Pécsiné Pánczél Mária, Nógrádi Péter, Vashegyi György

Átadták az MMA Zeneművészeti Tagozatának zenepedagógiai díjait

Zenepedagógusokat díjazott a Magyar Művészeti Akadémia. Az MMA Zeneművészeti Tagozata idén Bartalus Ilona és Sebestyénné Farkas Ilona karnagyok, valamint Papp László gordonkatanár és Pécsiné Pánczél Mária hegedűtanár áldozatos munkáját és életművét ismerte el. A díjátadót ünnepélyes keretek között 2020. október 7-én tartották a Makovecz-szalonban, az átadó háznagya Tóth Péter tagozatvezető volt.
Bartalus Ilonát Nógrádi Péter laudálta. Beszédében a Kodály-módszer külföldi meghonosításának egyik úttörőjének nevezte. Hozzátette: a díjazott a zenetanítást hivatásának tartja és azt vallja, hogy a zenét csakis szeretettel lehet tanítani. Bartalus Ilona életútjának főbb állomásai közül kiemelte, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után a Lórántffy Zsuzsanna Zenei Általános Iskolában tanár, karnagy és a külföldi tanárokat fogadó mestertanár volt, majd a Zeneakadémia posztgraduális kurzusán is tanított. A Magyar Televízió felkérésére félszáz, a Duna Televízió főszerkesztőjeként pedig hatvan zenei tárgyú műsort készített. Nógrádi Péter laudációjában kitért arra is, hogy Bartalus Ilona külföldön is tanított: Kanadában, Japánban, Ausztráliában, és számos kelet-európai országban. A zenepedagógia tárgyában írt könyvét angol nyelvterületen máig használják, néhol kötelező tananyagként. A díjazott távollétében lánya, Janota Orsolya vette át az oklevelet.
Sebestyénné Farkas Ilonát Sapszon Ferenc karnagy laudálta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a 2015-ben a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetéssel elismert karnagy „diákjainak és hallgatóinak egész életre szóló útmutatást adott. Szenvedéllyel tanít a zene szeretetére, tanítványai rajongnak érte. Számára pedig a legnagyobb öröm, ha ott állhat a tanítványai között. Kincseket birtokol, s azokat bőkezűen adja tovább. Több mint hatvan éve szolgálja a magyar zenei oktatás ügyét."
Papp László munkásságát Pólus László csellóművész méltatta. Beszédében hangsúlyozta, hogy tanítványai örvendve említik nevét, hiszen nemcsak kiváló hangszertudást, de hosszú évekre elegendő szellemi-lelki útmutatást is adott nekik. Mint fogalmazott: „tehetségének kisugárzása mellett tanítványait hosszútávon vezette a zenetanulás útján".
Pécsiné Pánczél Máriát Szecsődi Ferenc hegedűművész laudálta. Olyan kiváló embernek és tanáregyéniségnek tartja, akinek az életpályája a kitartásról, valamint a hangszer- és emberszeretetről szól. Kemény szorgalommal rendelkező kiváló pedagógus-egyéniségnek nevezte Pécsiné Pánczél Máriát, aki méltó a Zeneművészeti Tagozat díjára.

A díjazottak laudációi alább olvashatók: