Megalakult az MMA Határon Túli Bizottsága

2012. október 14-én megalakult a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Határon Túli Bizottsága a délvidéki Magyarkanizsán.

A Határon Túli Bizottság tagjait az akadémikusok a köztestület rendes és levelező tagjai közül választották, tagozatonként egy-egy művészt: Istvánfi Gyula (Építőművészeti Tagozat), Zsigmond Dezső (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Tamás Menyhért (Irodalmi Tagozat), Stefanovits Péter  (Képzőművészeti Tagozat), Rátóti Zoltán (Színházművészeti Tagozat), Kobzos Kiss Tamás (Népművészeti, Néprajzi Tagozat) és Olsvay Endre (Zenei Tagozat), valamint Jakobovits Márta (Iparművészeti Tagozat). A Határon Túli Bizottság elnöke: Zelnik József, az MMA alelnöke.

Az MMA elnöksége szimbolikus jelentőséget tulajdonított annak, hogy ne Budapesten, hanem határon túli helyszínen alakuljon meg első önálló, állandó bizottsága.

Az Akadémia a Pesti Vigadóban kíván találkozókat szervezni annak érdekében, hogy a kapcsolatok tovább épüljenek egyfelől az anyaországi és határon túli alkotók között, másfelől az utóbbiak egymás közötti viszonyában az intézmény szakmai és anyagi támogatásával. A Magyarkanizsán megalakult bizottsággal a magyar kultúra egysége állt helyre. Az MMA határon túli tagjai teljes jogú tagok, ugyanúgy lehetnek rendes és levelező tagok, mint az anyaországiak, a támogatási rendszerben pedig azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek határon túli vonatkozással is bírnak.

2012. október 15.