Benczúr Ház
1068 Budapest, Benczúr utca 27.


Nagyobb térképre váltás
Esemény - helyszín kép

Juhász Zoltán: A magyar népzene helye Eurázsia és Amerika népzenei kultúráinak térképén

Akadémiai székfoglaló előadás – 2014. június 20.

 
Juhász Zoltán népzenekutató A magyar népzene Eurázsia és Amerika zenei térképén című akadémiai székfoglaló előadásában 36 kultúra 36 000 dallamára kiterjedő vizsgálatukról számolt be. Elmondta, hogy kutatásuk során először meghatározták azokat a dallamvonal-típusokat, melyek változatai egyszerre több kultúrában is előfordulnak. Ezután először ezek között a dallamvonal-típusok között kerestek olyan csoportokat, melyek együtt, egyszerre több kultúrában is honosak.
Öt ilyen jellegzetes csoportot találtak. Ezek közül három csoport lényegében földrajzi közelségben és történelmileg igazolt kulturális kölcsönhatásban élő kultúrák közös zenei kincsének bizonyult, kettő azonban nagy földrajzi távolságban élő és egymással már igen régen biztosan nem kölcsönható kultúrák közös örökségének látszik. Pontosan e két csoportot lehetett kimutatni a magyar népzene dallamvonal-típusai között is, méghozzá olyan meghatározó számban, hogy népzenénket e feltételezhető zenei ősnyelv egyik legközelibb leszármazottjának kell tekinteni.

Ezután megváltoztatták vizsgálatunk kiindulópontját, és közös kultúrákban élő dallamvonalak helyett közös dallamvonalakkal rendelkező kultúrákat kerestek. Az így kapott, a kultúrák kapcsolatát mutató térképszerű hálózaton jól azonosíthatónak bizonyultak azok a kultúrkörök, amelyeket az első vizsgálati módszer kimutatott, így ebből az irányból is igazolást nyert az általuk kimutatott zenei nyelvcsaládok és zenei ősnyelv hipotézise.

„Jó lenne, ha ezeket a tisztán zenei adatokból levont következtetéseket más területek (nyelvészet, régészet, folklór és tárgyi népművészet, stb.) kutatói is érdemeseknek tartanák a saját eredményeikkel való összevetésre. Ugyanakkor az általunk kidolgozott módszerekről biztosan elmondható, hogy jó reménnyel lehetne őket alkalmazni a felsorolt területeken, nagy mennyiségű adatokban rejlő összefüggések kimutatására. Nagy örömömre szolgálna, ha az MMA tagsága között minél többen kedvet kapnának a kutatás kiterjesztéséhez saját területükre" – összegezte előadását Juhász Zoltán.
 
Juhász Zoltán (Budapest, 1955. március 9.) népzenész, népzenekutató Szervátiusz-díj (2011) Juhász Zoltán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén tanít, emellett a népzenét kutatja: összefüggéseket keres különböző népek kultúrája között. Kutatásainak eredményei bizonyították, hogy a magyar népzenének egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a kapcsolatrendszerben a magyar népzene központi helyet foglal el. A másik jelentős fejlemény, hogy az is egyértelműen kiderült, a magyar népzene – a maga teljességével – már évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik. A népzenénk ősiségét megerősíti az a neve alapján nemrég beazonosított szkíta táncdallam is, aminek az igen közeli rokonai ma is megtalálhatóak a magyarságnál. Székfoglaló előadásának címe: A magyar népzene helye Eurázsia és Amerika népzenei kultúráinak térképén

2014. június 22.