemes. Ennek ellenére az építmény mégis túlzóan monumentális hatást kelt.
A terv a tágabb környezeti összefüggésekkel csak felületesen foglalkozik. A tájépítészeti elemekre és a kiegészítő funkciókra csupán helyszínrajzi szinten utal.
A Bírálóbizottság a terv erényeit és hiányosságait mérlegelve, a pályaművet elismerésben részesíti.
elismerés
 
Budapest, 2019. január 21.
 
az MMA Építőművészeti Tagozat
„Budakalász magja 2018" című pályázat
Bírálóbizottsága