„EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016" – nyílt építészeti pályázat az Építőművészeti Tagozat 2016. évi 40 év alattiak számára meghirdetett pályázati felhívása


 
a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
„EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016" megnevezéssel,
nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg
 
 

 1. A pályázat tárgya, célja
 
A magyar kajak-kenu sport évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A világversenyeken és az olimpiákon elért sikerek eredményeképpen nemcsak a sportágat választók száma növekszik, hanem infrastrukturális háttere is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt 15 évben a kajak-kenu egyesületek száma 66-ról 145-re emelkedett.
A versenyek rendezésére számos hazai helyszín épült, s ezek között olyan nemzetközileg is kiemelkedően jó adottságú pálya is van, ahol már világbajnokságot, világkupaversenyeket is rendeztek. Már biztos, hogy hazánkban – Moszkva és Duisburg mellett – 2018-ban újabb világkupaverseny lesz, amely méltó felvezetése lesz a szintén itt megrendezendő 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, és még előttünk áll a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének lehetősége.
Ezt segítendő, egy teoretikus jellegű pályázat keretében várunk egy „ideálisra" elképzelt, a jövőben is jól használható evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára, valamint a versenyek rendezésére szolgáló létesítmények építészeti megfogalmazására tett gondolatokat és javaslatokat.
 
A fejlesztési koncepció kialakításánál követendő szempontok:
 • lehetőleg egész évben gazdaságosan üzemeltethető legyen (pl. edzőtábor);
 • további (vizes) sportág edzés-, illetve versenyhelyszíneként is szolgáljon: sárkányhajózás, kajakpóló, szörf, illetve duatlon, triatlon, quadratlon, sporthorgászat;
 • a vonzáskörzet oktatási intézményei számára is lehetőséget teremtsen a testnevelést gazdagító adottságaival.
 
A versenypálya kialakítása
A versenypálya javasolt szélessége 150 m. A kajak-kenu versenyek esetében 9 db – egyenként 9 m széles – sáv van. A pálya hossza – figyelembe véve a standard versenytávokat: 200 m, 500 m, 1000 m és az indításhoz, illetve a beérkezés után biztosítandó szabad vízfelületeket – 1500 m.
A javasolt pályaszélesség esetén az evezősversenyek lebonyolítására is alkalmas, mert ott 8 db 12,5 m széles sáv kialakítása szükséges, de ebben az esetben 2500 m hosszú, mert itt a versenytáv 2000 m. Ez esetben a hosszútávú kajak-kenu versenyek lebonyolítására is alkalmassá válik a pálya.
Ha a víz mélysége változó, úgy a minimális mélység a versenypályán 3 m. Egyenletes mederfenék esetén elegendő a 2 m.
A pályát teljes hosszában ún. osztósziget választja el egy minimálisan 50 m széles szabad vízfelülettől, mely arra szolgál, hogy a versenyzők bemelegítsenek, valamint futamuk előtt megközelítsék a rajtot. (Így nem keletkeznek zavaró hullámok a versenypályán a bemelegítő és rajthoz igyekvő versenyzők hajói által.) Az osztósziget 500 m-es és 1000 m-es rajt fölötti átvágásai biztosítják, hogy a versenyzők bejussanak a rajthoz.
Az osztósziget megközelítésére a víz felett 2,5 m-es űrszelvényt biztosító gyalogoshíd szolgál, mely max. 1,5 t-s kiszolgáló jármű bejutását is biztosítja. Helyének kijelölése tervezői döntés.
Az osztószigetre telepíthető funkciók: a tv-s közvetítőpontok, óriáskivetítő képernyő és reklámhordozók. Alternatívaként a Céltorony ide is telepíthető.
 
A versenyek lebonyolítására és a versenypálya folyamatos hasznosítására szolgáló épületek és létesítmények:
 • Céltorony,
 • VIP-épület,
 • a sportolókat kiszolgáló épületek: öltözők, hotel, edzőtermek,
 • hajótárolók,
 • nézők állandó, ill. mobil lelátói,
 • egyéb lebonyolító, kiszolgáló technikai helyiségek: igazgatási épület, karbantartó műhely
 • az osztósziget és a megközelítésére szolgáló híd
 
Az épületek és a további kiszolgáló létesítmények telepítése
 • a versenypálya teljes hosszában közvetlenül a parti rézsű mellet egy 6 m széles szervizutat kell vezetni,
 • ettől hátrahúzva telepíthetők az épületek, a versenypálya bal oldalán és végén,
 • a föltárásukat szolgáló út és VIP-parkolók mögöttük biztosítandó,
 • a Céltorony–VIP–Lelátó épületegyüttes karéjában tágas rendezvényteret kell kialakítani az eredményhirdetés méltó lebonyolításához,
 • a Céltorony az osztósziget végére is telepíthető,
 • a csapatok/egyesületek számára tagolt hajótárolók a lehető legközelebb legyenek a vízparti stégekhez
 
Tervezési feladat
 1. A létesítményfejlesztési program helyszínrajzi telepítése, a funkcionális kapcsolatok ábrázolásával és gyalogos, közúti forgalmi rend kialakításával M=1:500-as léptékben.
 2. A Céltorony épület kidolgozása M=1:100 léptékben, 1:200-as részletességgel.
 
Céltorony
mint az evezőspályák emblematikus épülete.
A legfelső emeletén kell a közvetítőhelyiségeket elhelyezni. Telepíthető a versenyközpont részeként, vagy különállóan. Választható alternatíva az osztósziget csúcsán való elhelyezése is.
Tervezési program a főbb funkciókkal:
Funkció Megjegyzés m2
Versenytitkárság   50
Versenybíróság   50
Versenybizottság 1.-2.  2×50 m2 100
Szervezőbizottság   50
VIP-terasz   100
Főtitkári szoba   40
Közvetítőszoba   30
Közvetítőterasz   10
Továbbá: közlekedők, lépcsőház, lift, teakonyha és szintenkénti WC-blokkok  
 
 
A további épületek
Az épületek konkrét tervezése nem feladat, de telepítésük és környezetbe illesztésük, a forgalmi rend kialakításával az M=1:500-as helyszínrajzon megoldandó.
Tervezési programjukat az alábbiakban ismertetjük, hogy nagyságrendjük, alapterületük és befoglaló méreteik kalkulálhatók legyenek.

VIP-épület a versenyközpontban
Funkció Megjegyzés m2
Sportorvosi rendelő   20
Terhelés-diagnosztika   20
Fizikoterápiás rendelő   40
Doppingellenőrzés váró, munkaterem, 2db WC-mosdó, raktár 40
Személyzeti pihenő WC, mosdó, zuhany 20
Megosztható oktatási terem teakonyhával 150
Csoportszoba   20
Társalgó, teakonyha   30
VIP-terasz a legfelső szint tetején fedett – nyitott 350
Továbbá: közlekedők, lépcsőház, teakonyha és szintenkénti WC-blokkok  
Lelátó a versenyközpontban
Funkció Megjegyzés m2
Lelátó alatt:    
Elektromos helyiség   20
Sajtószoba   180
Tv-stúdió, vágószoba   75
Raktárak   45
Büfé   110
Médiaterem   120
Lelátó 1000 főre a legfelső szintjén tv-közvetítőállásokkal ~1000
Továbbá: közlekedők, lépcsők, teakonyha és 1000 főre kialakított WC-blokkok  
Hajótároló az evezőspálya beérkező térfelénél
Funkció Megjegyzés m2
Hajótároló csapatonként szakaszolva, öltözőkkel, zuhanyozókkal és WC-blokkokkal 3000
Étterem
Funkció Megjegyzés m2
100 fős étterem 300 adagos főzőkonyhával 400
A sportolókat kiszolgáló épületegyüttes:
Funkció Megjegyzés m2
Előcsarnok Porta, recepció, elektromos h. 150
Irodák 4 db 20 m2-es,+ tárgyaló, WC, teakonyha 140
Öltözők blokkok 4 db 60 m2-es, öltöző, WC, zuhanyozó 240
Kiszolgáló blokk 2 orvosi szoba, masszírozó, szauna, WC-k 100
Edzőterem WC- és vizesblokkal 250
Ergométeres edzőterem   200
Apartmanok 30 db 2 ágyas /25 m2-es 750
Szállodaszolgálat Raktárak, személyzet stb. 80
Klub (reggeliztető) büfével, WC-blokkal 140
Raktárak   100
Gépészet   100
Továbbá: közlekedők, lépcsők, lift  

Az új épület(-ek) telepítésénél javaslatot kell adni egy 33 m-es medencéjű uszoda elhelyezésére is, valamint a létesítmények kiszolgálására méretezett parkoló, köztér és park kialakítására.
 
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a fenti program szerinti fejlesztésre javaslatot adjanak, konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül.
 
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.
Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás hátterében nem áll építési szándék, a helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a terület beépítési módjával, a lehetséges funkcionális kapcsolatok átgondolásával a szakmai és a döntéshozó közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségül szolgálhatnak egy jövőbeni fejlesztéshez.
 
 1. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.
A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.
 
 1. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése
 
3.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót „építészeti alkotás és annak terve" figyelembe véve, 40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.
 
3.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentációt a pályázat kiírója honlapján (www.mma.hu), továbbá kiállítás keretében kívánja bemutatni Budapesten, várhatóan 2017. februárban.
 
3.3. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
 • a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
 • a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;- jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 
 1. A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás
Helyszín: fiktív, egy ideálisan kialakított evezőspálya és annak környezete.
Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók elhelyezésére is.
Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatóságát (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bemutassák, szükséges esetben az épület ismertetésében kifejtve azt.
 
 1. Formai követelmények
A tervlapokon és a maketten fel kell tüntetni a következő feliratot:
„EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016"
A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni.
A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.
 
A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely az evezőspálya emblematikus jelentőségű Céltornyát mutatja be.
 
A pályázat anyaga várhatóan 2017 februárjában Budapesten, a MÉSZ-székház (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) Kós Károly termében a közönség számára is bemutatásra kerül.
 
 1. Benyújtandó munkarészek
 • M=1:500-as átnézeti helyszínrajz a területfejlesztési koncepció bemutatásával, beleértve az épületek telepítését, funkcionális kapcsolatát, a környezet alakítását: közösségi terek, parkosítás, és forgalmi rendjét.
 • tervezendő épület alaprajzai M=1:100-ban, de M=1:200 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat,
 • metszetek (min. 2 db) és homlokzatok az alaprajzoknál említett kidolgozással,
 • tömegvázlatok vagy látványtervek,
 • makett a Céltoronyról M=1:100 léptékben
 
 1. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
 
7.1. Postai csomagként a pályaművek alábbi címre történő
feladási határideje 2017. január 24.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.
A borítékon fel kell tüntetni „EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016"! Az ajánlott küldemény „feladó"–rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen!
 
7.2. Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
(bejárat a Deák Ferenc u. felől)
A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:
2017. január 23. (hétfő) és 24. (kedd) 10.00–14.00 óra között.
 
A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a http://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2016. november 15-ig lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2016. november 25-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.
 
 1. A pályázathoz mellékelni kell:
   
1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű szerző(i)nek adataival
 • kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat
 • 1 db CD/DVD, amely külön fájlokban tartalmazza az alábbiakat:
 1. képanyagot 2000px széles 72 dpi felbontásban:
 • látványterv (max. 5 db kép)
 • tervrajzok
 • makettről készült fotó (max. 5 db)
 1. szöveges információt docx formátumban:
 • a tervező(k) rövid (portréfotót is tartalmazó) bemutatását
 • a tervlapokon feltüntetett szöveges információt
 
 1. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.
 
 1. A pályázatok 11. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele:
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.
 
 1. A pályázat tartalmi elbírálása 
 
11.1. A Bírálóbizottság
A pályázatokat az MMA tagjaiból, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) képviselőiből álló zsűri bírálja el.
A Bírálóbizottság elnöke: Petrovics Kálmán, az MKKSZ fejlesztési alelnöke
A Bírálóbizottság társelnöke: Bodonyi Csaba, Széchenyi- és Ybl-díjas építész
A Bírálóbizottság tagjai: Turi Attila (MÉK képviselője), Ferencz István, Ferencz Marcel, Vesmás Péter építészek, valamint Hákli Ferenc, az MKKSZ műszaki projekt vezetője
 
11.2. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik.
 • Építészeti minőség – egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
 • Műszaki megvalósíthatóság: építészeti és funkcionális észszerűség, szerkezetileg logikus, de magas minőséget biztosító megoldások
 
 1. Pályázók döntést követő kiértesítése; a pályázatok bemutatása
A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu-n – az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül – közzétételre kerülnek.
A kiíró a pályázatra beérkezett dokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről a pályaművek bemutatásával egy időben – 2017. február 22-én – a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) nyilvános sajtóesemény keretében is tájékoztatást ad.
A bemutatás után a benyújtott pályaműveket visszaadjuk a pályázóknak. A bemutatást követő 60 nap eltelte után az át nem vett pályázatokat a pályázatot kiíró megsemmisíti.
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az ADATLAPON megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.
 
 1. A díj folyósítása
Az MMA Titkársága az elnyert díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a díjazottnak.
 
Mellékletek:
 
 
Budapest, 2016. október 28.
 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata