„LANTOS MÚZEUM PÉCS 2022"

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti TagozataLANTOS MÚZEUM PÉCS 2022" címmel, nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg.

36 pályázó az Építészet Ligete tervpályázaton

Eredményt hirdetett a Magyar Művészeti Akadémia az új építészeti múzeumra kiírt versengésen

MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2022

Pályázat kódja: MMA-22-P

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az
államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.