Építészettörténeti tárlat Zágrábban és Budapesten

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) és a zágrábi Művészettörténeti Intézet két éve futó közös kutatási projektjének eredményeit bemutató pop-up kiállítás szeptember 20-án nyílt meg a zágrábi Liszt Intézetben. A tárlat október 5-től Budapesten is megtekinthető a Walter Rózsi-villa melletti Műhelytérben.
A „Horvát–magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945" bilaterális projektet magyar részről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, horvát részről pedig Horvátország Tudományos és Oktatási Minisztériuma támogatta.
A magyar projektvezető, Ferkai András a horvát kutatócsoport vezetőjével, Tamara Bjažić Klarinnal a két világháború közötti modern építészet szempontjából legfontosabb nemzetközi szakmai szervezet, a CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, magyarul: Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa) történetében felmerülő kapcsolódási pontokat kutatta hazai és zágrábi archívumokban. Ritoók Pál az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában Fiumében és Zágrábban megvalósított infrastrukturális projektek, elsősorban a MÁV üzemi, irodaház- és jóléti építkezéseit vizsgálta. Baldavári Eszter szoros együttműködésben dolgozott Boris Dundović horvát kollégájával, akivel több éve jó szakmai viszonyt ápolnak. A századforduló építészetével foglalkozva Foerk Ernő és Möller István horvátországi kapcsolatait kutatták, valamint a MÉM MDK Múzeumi Osztályán őrzött hatezer tételes Foerk-hagyaték feldolgozását tűzték célul maguk elé. Sebestyén Ágnes Anna a nyomtatott sajtóban, kiállításokon és szakmai eseményeken keresztül tanulmányozta a magyar és horvát építészek két világháború közötti munkásságában fellelhető párhuzamos gyakorlatokat. A kutatás során – amelyben Marina Bagarić (zágrábi Művészeti és Iparművészeti Múzeum) és Mauro Sirotnjak (zágrábi városi tanács) is részt vett – a helyszíni épületlátogatások és levéltári kutatások mellett a szakemberek fontosnak tartották a helyi kollégákkal folytatott tapasztalatcserét, az ottani intézmények és intézményi hálózat megismerését.
29 september 2023  |  mém mdk almássy kornél liszt intézet zágráb